Saturday, 28 March 2015

Wereldraad van Kerken roept lidkerken op om te bidden voor alle slachtoffers van oorlog in het Midden-Oosten

English: Map of Iran-Irak war, Furthest ground...
English: Map of Iran-Irak war, Furthest ground gains. Red = Irak / Yellow = Iran Deutsch: Irak-Iran-Krieg (Photo credit: Wikipedia)

WERELDRAAD VAN KERKEN VRAAGT GEBED VOOR MIDDEN-OOSTEN

Dr. Olav Fykse Tveit, de secretaris-generaal van de Wereldraad
Dr. Olav Fykse Tveit, de secretaris-generaal van de Wereldraad
BRUSSEL (KerkNet/WCC) – De Wereldraad van Kerken roept haar lidkerken op om op zondag 29 maart te bidden voor alle slachtoffers van oorlog in het Midden-Oosten, in het bijzonder in Irak, Syrië, Libië en Egypte. De raad wil met deze gebedsdag hoop geven aan de slachtoffers van het geweld en de aandacht vestigen op de kwetsbaarheid van de religieuze minderheden. Volgens de wereldraad hebben kerkgemeenschappen uit de hele wereld niet alleen gebed en gebedswakes toegezegd, maar ook concrete steun in de vorm van humanitaire hulp.

Dr. Olav Fykse Tveit, de secretaris-generaal van de Wereldraad:
 "Zowel gewapende militairen van staten als leden van privémilities hebben zich vooral in Irak, Syrië, Libië en Egypte aan gruweldaden schuldig gemaakt. Opnieuw zijn de religieuze en etnische minderheden, onder wie ook christenen, het meest kwetsbaar en dreigen zij uit hun vaderland verdreven te worden."
(Kerknet)