Wednesday, 9 May 2018

Gelijk gelovenden

Het is algemeen geweten dat de meeste mensen graag iedereen over een zelfde kam scheren. Als men over een bepaalde bevolkingsgroep heeft wil iedereen er hetzelfde over denken, of beter gezegd, denkt iedereen dat zij het zelfde zijn.
‘Er is geen weldenkend mens dat gelooft dat twee miljard christenen allemaal hetzelfde geloven, en toch hoor je dat wel vaak over de 1,6 miljard moslims.
In het Westen zijn moslims zo in de minderheid dat het voor de meeste mensen moeilijk is om een onderscheid te maken tussen de islam van alledag en de extreme excessen. Het probleem bijvoorbeeld in Turkije is niet de islam, zoals veel mensen zeggen, het probleem is een dictatoriale en maniakale Erdogan. Niemand zal zeggen dat de Amerikaanse president transgenders wil weren uit het leger vanwege Jezus. Maar de islam wordt altijd gezien als bron voor politieke besluiten.’
zegt Reza Aslan die opgroeide als moslim in Iran, met zijn familie naar Amerika vluchtte en er  christen werd om zich vervolgens weer tot de islam te bekeren.

Lees meer:
Godsdienstwetenschapper: "Religie is geen keuze, geloof is een keuze"
Mensen zijn gewelddadig niet religies 

No comments:

Post a Comment