Sunday, 28 May 2017

Dankbetuiging voor de verkregen gaven

Parable of the Talents
Parable of the Talents (Photo credit: Wikipedia)
 
Dierbare God,
ik dank u voor al de mogelijkheden die ik van U gekregen heb.

Ik besef dat U mij ook speciale gaven hebt gegeven, welke specifiek voor mij voorzien zijn.
Ik hoop dat ik ze in waardigheid ten volle zal kunnen ten goede laten komen.


Ik doe mij best om mijn talenten ten volle te gebruiken omdat U mij zo speciaal gemaakt hebt.
Dank U mijn God.

Amen