Thursday, 27 February 2020

Carnaval 2020, een Ontsporend feest

Doorheen de eeuwen heen heeft de Rooms Katholieke Kerk altijd goed na gegaan hoe ze het meest 'zieltjes' kon winnen. Hiertoe namen ze overal waar ze kwamen te evangeliseren het heft in handen om naar de mond van de plaatselijke bevolking te spreken. Wat die graag deed of waarvan zij zo van hielden ging de Katholieke Kerk niet afbreken. Zij vonden het beter, om overal in de wereld, waar zij kwamen, hun godsdienstbeleving aan te passen aan de riten en gebruiken van de plaatselijke bevolking.

Zo kon de katholieke kerk op vele plaatsen als een eigenheid van de bevolking uitgroeien. In onze contreien was in de 16de eeuw de Katholieke Kerk een echte volkskerk: min of meer iedereen hoorde erbij, hoe vroom of crimineel men ook maar was. Iedereen begon  zelfs te geloven dat al die riten en feesten behoorden tot hun 'ware' religie.

De Germanen waren gewend om het einde van de winterse schaarste te vieren met flink eten en drinken. Toen Europa christelijk werd, werd die gewoonte langzamerhand ‘gekerstend’. Dat deden de bekeerde Germanen deels zelf, om hun nieuwe geloof vorm te geven, en deels plande de Katholieke kerk het. Tegenwoordig is het feest nauwelijks meer aan de Katholieke kerk verbonden.

Al de heidense festivals over geheel Europa vergroeiden met de Katholieke Kerk en werden zelfs 'heilige dagen' of officiële kerkelijke feestdagen.

Vooraleer de 40-dagen vastentijd in te zetten, die er vroeger wel was, maar nu helemaal niet meer op enige vorm van vasten lijkt, werd er nog eens bondig gegeten en gedronken.
Zich verkleden ging er bij horen om zich onherkenbaar te maken alsook om makkelijker met een ander te kunnen spotten met rijken, clerus en toestanden waar men iet over tevreden was. Om alles in goede banen te laten lopen verkozen ze hun eigen 'Prins' uit het volk, die het dan voor enkele dagen wel voor het zeggen had. Graag pronkte men ook met al die kleren en voorstellingen van figuren en toestanden die men wenste te bekritiseren. Optochten kwamen in vele plaatsen voor en trekken op de dag van vandaag nog steeds heel wat toeschouwers.
Jaarlijks staat er meestal ook wel een nieuwe carnavalskraker in de hitparades.

Carnaval is voor velen een manier om even de teugels te laten vieren, even ‘los’ te gaan en de dwaasheden de ruimte te geven om anderen er ook van te laten genieten. Daarna volgt de kater en kunnen velen van die vierders weer het gewone leven aan. Tijdens het feest en vooral met de optocht van de Vuile Janetten in Aalst hoor je velen zeggen dat carnaval hun leven is.

Maar dit jaar is het er nog vuiler aan toe gegaan dan vorig jaar, betreft het schofferen van een bepaalde geloofsgroep. In vroegere jaren hebben meerdere kerkleden van de Katholieke Kerk de Joden beschuldigd van Jezus te hebben gedood, en hebben meerdere geestelijken het niet weggestoken dat daarom dat volk vernietigd moest worden. Doorheen de eeuwen heen kan men dan ook zien hoe meerdere gemeenschappen dan ook snel een slachtoffer vonden om de schuld van hun problemen te geven. De Joden waren meer dan eens in de geschiedenis de kop van jut.

Vorig jaar werd er al geschimpt op de Joden bij Aalst carnaval. De hevige reacties op het toen vertoonde gelijkaardige beeld met de jaren 20 van vorige eeuw, was als honing op beren. De carnavalisten vonden het niet leuker om nu nog meer te provoceren, al was het vermoedelijk uit dommigheid en zonder enig besef van wat zij werkelijk naar voor brachten.
Dit jaar liep het de spuigaten uit en kon men massa's kromme neuzen, zwarte krulharen en Joodse hoofddeksels in het straatbeeld zien, naast meerder paradewagens met taferelen waar de spot met Joden werd gedreven of men opriep dat nu de waarheid over Joden eens zou naar boven komen. Duidelijk gaf dat te kennen dat die makers van die 'praalwagens' duidelijk anti-Joodse gevoelens koesteren en hun racistische gal wensten openbaar te maken om zo meer mensen op te roepen hun spoor te volgen.

Dit jaar kunnen zinnige mensen niet stilzwijgend aan de kant blijven staan, zoals er velen in de jaren 20-40 van vorige eeuw gedaan hebben. Het rechtse populisme is overal in Europa en Noord Amerika  sterk aan het opkomen. Regeringshoofden moeten dit niet enkel inzien maar er ook een halt toe roepen. Groot probleem daarbij is dat veel politici angst hebben om hun populariteit te verliezen als zij zich duidelijk tegen deze volkse uitdrukkingen van haat zouden gaan verzetten.

+

Lees hier verder meer over:

 1. 50 jaar geleden, te gast in Malmedy voor Cwarmê
 2. Glimlach raam naar je ziel
 3. Neem afstand van heidense vastenperiodes
 4. Hoe ver kan men gaan om zich te beroepen op Vrije meningsuiting
 5. Aalst Carnaval: Unia analyseert meldingen
 6. Prinsesjes en carnavalstoestanden #1 Aalst Carnaval 2019
 7. Prinsesjes en carnavalstoestanden #3 Lente-gebeuren
 8. Niet te negeren gebeurtenissen rond Joden in België
 9. Haat tegen verarming en tegen Israël nieuwe manier om Joden te haten
 10. Europees spilland en antisemitisme
 11. Gemelde antisemitische voorvallen neemt toe

 No comments:

Post a Comment