Thursday, 11 March 2021

Corona tijd, slechte, goede en betere tijden

Een jaar van een zeer speciale tijd van afzondering is er nu voorbij gegaan met snelheid die voor sommigen eindeloos traag liep te verlopen terwijl voor anderen nog verrassend snel gepasseerd is.

Voor gelovigen was het een heel vreemd jaar om de kerkrelatie gaande te houden, want de meerderheid van kerken hielden hun deuren maanden gesloten voor kerkgangers. Bij de Christadelphians blijven ze nog steeds dicht om elkaar en andere mensen te beschermen. De Broeders in Christus vinden het hun 'heilige' verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de medemens, wat inhoudt dat men er alles moet aan doen om niet besmet te worden en niemand te besmetten.

Wij beschouwen deze periode als een noodzakelijke bezinningsperiode, die wij doorheen de geschiedenis wel meer zien op treden, zoals bij de Zwarte Pest en de Spaanse Griep. Mag het toeval heten dat de Spaanse Griep vorige eeuw Europa ook in de ban hield net als dit erg besmettelijk virus dat wij maar moeilijk zien klein te krijgen.

Het Boek der boeken, de Bijbel vertelt over nog meerdere plagen. Opmerkelijk is het als men eens na gaat wanneer die opdoken dat men kan zien dat er regelmatig ook een achter liggende reden lag. Ook tegenwoordig moet men toegeven dat vele voedselcrisissen en gezondheidsperikelen over ons komen door menselijke fouten of het niet respecteren van de natuur. Zo heeft men BSE-crisis met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (1995), de dioxinecrisis (voorjaar 1999), de fipronilcrisis (2017), maar ook meerdere corona virussen die gingen rondtoeren, zoals Ebola en andere Covid virusbesmettingen.

Wij kunnen al die gebeurtenissen overschouwen en moeten daar dan eens bij na gaan welke rol de mens daar in speelt.

Die vele gebeurtenissen waar de mens aan de oorsprong ligt zouden ons eerder moeten doen denken om terug naar de natuur te gaan en dichter bij de schepping te wonen. In de Bijbel kunnen wij lezen hoe de Maker van alle dingen de mens oproept om respect te hebben voor Zijn Schepping. In dat grote verzamelwerk komen ook enkele profeten aan het woord die vertellen over Gods Plan met het hele universum.

In het Oude Testament wordt er door de profeet Jesaja al een duidelijk beeld geschetst waar wij naar toe moeten. Hij is het ook die in deze 'bange dagen' hoop mag geven, want er is verlossing op komst. Wij mogen er gerust op aan dat er veel betere tijden zullen aankomen. Sowieso gaat deze pandemie over en zal alles weer tot normaal leven komen. 

De 8e-eeuwse v.G.T. Israëlitische profeet Jesaja, naar wie het Boek van Jesaja is genoemd, Het boek bevat dramatische profetische verklaringen van Cyrus de grote in de Bijbel, die de natie Israël uit Babylonische gevangenschap zal herstellen. Maar het gaat nog verder over een veel belangrijker herstel vertellen. Om die reden is het Boek van Jesaja ook vele malen geciteerd door de Nieuw Testament schrijvers. Tien van die verwijzingen gaan over de lijdende dienaar van God (ook met een naam die als zijn naam duidt op de redding van God - Yeshaʿyahu - verkort: Jeshua), hoe hij zal lijden en sterven om velen van hun zonden te redden, begraven zal worden in het graf van een rijke man, en een licht zal zijn voor de heidenen. Het Evangelie van Johannes zegt dat Jesaja "de glorie van Jezus zag en over hem sprak."

Duidelijk kregen we een voorspelling van een nieuw tijdperk dat zou aantreden met die afgezant van God en die nog vele jaren later terug zou komen en zijn koningstroon zou betreden bij de uiteindelijke totstandkoming of volbrenging van zijn rijk, het Koninkrijk van Christus.

Jeshua of Jezus Christus (zoals hij nu beter gekend is) ging dieper in op die prachtige voorspellingen van een toekomende tijd, waarvoor Jezus waarschuwde dat wij klaar moeten zijn als die tijd zou gaan uitbreken. Ook Daniël en Jezus lieten als Jesaja uitschijnen dat het een veel betere tijd zou zijn dan diegene waarin de mens toen vertoefde. Tot nu toe is die tijd nog niet gekomen, maar wij mogen er zeker van zijn dat zo wel de eindtijd waar Jezus voor waarschuwde als die betere tijd van Gods Koninkrijk met het herstelde Paradijs ons toe zal komen.


+

Vindt ook te lezen

Plan van God

Plan van God en wereldvrede

Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God

Herstelde Paradijs 

No comments:

Post a comment