Wednesday, 7 August 2013

Tevreden zijn met Gods keuze"Ik ben altijd tevreden met wat er gebeurt;
want ik weet dat wat God kiest is beter dan wat ik wil. "
- Epicetus

"Niet dat ik spreek uit verlangen,
want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in welke omstandigheden ik ook ben. "
Filippenzen 4:11


Holland emblemata - Hercules at the crossroads
Holland emblemata - Hercules at the crossroads (Photo credit: Wikipedia)English version:

Being content in whatever circumstances

Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment