Monday, 7 July 2014

Niemand kijkt uit naar komst van Christus

"De Bijbel leert dat niemand God zoekt of verwacht," vertelde Ds. A. Simons, predikant van de hervormde gemeente in Montfoort.
"Ik verlangde niet naar God. Dat wist God van tevoren. Daarom heeft God van jou en mij niets verwacht. Want Hij weet dat er vanuit ons niets goeds komt. Het spijt me. Het lijkt liefdeloos en keihard. Je zou er radeloos van worden. Tenminste, als je het van jezelf verwacht. God heeft zijn Zoon niet gezonden naar mensen die naar Hem uitkeken. Ondanks dat heeft Hij het liefste wat Hij had naar de wereld gezonden. Hoe kunnen wij ‘dode’ mensen dan geestelijk levend worden? Dat is toch onmogelijk?"
Velen willen alles zelf regelen in hun leven en denken dat zij alles zelf kunnen klaren.
God heeft Zijn Zoon gezonden opdat ‘doden’ levend zouden worden. Volgens de prediker ben je als je niet in aanraking gekomen bent met Christus, nog ‘dood’.
"Daarom moeten we levend gemaakt worden. Levendmaking is in aanraking komen met de Zoon van God. Wie levend wordt, gaat verwachten. Kinderen van God hebben verwachting."
Lees meer: "Niemand keek uit naar de komst van Christus"

No comments:

Post a Comment