Saturday, 28 March 2015

Wereldwijd een 1,253 miljard katholieken

1,25 MILJARD KATHOLIEKEN WERELDWIJD

17,7% van de wereldbevolking is katholiek

Het gaat er eigenlijk niet zo slecht aan toe in de Katholieke Kerk. Niettegenstaande de vele schandalen van de agfgelopen jaren mag deze kerk zich zelf nog zien aangroeien. Ook al zijn er geen cijfers voor China en Noord-Korea  waren er op 31 december 2013 wereldwijd een slordige 1,253 miljard katholieken, dat zijn 25 miljoen gelovigen of 2% meer dan in het jaar daarvoor. Daarmee vormen katholieken 17,7% van de wereldbevolking. Naar schatting 4,8 miljoen katholieken zijn in de statistieken niet meegeteld, omdat het exacte aantal katholieken in landen als  onduidelijk blijft.

Het aantal priesters en permanente diakens is in 2013 licht gestegen, terwijl er tegelijk een daling was van het aantal mannelijke en vrouwelijke religieuzen. Dat blijkt uit het nieuwe ‘Statistische Jaarboek van de Katholieke Kerk’ dat deze maand werd gepubliceerd.

No comments:

Post a Comment