Wednesday, 4 March 2020

Onzichtbaren in Trump's Plan voor Israel

Deze week kregen wij op de televisie te zien hoe volgens het plan van Trump voor Israel heelder landbouw gebieden van de Palestijnen zo maar worden ingepalmd om plotseling tot het land Israël te behoren en onbereikbaar te zijn voor de Palestijnen tot wie dat land toebehoorde?

Ongelofelijk dat de Verenigde Natieën en de Westelijke mogendheden dit zo maar laten gebeuren. Het is totaal onmenselijk dat één iemand of een staat zo maar het land van anderen mag afnemen zonder tegenprestatie.

Voor het vredesplan van Trump werden de Palestijnen nooit geraadpleegd of nooit betrokken bij de zogenaamde onderhandelingen. Nergens worden zij genoemd. In het beste geval kunnen ze aanschouwd worden als tweederangsburgers.

Het team achter het Trump plan handelde vanuit een economisch belang en een ideologisch perspectief waarin traditioneel grote moeite bestaat met het feit dat christenen een integraal onderdeel vormen van het Palestijnse volk.

Tijdens de presentatie van het plan werd een scheiding aangebracht tussen joden en christenen enerzijds en moslims anderszijds, alsof het hier om een religieus conflict tussen de joods-christelijke traditie en de islam gaat. Die visie mag Trump en premier Netanyahu voor binnenlands gebruik van pas komen, met de historische realiteit heeft ze niets te maken.

Het mag dan ook een schande noemen dat zo weinig regeringsleiders van andere landen zich tegen dat onmenselijk plan verzetten.

No comments:

Post a Comment