Monday, 7 July 2014

Goede mensen en verborgen christenen

Lenin
Lenin (Photo credit: Wikipedia)
Over de gehele wereld kan men wel goede mensen vinden die er toch verschillende godsdiensten op navolgen.

In de landen waar men houdt aan het economisch systeem dat gebaseerd is op het idee van eindeloze groei houdt men er graag aan vast dat die landen waar men niet aan de mantra houdt van ‘meer, meer, meer’ of waar men er aan houdt om alles te delen met elkaar, dat daar geen plaats zou zijn voor een Christendom.

Op 29 juni gaf de paus in Il Messaggero, een lokaal dagblad van Rome een interview, waarin hij voor sommige mensen andermaal straffe uitspraken deed. In dat interview wordt de paus onder de neus gewreven dat hij “zoals Lenin spreekt”. Daarop antwoordt Jorge Bergoglio het volgende.
“Ik kan alleen maar zeggen dat de communisten onze vlag hebben gestolen. De vlag van de armen is christelijk. De armoede staat centraal in het Evangelie. Nemen we Mattheüs 25, die de procedure aangeeft op basis waarvan we zullen beoordeeld worden: "Ik was hongerig, dorstig, in de gevangenis, ziek, naakt." Of kijk naar de zaligsprekingen[1], een andere vlag. De communisten zeggen dat dit alles communistisch is. Ja, oké, twintig eeuwen later [kunnen ze dat beweren]. Dus, wanneer je met hen spreekt, dan kan je hen zeggen: "maar jullie zijn eigenlijk christenen.”
Al eerdere had de paus in La Stampa gezegd dat hij in zijn leven al veel marxisten ontmoet had
“die goede mensen waren”.

English: Cardinal Jorge M. Bergoglio SJ, Archb...
English: Cardinal Jorge M. Bergoglio SJ, Archbishop of Buenos Aires, celebrating mass at the XX Exposición del Libro Católico (20th Catholic Book Fair), in Buenos Aires, Argentina. Español: Cardenal Jorge M. Bergoglio SJ, Arzobispo de Buenos Aires, celebrando misa en la XX Exposición del Libro Católico, en Buenos Aires, Argentina. (Photo credit: Wikipedia)
Franciscus mag dan wel fel tekeer gaan tegen de uitwassen van het kapitalisme: speculatie op voedsel, de absolute autonomie van de financiële markten, de schandalige hoge bonussen en lonen van CEO’s, de kloof tussen rijk en arm, het winstbejag, enz. en zelfs verder gaan dan dat, maar hij wil en kan zeker niet aanschouwd worden als een aanhanger van het communisme of Marxisme.

De marxistische ideologie is volgens hem verkeerd en bovendien zal je in zijn doctrine niets terugvinden over strijd of over klassen, laat staan over klassenstrijd.

Hij gelooft niet in de werking van de vrije markt (de onzichtbare hand) en de zogeheten trickle-down-theorie waarbij voordelen voor de rijken - zoals belastingsvermindering - uiteindelijk ten goede komen aan de armen.

Het is een totaal verkeerde opvatting om telkens te denken dat zij die tegen de ongelijkheid zijn en dat als oorzaak zien van alle sociale wantoestanden, communisten zouden zijn.

Deze onverwacht meer vernieuwende en rechtzettende paus geeft duidelijk aan dat wij moeten doorstoten naar de “structurele oorzaken van armoede”. Het komt er op aan dat wij als westerlingen bewust zijn van hoe wij met mensen, hun mogelijkheden, hun leefomstandigheden en dergelijke omgaan. Ook al mag men roepen dat er een economische crisis is moeten wij naar menswaardige oplossingen zoeken. Ook de paus wil dat wij naar zulk een menswaardige oplossingen zoekene. Hij verwerpt niet alleen de loonmatiging en de bezuinigingspolitiek, de paus bepleit structurele oplossingen:
 “welvaartprojecten die bepaalde dringende behoeften voldoen, moeten beschouwd worden als louter tijdelijke antwoorden”.
Prioritair voor hem zijn de werkloosheid en de kloof tussen rijk en arm.

Het is een onverholen kritiek op de neoliberale koers die gemeengoed geworden is bij de politieke elite. In rechtse kringen beschouwt men de uitspraken van de paus Franciscus als oubollig en radicaal. Maar het is natuurlijk ver gekomen als zelfs de sociale leer van de kerk al radicaal overkomt.  

+

Vindt ook om te lezen:
  1. Vrijheid van mens en centrale plaats in ons wereld- en mensbeeld
  2. Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën
  3. Kuddedier doet liever wat het niet mag
  4. Hoe de rijken de wereld regeren
  5. Virussen van onze maatschappij
  6. Wat betreft Waar ELKE mens recht op heeft
  7. Stichters van de Nieuwe Wereld en Godsdienstvrijheid
  8. God meester van goed en kwaad

No comments:

Post a Comment