Thursday, 6 February 2014

Beschikbare boeken, boekjes, cursussen en Bijbel leesroosters 2014Beschikbare boeken, boekjes, cursussen en Bijbel leesroosters
Broeders in Christus Nederland en België
Overzicht per 1 januari 2014
***
Boeken
Fundamentele studies algemeen
Het betrouwbare woord
(Is de Bijbel Gods boodschap aan ons mensen? 180 pagina’s A5)
Het hechte Fundament
(Behandeling van fundamentele begrippen van het christelijke geloof, gevolgd door een prikkelende analyse van de wijze waarop in het christendom met de Bijbel wordt omgegaan. 144 pagina’s A5)
Verdere fundamentele studies
Gods vergeten woord
(Op zoek naar de oorspronkelijke, maar vergeten geraakte, boodschap van God.
253 pagina’s A5)
Adam & Christus
            (De uitwerking en vervulling van Gods plan met de schepping van Adam. 243 pagina’s A5)
Operatie Mens
(Een basisuitleg van Gods doel met de schepping en van zijn ‘cursusboek’ de Bijbel.
263 pagina’s A5)
Themastudies
Verzoend met God
(Een studie naar het Bijbelse begrip verzoening. 117 pagina’s A5)
Verbonden en beloften
(Gods beloften zijn de basis van het evangelie, en de verbonden de uitwerking daarvan.
73 pagina’s A5)
Leven na de dood
(Een studie van wat de Bijbel zegt over leven na de dood. 79 pagina’s A5)
Gelijkenissen van de Here Jezus
(Jezus’ illustratieve onderwijs aangaande het Koninkrijk van God. 127 pagina’s A5)
Jeruzalem in Gods heilsplan
(De ogen van vriend en vijand zijn altijd gericht op de stad die God Zich tot woning verkoos. 101 pagina’s A5)
De duivel en satan
(Een Bijbelse verklaring voor de oorsprong van zonde en kwaad. 55 pagina’s A5)
De sabbat
(Behoren christenen de sabbat te houden? 24 pagina’s A5)
Mijn knecht Mozes
(Op reis met Mozes, de knecht van God, van Egypte naar het Beloofde Land. 154 pagina’s A5)
Serie Bijbelse begrippen
Een andere Christus
          (Van Bijbelse voorstelling tot kerkelijke dogma’s. 109 pagina’s A5)
De heilige Geest
            (Studieboekje gericht op de aanwezigheid en werking van de Geest. 61 pagina’s A5)
Engelen en andere hemelse wezens
            (Studieboekje over engelen en andere hemelse wezens. 30 pagina’s A5)
Serie Bijbelstudies
Christus de Verlosser
            (Wie is nu eigenlijk de Christus van de Schriften. 50 pagina’s A5)
Het is volbracht
          (Christus’ overwinning over de zonde. 58 pagina’s A5)
Een dienaar van het Evangelie van Christus
            (De apostel Paulus en zijn boodschap. 57 pagina’s A5)
Het Koninkrijk van God is als……
            (De zeggingskracht van beelden in de Bijbel. 63 pagina’s A5)
De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij
            (De boodschap van de Bijbel over het einde der tijden. 39 pagina’s A5)
Serie de Boeken van de Bijbel
Openbaring
            (Achtergronden en thema’s van het laatste Bijbelboek. 275 pagina’s A5)
Jesaja
            (Het evangelie in het boek van de profeet Jesaja. 164 pagina’s A5)
Serie Christus in profetie
1. De Knecht in Jesaja
(Behandeling van de zogenoemde Knechtprofetieën in het boek Jesaja, gezien in het licht van de vervulling in Christus Jezus. 27 pagina’s A5)
2. Christus in de Psalmen
(Wat de psalmisten hebben geprofeteerd over de Messias. 54 pagina’s A5)
3. Christus in de Tora
          (Behandeling van wat in de eerste vijf Bijbelboeken zeggen over de Messias. 40 pagina’s A5)
4. Voorafschaduwingen van Christus
(Het leven van een aantal personen uit het Oude Testament als bijzondere profetie aangaande Christus. 40 pagina’s A5)
5. Vervulling van Profetie
