Monday, 26 January 2015

Recordaantaal kerkuittredingen in Duitsland


RECORDAANTAL KERKUITTREDINGEN IN DUITSLAND

BRUSSEL (KerkNet/RadVat) – In 2014 is het aantal kerkuittredingen in de Duitse katholieke en evangelische Kerk sterk gestegen. Dat blijkt uit een enqêute van Deutsche Presse Agentur (DPA) bij verantwoordelijken van de katholieke bisdommen en de evangelische Landeskirchen. Bij de katholieke Kerk lag het aantal kerkuittredingen zelfs hoger dan in het 'recordjaar' 2010, toen het schandaal van het seksueel misbruik in volle hevigheid uitbarstte. 

Specialisten schrijven de sterke stijging toe aan de hervorming van de kerkbelasting op kapitaaldragers. Sinds januari wordt bij kapitaaldragers van banken en verzekeraars het bedrag van de kerkbelasting meteen geïnd. Vele christenen menen ten onrechte dat het een nieuwe belasting betreft. De voorzitter van de Evangelische Kerk van Duitsland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, zegt dat de kerken zich de vraag moeten stellen of zij hierover wel goed hebben gecommuniceerd.
(Kerknet)