Monday, 7 July 2014

Bemoedigingssamenkomsten

Zaterdagavond moest de climax van de week worden voor vele Belgen. Hiervoor moesten in vele geloofsgemeenschappen, waaronder ook de onze, moet ik toegeven, keuzes gemaakt worden om voor lege banken te zitten of de dienst af te lassen. Vele zaterdagavond diensten in België werden voor alle zekerheid ook afgelast omdat zij door het omgevingsgeluid toch ook te veel zouden gestoord worden. Vele kerken bevinden zich namelijk rond dorpspleinen of openbare ruimten waar de menigte samenkwam om de voetbalmatch België-Argentinë te zien.

Ook Nederland kamte met hetzelfde fenomeen.
Wanneer het overgrote deel van Nederland achter een scherm naar Nederland - Spanje zat te kijken was er ook de mogelijkheid God te aanbidden.  Maarten Baan en Christian Verwoerd organiseren namelijk tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal bemoedigingssamenkomsten.

Maarten Baan:
 "Graag willen we als Nederland zo in de ban is van voetbal ons richten op God. Hij verdient veel meer eer, roem en aandacht dan dat WK en wat dan ook op aarde. Juist op zulke avonden - waar het lijkt dat heel de wereld vol is van Koning voetbal, verdient Koning Jezus onze tijd en aandacht! Ik ben er ook van overtuigd dat als we zijn, in de gemeenschap met broeders en zusters, in aanbidding van de hemelse Vader, elke wedstrijd van het WK vervaagt."
Mensne moeten een keuze maken om al of niet koning voetbal te gaan eren of koning Jezus. zij moeten kiezen voor de wereldse geneugten van het rechtstreeks bijwonenen van een voetbalmatch, waar geen leven van af hangt, of het bijwonen van een dienst die iets moet toevoegen aan het geestelijk leven.

Lees ook: "God verdient meer aandacht dan WK"

No comments:

Post a Comment