(Een studie in het evangelie naar Matteüs van de tien citaten van de Here Jezus, beginnend met: “Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten”. 48 pagina’s A5)
Serie Bijbel en wetenschap
1. Schepping, Evolutie, Intelligent design
            (Een kritische beschouwing. 23 pagina’s A5)
2. Het bewijs van Gods bestaan
(Een kritische beschouwing. 21 pagina’s A5)
3. De wereld van Lucas
(Een historische verkenning. 31 pagina’s A5)
4. Wetenschap, God of afgod?
(Een kritische beschouwing. 23 pagina’s A5)
Serie Wat de Schriften voorzeggen over
De wederkomst van Christus Jezus
            (De Schriften over Christus’ wederverschijning in de eindtijd. 54 pagina’s A5
Feiten en wetenschap
De uitdaging van Bijbels Christendom
(Een kritische beschouwing van een wetenschapper van de vraag of de Bijbel in de moderne wereld van wetenschap en atheïsme nog iets betekent. 245 pagina’s A5)
Het Boek in onze handen
(De geschiedenis van het ontstaan van de Bijbel als schriftelijke bron van Gods openbaring. 94 pagina’s A5)
Het Bijbelverhaal eenvoudig verteld
Wegwijs in de Bijbelboodschap: Het Nieuwe Testament
(Voor allen die de Bijbel zelf nog net een stapje te ver vinden: tieners die de Kinderbijbel ontgroeid zijn, en volwassenen die onbekend zijn met de Bijbel en eenvoudig willen beginnen. Wie de verhalen kent zal ze herkennen. Maar er wordt meer verteld dan de verhalen alleen. Ze zijn geplaatst in het kader van Gods werk met en onder mensen. Zo worden ze van mooie verhalen en Bijbelse geschiedenis, tot één doorlopend verhaal en levende werkelijkheid. 352 pagina’s A5).
Diversen
Bijbelse portretten en miniaturen
            (Het verhaal over mensen zoals wij. 119 pagina’s A5)
Er waren er die de zee bevoeren
(Alles over scheepvaart in de Bijbel tot verduidelijking van het verhaal zelf. 56 pagina’s A5)
Hulpmiddelen bij het Bijbellezen
  1. Bijbelleesrooster voor dagelijks Bijbellezen
Leesrooster op 3 handige bladwijzers waarmee u elke dag 2 gedeelten uit het Oude Testament en 1 gedeelte uit het Nieuwe Testament leest. Zo gaat u elk jaar 1x door het Oude Testament en 2x door het Nieuwe Testament.
Leestijd 20-30 minuten. Ook te gebruiken als u er twee jaar over wilt doen (leestijd dan ca. 15 minuten).
  1. Bijbelleesplan
U volgt een selectie van hoofdthema’s in de Bijbel, door iedere dag 1 hoofdstuk te lezen. Leestijd 5-10 minuten.
Cursussen
Notities bij het Bijbelleesplan
Elke maand ontvangt u notities en commentaar op de hoofdstukken die u leest met het Bijbelleesplan. Wanneer u wilt kunt u een aantal vragen over het gelezene beantwoorden en opsturen naar uw cursusbegeleider.
Deze boeken, cursussen en Bijbelroosters worden u op aanvraag gratis toegezonden.
Wij hopen alleen dat u een bijdrage wilt leveren in de verpakking- en verzendkosten.
Uw aanvragen kunt u doen via E-mail info@broedersinchristus.nl; op onze website www.broedersinchristus.nl; per telefoon op 0318 845120; per post Broeders in Christus, Postbus 520, 3800 AM  Amersfoort.
Geplande nieuwe uitgaven 2014/2015
Serie De boeken van de Bijbel              Jeremia
Serie De boeken van de Bijbel              Daniël
Verschijningsmomenten zijn nog niet bekend.

U wordt via Met Open Bijbel op de hoogte gehouden.

Vergeet onze Belgische websites niet te bezoeken
}  Website Belgische / Belgian Christadelphians: http://sites.google.com/site/belgianchristadelphians
}  Broeders in Christus België: http://broedersinchristus.wordpress.com/
}  Ecclesia Brussel-Leuven: http://christadelphians.wordpress.com/
}  Ons interenet Lifestyle magazine Stepping Toes: http://steppingtoes.wordpress.com/