Sunday, 2 August 2020

Onverantwoord gedrag van vele burgers

Het is ongelofelijk hoe mensen durven denken dat bepaalde regeringen deze Coronacrisis zouden bedacht hebben om de mensen te onderdrukken. Uiterst rechtse groeperingen willen de mensen doen geloven dat er van dat virus niet veel aan is en dat het door bepaalde regeringen zou bedacht zijn om het volk te onderdrukken. In meerdere landen zijn dan ook betogingen uitgevoerd waarbij massa's mensen op de been kwamen zonder enige afstand en zonder mondmaskers en verdere bescherming tegen het verspreiden van het coronavirus.
Ook bepaalde toeristische trekpleisters werden 'en mass' bezocht. De beelden die we van de drukte op vrijdagavond, in het Oostendse station te zien kregen, was totaal onverantwoord. Mensen stonden te drummen en werden zelfs uitzinnig, met velen over de dranghekken kruipend en de oproepen van de politie negerend, voortuistuivend op de treinen elkaar verdrongen.

Mensen die van de trein wensten te stappen werden verdrongen door reizigers die op de trein wensten te geraken. Enige beleefdheid en zinnigheid om eerst de reizigers te laten uitstappen en dan pas in te stappen was er niet bij. Hieruit bleek eens te meer hoe de jongeren vandaag helemaal geen discipline meer hebben en enkel begaan zijn met zich zelf. Maar ook jongere ouders met kleine kinderen konden zich niet aan de regels houden en drukten hun kinderen er op om hun slechte voorbeeld te volgen en koste wat koste op de trein te geraken, zonder rekening te houden met anderen.

Dit was duidelijk een teken aan de wand hoe onze maatschappij ontaard is en afvloeit naar het bestiale.

Overal waar die massa vertoefd heeft kan men ook een hele hoop afval vinden. Hierbij kan men dan afvragen of al die mensen bij hun thuis ook zulk een varkensstal achter laten. Gaan zij bij hun thuis ook alles zo maar op de grond gooien of vinden zij dat zo normaal dat men dat op een ander wel kan doen?

Indien de mensen zo blijven samen troepen en hun mondmaskers niet degelijk wensen op te doen zal het aantal besmettingen nog sterker oplopen, nu dat ze er weer niet voor terugschrikken om zo 'op te hopen'.

Dat het weekgemiddelde tussen 23 en 29 juli was gestegen tot 465 besmettingen per dag, meer dan een verdubbeling ten opzichte van een week ervoor toen er 261 besmettingen per dag werden geregistreerd, lijkt niet zo veel mensen af te schrikken. Het is alsof velen denken
"Mij zal dat niet overkomen."
 Maar naar de zorgverstrekkers kan men dit onverantwoord gedrag ook niet respectvol noemen.

No comments:

Post a comment