Wednesday, 5 February 2014

Duncan Heaster en Carelinks onverbiddelijke verhinderaars

Christadelphian Hall in Bath/England
Christadelphian Hall in Bath/England (Photo credit: Wikipedia)
Met verdriet in het hart hebben de vele verzoeningspogingen van de Belgische Christadelphians om CBM en Carelinks gedoopten in België samen te laten komen niets uit gehaald.

Marcus Ampe en zijn Belgische confraters betreuren het dat er zo veel verdeling is tussen de verscheidene Christadelphian groepen. er bestaan wel enkele groepen die ook beweren voor eenheid te zijn, maar daar in vinden wij ook mensen terug die zich op andere plaatsen verzetten tegen een samen gaan. zo is er Duncan Heaster die het onmogelijk maakt om Carelinks leden samen te laten gaan met CBM (Christadelphian Bible Mission) leden.

Na maanden geprobeerd te hebben om de CBM leden samen te laten gaan met Carelinks leden in België heeft Carelinks zich daar ondoorgrondelijk blijven verzetten.
Ook bleken de Belgische pogingen het hoofdkantoor van CBM Groot-Britannië niet te plezieren en heeft onze linkman in Groot Britannië Chris Edwards zijn functie doen opgeven. Wij betreuren ten zeerste deze gang van zaken en kijken nu uit hoe de verdere samenwerking met CBM UK verder zal verlopen.

Erg genoeg moeten wij nu vele verzoekers voor een Nederlandse bijeenkomst in hun Vlaamse streek teleurstellen. Als zeer kleine gemeenschap hebben wij namelijk nog geen mogelijkheid gehad om regelmatige bijeenkomsten te voorzien in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en de Limburg.

Het enige wat wij de geïnteresseerden kunnen voorstellen is ofwel dat zij zelf Carelinks contacteren en hun verzoeken hen in contact te brengen met een ecclesia in hun streek of met de ecclesia van Gent of Antwerpen.

Onder deze omstandigheden zouden wij echter het liefst hebben dat deze mensen moedig genoeg zouden zijn om zelf in hun streek een ontmoetingsplaats te regelen waar zij met iemand van ons samen zouden kunnen komen.

Wij zijn namelijk tot het besluit gekomen dat de weinige Broeders in Christus in het land België zelf hun eigen boontjes zullen moeten doppen en zelf zullen moeten proberen om in deze woestijn een geloofsgemeenschap op te bouwen van scratch.

Wij geloven in de Kracht van God en in de mogelijkheid dat God ook voor ons de weg zal banen wanneer de tijd rijp is. Hiervoor zullen wij dan ook het nodige geduld moeten oefenen.

Mogen wij u als lezer uitnodigen om ons ook te komen versterken en er voor toe bij te dragen dat eenieder de moed kan hebben om door te gaan en verder te proberen meerdere gemeenschappen in dit kleine land in eenheid op te richten, waar wel de broederliefde en naastenliefde zullen kunnen uitgeoefend worden?

+

 2014 February 14 update:

Mijn verontschuldiging naar al diegenen die mijn blog wensen te volgen en commentaren willen zien en geven.
Deze site bleek evenneit bereikbaar te zijn voor het algemene publiek en de commentaren werden weerhouden van publieke zichtbaarheid wegens een klacht van iemand wegens ontoelaatbare teksten.
Geleive hier daarom meer over te vinden op: Certain people trying to stem freedom of speech

 +

For those who commented on this article and can not see their comment, I do apologise. This website was also some time off public, beyond my own wishes. Because a person and his organisation attacking me a complaint was made about this site being inappropriate. Therefore it got censored. I did also ask Google to reconsider the complaint and hope all reaction will soon be again available to the general public.

Please see also my open reaction about this dangerous situation of censorship: Certain people trying to stem freedom of speech
Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment