Saturday, 28 March 2015

Teresia van Ávila 500 jaar geleden geboren

Vandaag zaterdag 28 maart 2015 is het 500 jaar geleden dat Teresia van Ávila werd geboren. Dat wordt vandaag wereldwijd herdacht. In ons land gaat de erfenis van de Spaanse heilige en mystica terug tot meer dan 400 jaar geleden. Dertig jaar na de dood van Teresia (begin oktober 1582) kwam haar naaste medewerkster (die ook secretaresse en verpleegster van Teresia was) zuster Anna van Sint-Bartholomeüs met enkele medezusters naar Vlaanderen. In november 1612 bereikten ze Antwerpen. Daar werd het eerste Vlaamse karmelietessenklooster gesticht.

In de daaropvolgende jaren volgden nieuwe stichtingen voor zusters en broeders van ‘De Teresiaanse Karmel’. Vandaag zijn er nog negen zusterkloosters en drie kloosters van paters/broeders (Antwerpen, Brugge, Gent). Vlaanderen telt nog een veertigtal karmelieten en een 150-tal karmelietessen. De Vlaamse karmelietessen organiseren vandaag, ter gelegenheid van deze verjaardag, verschillende vieringen. In de karmel in Antwerpen vierde men vandaag de eucharistieviering om 9 uur met mgr. Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen als voorganger gevolgd door een conferentie van Carlos Noyen, gespecialiseerd in leven en werk van de heilige Teresia om 11 uur.

Teresa de Cepeda y Ahumada werd in 1515 in een groot gezin in in de Spaanse stad Ávila geboren. Op haar twintigste, in november 1535, trad ze in het enorme klooster van de Incarnatie in Ávila in. Onder impuls van haar spirituele groei en mystieke ervaringen kwam zij tot het inzicht dat het kloosterleven van de Karmel een hervorming nodig had. In augustus 1562 begon ze met een nieuwe vorm van kloosterleven. De formule sloeg aan, want nog tijdens haar leven werden 15 gelijkaardige kloosters voor zusters gesticht. Ook bij de broeders vond haar formule navolging. Zo ontstond de nieuwe tak van ‘De ongeschoeide karmelietessen en karmelieten’, ook wel genoemd: ‘De teresiaanse Karmel’. Vandaag telt de orde wereldwijd ongeveer 11.000 zusters en 4.000 broeders.