Wednesday, 6 January 2016

Goddelijke dromen gedelegeerd aan toegewijde doenersGoddelijke dromen worden gedelegeerd aan toegewijde doeners.

“Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest zal uitstorten over alle mensen: Uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen visioenen zien, de ouderen onder u zullen droomgezichten ontvangen,” (Handelingen 2:17 WV78)


Lieve God, het nieuwe jaar ingaand kan ik weer eens mooie dromen hebben en verscheidene verwachtingeng voor 2016.
 Ik hoop dat ik kan een dader van uw woord zal mogen zijn en  anderen de weg naar u zal kunnen laten zien.
 Gelieve mij het hele jaar door te begeleiden en mij genoeg inspiratie te geven om anderen te inspireren.