Friday, 5 February 2016

Obama zegt dat Jezus een goed medicijn is tegen angst

English: Barack Obama
 Barack Obama (Photo credit: Wikipedia)
Obama heeft al heel wat tegenwind mogen ervaren tijdens zijn ambtstermijn. Maar hij maalde er niet om om duidelijk te maken achter welke Joods-christelijke waarden hij staat.

Donderdag bezocht de Amerikaanse president Barack Obama het jaarlijkse 'prayer breakfast' waar hij de aanwezige christenen opriep om angst af te wijzen.
 "Want God geeft niet een geest van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid."
"Ik bid dat we door Zijn genade deze moed zullen tonen. Niet alleen tijdens dit soort gebedsbijeenkomsten, maar ook op andere momenten. Ook wanneer het moeilijk is. Als we te maken hebben met uitdagingen, boosheid of wanneer iemand het niet met ons eens is." (...) "
Velen worden door de onzekere tijden overmand door angst, vooral voor het ongekende. De grote vluchtelingenstroom en het terreurbewind van bepaalde Islamistische groepen heeft hen angst voor de Islam bezorgt. Maar indien zij sterk zouden staan in hun geloof in Christus of in hun geloof in God, zouden zij helemaal niet bang hoeven te zijn.

Voorzeker is Jezus een goed medicijn tegen angst. Van zijn voorbeeld kunnen wij zeer veel leren. Als wij zijn leerstelling na leven kan ons al heel veel moeilijkheden gespaard blijven.

De Bijbel vertelt ons ook dat Jezus, als zoon van God voor ons nu bij zijn hemelse Vader is, waar hij aan Gods rechterhand zit als bemiddelaar tussen God en mens. Daar staat hij in deze tumultueuze tijd achter ons en wijst hij ons de weg. Het is zijn liefde die ons ook die kracht moet en zal geven om ons weerbaar te maken. Hij kan er mee voor zorgen dat wij angst en verleidingen kunnen weerstaan en de kloof met anderen kan wegnemen.

Indien jij je aan Jezus geeft is hij daar om jou moed te geven en om jou op te doen komen voor het goede, ook wanneer dat ons niet populair maakt.

No comments:

Post a Comment