Wednesday, 4 March 2020

Besluit om vrouwen tot het ambt toe te laten onvoldoende onderbouwd volgens Synode GKV

Met ongelijke meningen in de Vrijgemaakt-gereformeerde synode moest deze toch tot een conclusie komen, waarbij meerderen toch niet zo gelukkig om zijn.

De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) heeft donderdag en vrijdag een hele dag uitgetrokken om 20 bezwaarschriften tegen de vrouw in het ambt te bespreken.

De commissie revisieverzoeken m/v concludeert na het bestuderen van de bezwaarschriften in ieder geval dat het besluit om vrouwen tot het ambt toe te laten onvoldoende is onderbouwd. De commissie meent dat de Bijbelteksten over het zwijgen van de vrouw in de gemeente “onvoldoende in rekening gebracht”. Tegelijkertijd adviseert de commissie om de besluiten voorlopig niet te herzien. Overigens werd ook bekend dat een Indonesische zusterkerk de banden met de GKV heeft verbroken omdat vrouwen zijn toegelaten tot het ambt.

Gerrit  van der Meer vraagt hierbij
Als er een besluit is genomen en men gaat het besluit later herzien, om zodoende tot een nieuw besluit te komen, wat is dan de waarde van het genomen besluit.

Een commissie moet daadkrachtig zijn en genoeg vertrouwen uitstralen. Leden dienen het door de commissie genomen besluit te accepteren (wat is anders de functie van een commissie). Indien we binnen de kerk ons bezighouden met bezwaarschriften op genomen besluiten maken we ons naar buiten ongeloofwaardig.
W. Theo. Baan haalt aan
De traditionele kerken verkeren in een crisis. De NGK, zal zich sterk moeten maken in de eenwording met de GKV, om de gezags autoriteit van de synode te ontmantelen. De GKV synode heeft haar gezag zwaar beschadigd en de NGK hebben aangetoont zonder synode kerkverband te kunnen zijn.
 +

Vindt hier over verder:
  1. Gerry Bos eerste vrouw die dominee zou hebben kunnen worden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
  2. Kritiek op de werkwijze van de vrijgemaakt-gereformeerde synode

No comments:

Post a Comment