Wednesday, 6 January 2016

Schotse anglicanen hekelen overeenkomst Kerk van Engeland en Kerk van Schotland

Nederlands: Grens naar Schotland vanuit Engeland.
Nederlands: Grens naar Schotland vanuit Engeland. (Photo credit: Wikipedia)
De Kerk van Engeland en de Kerk van Schotland sloten vlak voor Kerst een overeenkomst –de ”Columba Declaration”– „om te groeien in gemeenschap en om het missionaire partnerschap te versterken.”

Dit kwam niet in het juiste keelgat.

Bisschop David Chillingworth, voorzitter van de Schotse Episcopale Kerk, die zo’n 35.000 leden telt, vindt dat dit de samenwerking tussen zijn kerk en de Kerk van Engeland onder druk zet.

De bisschop zegt verbaasd te zijn dat de Kerk van Schotland zich over de grenzen richt in plaats van de banden met andere Schotse kerken aan te halen. Hij roept de beide kerken ertoe op om publicatie van de volledige verklaring uit te stellen en tijd te nemen voor onderling overleg.

Het is volgens de bisschop niet aan de Kerk van Engeland om een overeenkomst met kerkordelijke aspecten te sluiten in een gebied van een andere anglicaanse kerkprovincie.
 „De anglicaanse manier is om de territoriale integriteit van andere provincies te erkennen – ze zijn autonoom, maar onderling afhankelijk.”

+++