Wednesday 5 February 2014

Overgang 2013-2014 en Met Open Bijbel

Wat mogen wij God dankbaar zijn dat Hij ons, na het plotselinge overlijden van schrijver en redacteur Rudolf Rijkeboer in december 2012, dit jaar in staat heeft gesteld de achtste jaargang van Met Open Bijbel uit te geven. Omdat uit uw reacties blijkt dat er nog steeds behoefte bestaat aan dit tijdschrift voor Bijbellezen en –studie, is het ons voornemen hier in 2014 mee door te gaan. Wij hopen dan weer een gevarieerde reeks artikelen voor beginners en meer gevorderden te kunnen plaatsen. In de bijlage voor beginners stappen wij nu over naar het Oude Testament en in die voor gevorderden pakken we de draad in Daniël weer op.

De schrijvers van de artikelen stellen uw reactie op prijs. Ook voor vragen daarover kunt u bij hen terecht. U kunt ons bellen, E—mailen of een brief schrijven. Aan voor andere lezers interessante bijdragen en vragen zal (zonder vermelding van uw naam) aandacht worden besteed in de rubriek Forum.

Onze wens en gebed is dat Met Open Bijbel u zal mogen helpen uw weg te vinden in Gods woord, zodat u Hem en Zijn Zoon (beter) leert kennen. Want er is, volgens ons, geen beter manier om de waarheid van het evangelie te ontdekken dan door zelf de Bijbel te lezen. Wij kunnen u slechts de weg wijzen en de hulpmiddelen daarvoor aanbieden. Voor de rest kan alleen God, door dezelfde Geest als waarmee Hij de schrijvers inspireerde, het geloof in ons laten groeien en vrucht dragen. Het beste voornemen voor 2014 is dan ook de Bijbel regelmatig en liefst systematisch te (blijven) lezen. U kunt daarvoor een leesrooster aanvragen. Zie voor de mogelijkheden de lijst met onze uitgaven.

Om u te laten zien dat de Bijbel ons een hecht geloofsfundament geeft, bieden wij u ons nieuwe boek Het hechte Fundament aan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het bijgevoegde bestelformulier en de achterzijde van het januari nummer van Met Open Bijbel.

Wanneer u Met Open Bijbel wilt blijven ontvangen, hoeft u niets te doen. Uw gratis abonnement loopt gewoon door. Wanneer u uw abonnement onverhoopt wilt opzeggen, of iets wilt laten veranderen in de toezending van de bijlagen, kunt u de briefkaart - die u toegezonden kreeg toen u abonnee werd - invullen en gefrankeerd opsturen. Uiteraard kunt u ons in plaats daarvan ook een E—mail sturen, of even bellen (zie voor het telefoonnummer, het E—mail en internetadres rechts bovenaan deze brief). Wat de kinderbijlagen die u krijgt toegezonden betreft, verzoeken wij u te bekijken welke daarvan voor u (nog) relevant zijn (de kinderen worden immers ouder en ontgroeien dan de bijlage). Dit in verband met de hoge materiaal– en verzendkosten.

Door een aantrekkelijk aanbod van Konica Minolta hebben wij sinds een maand de beschikking over een prachtige afdrukmachine. Met één apparaat kunnen wij nu sneller en met een betere kwaliteit afdrukken dan tot nu toe met een aantal printers (wat weer heel wat ruimte bespaart). Ook kunnen wij de full color kaften van de boeken nu zelf afdrukken, zodat we dit niet meer bij een commerciële drukker hoeven te laten doen.

Als bijlage sturen wij u weer een actueel overzicht van de beschikbare gratis boeken en hulpmiddelen bij het Bijbellezen. U kunt onze uitgaven aanvragen op ons post- of internetadres, via E -mail of per telefoon. Er staan weer enkele nieuwe boeken en boekjes op stapel. In de boekbespreking in Met Open Bijbel, en via een daarbij gevoegd bestelformulier, zullen wij u op de hoogte houden van verschijning.

Zoals u waarschijnlijk weet, is het ons principe het evangelie te verkondigen zonder daar geld voor te vragen. Daarom blijven wij onze uitgaven gratis aanbieden. Wij hopen echter dat u wel een bijdrage wilt leveren aan de verpakking- en verzendkosten, die in 2014 weer verder stijgen.
Ons bankrekeningnummer voor België is: Argenta Giro BE37 97306618 2528 t.n.v. Marcus Ampe met melding voor de Belgische Christadelphians. Zij die ons willen steunen zijn wij dankbaar!
Broeders in Christus Nederland heeft een ANBI registratie. Zij die Nederland schatplichtig zijn kunnen best op de Nederlandse rekening storten om hun giften aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting.

Ons Nederlandse bankrekeningnummer is: 642973 t.n.v. Broeders in Christus, Amersfoort. Wij danken al degenen die dit het afgelopen jaar (veelal ruimhartig) hebben gedaan! U maakt het mede mogelijk door te gaan met het tijdschrift en de boeken. 
Door Uw bijdrage kan U mee werken aan de verspreiding van het evangelie en maakt U het mede mogelijk door te gaan met het tijdschrift en de boeken.Elk jaar nodigen wij de lezers van Met Open Bijbel en van onze andere uitgaven uit voor een Studie– en Ontmoetingsdag in Amersfoort. Op deze dag bestuderen we dan een Bijbels thema, en ontmoet u de schrijvers en andere lezers. Dat dit in een behoefte voorziet, blijkt uit de vele positieve reacties tijdens en na deze dag. Maar door het wegvallen van Rudolf Rijkeboer is het voor de redactie onmogelijk geworden dit elk jaar te blijven doen. Daarom zal deze dag in 2014, voor het eerst sinds we hiermee begonnen, niet worden gehouden. er wordt wel gedacht aan een halve dag. We hopen, zo God het wil, in 2015 wel weer een Studie– en Ontmoetingsdag te houden. We houden u op de hoogte.

Met onmiddellijke ingang hebben wij een apart Nederlands telefoonnummer voor onze lezers. Als u ons regelmatig belt, wijzigt u dan ons nieuwe telefoonnummer in uw gegevens naar 0318-845120?


Wij wensen u een door God gezegend 2014 toe.


Vriendelijke groet,
De redactie van Met Open Bijbel

Jan Koert Davids
Nel Davids
en Marcus Ampe, verantwoordelijke voor België}  Website Belgische / Belgian Christadelphians: http://sites.google.com/site/belgianchristadelphians
}  Broeders in Christus België: http://broedersinchristus.wordpress.com/
}  Ecclesia Brussel-Leuven: http://christadelphians.wordpress.com/
}  Ons interenet Lifestyle magazine Stepping Toes: http://steppingtoes.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment