Wednesday, 6 January 2016

Chinese huiskerken: 20.000 zendelingen in 2030

English: Hong Kong Kowloon Panorama Victoria P...
English: Hong Kong Kowloon Panorama Victoria Peak 2011 (Photo credit: Wikipedia)
Met de overgang van het ene naar het andere jaar maken velen goede voornemens.

Eind vorig jaar kwamen ongeveer 850 leiders van Chinese huiskerken bij een in Hongkong  en stelden op hun conferentie een gezamenlijke doel.
Ssinds de 19e eeuw hebben in China naar schatting 20.000 westerse zendelingen gediend, waarvoor men nu uit dankbaarheid een ‘terugbetaling’ wil voor brengen.

De conferentie in Hongkong werd georganiseerd onder de vlag van de Lausanne Beweging. In 2010 weigerde de Chinese overheid meer dan 200 christelijke leiders een visum voor een reis naar het derde Lausanne Congres voor Wereldevangelisatie in Kaapstad. Hun zitplaatsen bleven daar leeg.
Het incident was aanleiding om Chinese kerkleiders op een andere plaats bij elkaar te brengen. In 2011 hield de Lausanne Beweging een conferentie voor hen in het Zuid-Koreaanse Seoul, met honderd bezoekers.

Om meer chinezen de kans te geven aanwezig te zijn op de conferentie werd er dit najaar dus een grote zendingsconferentie in China zelf gegeven, in Hongkong.
De Chinezen zien hun land als „het uiterste der aarde”, dat genoemd wordt in Handelingen 1:8, aldus de Amerikaanse zendingsleider Luis Bush, die het congres in Hongkong toesprak.
 „Toen het Evangelie China bereikte, kon het nergens meer heen dan terug naar Jeruzalem. De Chinezen zien dit als een voltooiing van de cirkel van het zendingswerk over heel de wereld.”
Het aantal christenen in China is niet precies bekend, omdat de meeste kerken ondergronds zijn. Schattingen lopen uiteen van 65 tot 110 miljoen in 2010. Volgens het Center for the Study of Global Christianity (CSGC) worden er wereldwijd gemiddeld 175 zendelingen per 1 miljoen christenen uitgezonden. Als er in China 100 miljoen christenen zijn, zit het land met 17.500 zendelingen op het gemiddelde.
Andere landen die ongeveer 20.000 uitgezonden zendelingen tellen (uit alle christelijke denominaties), zijn Frankrijk, Spanje, Italië en Zuid-Korea. De meeste zendelingen (127.000) komen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Brazilië (34.000).