Thursday, 5 February 2015

Stemming in de Kamer over een resolutie tot erkenning van Palestina

Vandaag stemt de Kamer over een resolutie tot de erkenning van Palestina. Oppositiepartijen Groen en SP.A dringen aan op een voorwaardelijke erkenning. Beide linkse partijen noemen de resolutie die nu op tafel ligt 'een zwaktebod'. Ze vallen over de voorwaarden die opgelegd worden en vinden dat onvoldoende druk gelegd wordt op Israël.
Zowel Dirk Van der Maelen als Wouter De Vriendt schreven een opiniestuk voor Knack.be waarin ze hun reserves bij de huidige resolutie uit de doeken doen.

Oppositie dringt aan op onvoorwaardelijke erkenning Palestina, Groen biedt wisselmeerderheid aan'De regering maakt de erkenning afhankelijk van 'de evolutie van het overleg tussen de lidstaten van de Europese Unie' en 'het bestaan van een volwaardige Palestijnse regering met gezag over het hele Palestijnse grondgebied'. Voorwaarden waaraan enkel voldaan kan worden als de Israëlische regering meewerkt.


>Dirk Van der Maelen: 'Meerderheid heeft beslist om keuze voor Palestijnse zelfbeschikking over te laten aan Israël'

+

Oppositie dringt aan op onvoorwaardelijke erkenning Palestina, Groen biedt wisselmeerderheid aanGroen zal de N-VA een wisselmeerderheid aanbieden om samen met de oppositie over te gaan tot de onvoorwaardelijke erkenning van een onafhankelijke, Palestijnse staat. Iets waar volksnationalisten toch gevoelig aan zouden moeten zijn.'
> Wouter De Vriendt: 'Groen wil wisselmeerderheid vormen met N-VA voor erkenning onafhankelijke Palestijnse staat'