Tuesday, 7 April 2015

Kerkscheuring maar alles bij het oude gebleven

English: Restored Reformed Church in Houten, t...
English: Restored Reformed Church in Houten, the Netherlands Nederlands: Hersteld Hervormde Kerk te Houten in Nederland (Photo credit: Wikipedia)
Het is nu meer dan 10 jaar geleden dat het in Nederland donderde.

Als een afgehouwen tronk bleef de hervormde kerk achter. Nog steeds denkt ds. L. W. Ch. Ruijgrok met pijn en verdriet terug aan de landelijke kerkscheuring waaruit ruim 10 jaar geleden de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) voortkwamen. Maar de tijd van vooruitkijken lijkt definitief aangebroken.

Als wij echter rondkijken zien wij toch niet zo veel verschil met voorheen. Op vele plaatsen lijkt alles bij het oude gebleven.
"In de ene gemeente had de kerkscheuring diepere gevolgen dan de andere,"
 antwoordt de synodepreses.
 "Hier in Poortvliet is bijvoorbeeld alles bij het oude gebleven. Andere gemeenten kwamen behoorlijk in de knel: geen kerkruimten, geen pastorieën, geen verenigingsruimten meer enzovoort. Met nul euro is men verdergegaan."

Ruijgrok vertelt dankbaar dat zendings- en evangelisatiewerk, een predikantenopleiding aan de VU, landelijk jeugdwerk en diaconaat tot stand zijn gekomen.
 "Maar we blijven ‘kerk in gebrokenheid’. Nog niet alles is op orde. Een aantal gemeenten zit nog steeds in de knel. Sommigen gemeenten zitten financieel erg zwaar. Anderen zijn in wel heel beperkte omvang achtergebleven zodat het niet eenvoudig valt om het kerkelijke leven voort te zetten."
> "De kerk hoeft geen goed geoliede machine te zijn"