Thursday 6 February 2014

Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereldIn deze wereld waar niet veel mensen geïnteresseerd zijn in God en gebod trachten wij, hoofdzakelijk via het internet mensen te bereiken die op zoek zijn naar een meerwaarde in hun leven.

Na vele omzwervingen kan het zijn dat mensen toch op een punt komen waar zij de waarde van de Bijbel beginnen inzien en deze samen met andere mensen willen bespreken. De als maar kleiner wordende kring van gelovigen kan gerust wat nieuw bloed gebruiken. Maar veel mensen worden afgeschrikt door de kleine gemeenschappen. Bij de Rooms Katholieken ziet men de aantallen tijdens diensten erg verminderen. Bepaalde evangelische groeperingen zien dan weer een toename op hun levendige diensten. De vraag die daarbij kan gesteld worden is wat de mensen daar naartoe brengt.

De Broeders in Christus in België komen eigenlijk in een woestijn terecht. Hier is niet bepaald een vast staande structuur of eeuwenoude basis waar de broeders en zusters op kunnen bouwen. Men zou kunnen zeggen dat onze gemeenschap in België nog in haar kinderschoenen staat.

Zoals alle kinderen moeten wij groeien en moeten ook wij durven geduld uit oefenen om deze groei goed te laten verlopen. Het grootste probleem dat wij tegen komen is dat zulk een kleine gemeenschap vele mensen afschrikt. Men is bang op te vallen doordat er geen massa is waar men zich achter kan verbergen. Ander probleem is dat wij spijtig genoeg over heel België geen bereik hebben of niet kunnen rekenen op gelovigen die daar samen kunnen komen op regelmatige tijdstippen.

Spijtig genoeg willen de Carelinks Christadelphians niet samen gaan met de Christadelphian Bible Mission of CBM-Christadelphians. Hierdoor kunnen wij in Vlaanderen en Antwerpen de mensen niet mededelen waar zij regelmatig naar samenkomsten van Christadelphians kunnen gaan. De Belgische Christadelphians die aangesloten zijn bij de CBM zijn door deze impasse in de onmogelijkheid gesteld om voldoende mensen te kunnen opvangen of door te sturen naar gemeenschappen waar zij terecht zouden kunnen komen. Nochtans mag dat geen hinderpaal zijn om te blijven uit kijken naar mogelijkheden om een gemeenschap te vormen in de toekomst.

Men moet de stappen durven ondernemen om als gelovige voor de Waarheid te kiezen en hier voor recht op de benen te durven blijven staan, ook al is men met weinig. Indien men dat Ware Geloof ook aan anderen kenbaar wil maken houdt niemand de anderen tegen om samen gemeenschap te vormen en al was het om samen in de eigen woonst een huiskerk te maken. Zo moesten de eerste Christenen ook gemeenschap vormen.

In België moeten wij de toestand een beetje aanschouwen als in de tijd van de eerste Christenen en moeten wij op de kale gronden proberen het geloof te verspreiden en een gemeenschap van Christenen te vormen die bereid zijn om samen God te dienen.

Het zou heel fijn moest u in de toekomst ook deel willen uitmaken van de gelovigen die sterk willen staan in het Evangelie.

Wij willen graag zo veel mogelijk opbouwende lectuur aanbieden en kansen geven om samen ons geestelijk te verrijken en aan te moedigen om vooruit te gaan op het pad dat Jezus Christus voor ons geopend heeft.
Mogen wij u dan ook vriendelijk uit nodigen om met onze lectuur verder kennis te maken en hopen dat u onze meerdere websites een regelmatig bezoek zal brengen om u te laten inspireren?

Vindt meer over die kleine gemeenschap en waar zij voor staan: Christadelphians kleine gemeenschap maar sterk in geloof


}  Website Belgische / Belgian Christadelphians: http://sites.google.com/site/belgianchristadelphians
}  Broeders in Christus België: http://broedersinchristus.wordpress.com/
}  Ecclesia Brussel-Leuven: http://christadelphians.wordpress.com/
}  Ons internet Lifestyle magazine Stepping Toes: http://steppingtoes.wordpress.com/
+++
Society
Society (Photo credit: Rétrofuturs (Hulk4598) / Stéphane Massa-Bidal)

 
 


Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment