Wednesday, 9 May 2018

Internationale conferentie aan de Theologische Universiteit (TU) in Kampen.

Deze zomer kan het wie weet druk zijn in Kampen.

Die plaats zal in Augustus 30 2018, 10.00-21:00h en Augustus 31 2018, 9.00-16.00h deelnemers ontvangen om met verschillende wetenschappers na te denken over de vraag hoe je als christen of kerk tegen vorming kunt aankijken. Dat is vooral belangrijk met het oog op secularisatie. Door het delen van diverse inzichten hoopt men elkaar te kunnen aanscherpen. Tijdens de conferentie komt onder andere het denken van de filosoof James K. Smith aan bod.

Eén van de sprekers en voorzitter van de conferentie is Bram de Muynck, lector Christelijk leraarschap bij Driestar educatie en bijzonder hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.  Hij geeft aan
“Als het gaat om het doorgeven van het christelijk geloof, richten we ons vaak op cognitieve middelen zoals prediking en catechisatie. Smith kiest voor een andere benadering, waarbij vooral praktische zaken van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan gewoonten als knielen tijdens het bidden of de biecht. Praktijken die we als protestanten hebben afgeleerd, maar in de begintijd van het christendom elementaire onderdelen waren. Smith stelt dat het geloof belichaamd moet worden, zodat christenen veel meer gaan ervaren wat ze belijden. Eigenlijk pleit hij voor minder woorden en meer daden.”

De bijzonder hoogleraar constateert dat naast de heel behoudsgezinden er christenen zijn die meer progressief zijn ingesteld en sneller geneigd zijn om hun geloofsbeleving aan te passen aan de tijdgeest.
 “De kerken van deze groep maken bijvoorbeeld gebruik van een beamer en zijn veel beter zichtbaar via sociale media. Men is veel meer bereid om ruimte te geven aan nieuwere omgangsmanieren van jongeren. Ook leeft onder hen de overtuiging dat de toekomst van de kerk met name te vinden is in kleine groepen, bijvoorbeeld in de woonkamer, in plaats van een geordende catechisatie. Een top down benadering wordt steeds onwenselijker gevonden.”

Vanuit Ds. Piet de Jong – voormalig predikant in Rotterdam-Delfshaven – zijn oogpunt  wordt er veel te veel gezanikt over secularisatie. Bram de Muynck begrijpt zijn reactie en zegt
 Daarbij moeten we de context niet uit het oog verliezen. In een Rotterdamse wijk waar veel mensen uit andere culturen leven en steeds minder kerkgangers zijn, kun je sneller onorthodoxe stappen nemen dan in de BibleBelt. Dat wordt door een geloofsgemeenschap dan sneller geaccepteerd. Zijn signaal – minder zeuren en het Evangelie verspreiden – ondersteun ik.
Dat neemt niet weg dat achter het feit dat er veel over secularisatie gesproken en geschreven wordt een oprechte zorg schuil gaat: wordt het Evangelie nog doorgegeven in onze samenleving? Dat is een logische reactie. Kerken doen er verstandig aan om niet in de valkuil te trappen door te denken dat laagdrempelige activiteiten dé oplossing zijn. Als traditionele kerk zou je moeten blijven doen waar je goed in bent: evangelieverkondiging, lofprijzing en het gemeenteleven. Cruciaal is volgens mij dat kerken zich positief blijven opstellen en wijzen op de eeuwigdurende trouw van God.”

Wie wil weten hoe men in bepaalde protestantse kerken met die secularisatie wil mee omgaan kan naar De conferentie Education, Formation and the Church die plaats vindt op 30 en 31 augustus in Kampen en wordt gehouden in het Engels. Hoofdsprekers zijn David Smith, Trevor Cooling, Ferdi Kruger, Bernd Wannenwetsch, Maarten Kater, Roel Kuiper, Bram de Muynck en Hans Schaeffer. Predikanten en kerkelijk werkers kunnen door deelname studiepunten verdienen. Klik hier voor meer informatie.

No comments:

Post a Comment