Friday, 5 February 2016

Fransen slopen kruis in de jungle van Calais

Miljoenen vluchten uit Syrië, Irak, Afghanistan, Mali, Eritrea, Somalië, Iran en zelfs ook Marokko waar toch echt geen oorlog of bijzonder zware onderdrukking heerst.

Vele vluchtelingen hadden genoeg middelen om hun land te verlaten. Diegenen die niet genoeg geld hadden konden niets anders doen dan in hun land achterblijven.  zoals de vluchtelingen hebben zij waarschijnlijk een totaal verkeerd beeld van onze welvaart. Vrede mag hier dan wel heersen,er zijn genoeg mensen die het ook niet zo makkelijk hebben om te overleven. De hoge levensstandaard eist ook een hoge tol.

Terwijl er hier velen in grote luxe leven zijn er ook een heel pak die het heel wat moeilijker hebben. Maar wat er nu aan de grensgebieden van Europa te zien is, is mens onwaardig. Enkele kilometers van de Europese hoofdstad is er een vuilnisbelt te zien met een grote modderpoel waarin kleine kinderen in zitten te ploeteren om te overleven.

Frankrijk schaamt zich misschien niet, maar elke Europees zou zich moeten schamen voor wat er zich afspeelt in de 'jungle' van Calais.

De hulpverleners hadden ogenblikken wanneer hen toegang werd geweigerd. Maar voor diegenen die er in leefden werd het ook verboden om zich op de hoop van christus te vestigen.

Onlangs werd met bulldozers een provisorische kerk afgebroken die door een Ethiopische pastor was opgericht.

Evangelist Paul Cave vertelt
"Een politieagent gaf het bevel om ook ons zelfgemaakte kruis af te breken,"
Teferi Shuremo, een Pastor uit Ethiopië weigerde om het af te breken en huilde, terwijl politieagenten stonden toe te kijken, hoe het kruis werd gelsoopt.
"Ondanks het verdriet zijn we in staat geweest om tegenover de agenten te getuigen van het Evangelie."
Teferi heeft hen de zegen van God toegewenst.
"Voordat de kerk werd afgebroken hebben we gebeden en gezongen. En dat terwijl we werden omringd door de politie. Het was verbazingwekkend om mee te maken. Ik zal dat moment nooit meer vergeten."
+++

No comments:

Post a Comment