Sunday 29 March 2015

Heb vertrouwen in je geloof ... twijfel aan je twijfels
“Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet.” (Jesaja 30:15 NBV)

“Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.” (Jakobus 1:6 NBV)


Heb vertrouwen in je geloof ... twijfel aan je twijfels.

 Zelfvertrouwen " Ontwikkel het! " Leer en leef eruit! " Hou het vast! '
... in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn...

Vraag in geloof zonder te twijfelen


English version / Engelse versie > Have faith in your faith...doubt your doubts

No comments:

Post a Comment