Wednesday, 19 May 2021

Kritiek op Israël wordt verpakt in antisemitisme

Velen hebben het moeilijk wanneer ze mensen kritiek horen geven op Israël en gaan dan makkelijk zeggen dat zij antismitisch zijn. Maar men moet helemaal niet tegen Joden zijn om de Israëlische acties af te keuren.

Langs de andere kant laten ze Arabische betogers wel antisemitische leuzen roepen, zoals de voorgaande dagen in Brussel en Antwerpen gebeurde, maar ook in andere steden in het buitenland.

"Het lijkt erop dat je als moslim tijdens een demonstratie alles over Joden kunt roepen. Het is in het Arabisch dus we snappen er toch niets van", 

merkt Eppo Bruins op in de CIP Podcast. Tijdens een anti-Israël-demonstratie in Amsterdam waren afgelopen weekend verschillende antisemitische leuzen te horen.

 "Dit moet aangepakt worden. Ik hoop dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding hierbij kan helpen",

 aldus het voormalig ChristenUnie-Kamerlid.

Tijdens de demonstratie werd een inmiddels berucht strijdlied gezongen:

 “Khaybar, khaybar yaa yahud, jaisj-e-mohammed saufa ya’ud.” (“Khaybar, khaybar oh Joden. Het leger van Mohammed komt er weer aan”).

 Bruins: 

Khaybar is de plek waar in de zevende eeuw na Christus Joden werden uitgeroeid door moslims. Met deze kreet roepen moslims dus op tot moord en haat. Ik maak me grote zorgen over de onwetendheid hierover. Er wordt van alles geroepen en niet ingegrepen."

Opvallend was dat wij in Antwerpen en Brussel ook bepaalde uitroepen konden horen welke niet passen in een vredelievende samenleving waar elke godsdienst op gelijke voed moet aanvaard worden. Verwensende uitspraken tegen bepaalde gelovigen horen hier in België, Nederland of Engeland niet thuis. Ook al kan men sympathie voor de Palestijnen opbrengen mag daardoor de haat tegen Joden niet gevoed worden. 

Vast en zeker moet kritiek op Israël kunnen, zoals het op eender welk ander land ook moet kunnen. Men moet zo wel positieve als negatieve elementen in een land of van een regering onder ogen durven zien en er op durven reageren. Maar dat reageren moet op een juist wijze gebeuren.

Eppo Bruins schrijft:

Hamas en Islamic Jihad vuurden vanuit Gaza de afgelopen week bijna 2000 raketten af op dichtbevolkte miljoenensteden in Israël. Wanneer Israël in de afgelopen jaren niet een technologisch geavanceerd raketafweersysteem had gebouwd, zouden er duizenden doden gevallen zijn. Op dinsdag constateerde ik dat feitelijk en droog op Twitter: “Het lijkt haast een computerspelletje, maar is bittere ernst. Hamas en Islamic Jihad proberen Iron Dome rondom Tel Aviv uit te schakelen met meer dan 130 raketten tegelijkertijd. Drie gewonden gemeld. Zonder Iron Dome zou het aantal slachtoffers niet te overzien zijn.”

 Men kan zich afvragen of bepaalde christenen wel willen inzien dat ook al zouden terroristische groepen Israël onder vuur zetten dit de aanvallen op pershuizen, ziekenhuizen of verzorgingstehuizen en scholen wel rechtvaardigt. Wat hebben de vele onschuldige kinderen hier mee te maken?!?

Het willekeurig beschieten van burgers is een oorlogsmisdaad, een misdaad tegen de menselijkheid.

 Dat mogen wij niet vergeten. In eenders welke strijd moet men oog hebben voor wat totaal ontoelaatbaar is. In deze strijd tussen Gaza en Israël worden duidelijk bepaalde grenzen overschreden door Israël die men als gelovige of niet-gelovige niet kan negeren.

Bruins schrijft:

Wanneer situaties zo verkeerd zijn en partijen zijn niet meer in staat om zich in te leven in andermans werkelijkheid, dan weet je dat er meer aan de hand is dan geopolitiek. Dan is het een geestelijke strijd. Dan zitten er schellen op de ogen, die alleen de Heilige Geest kan wegnemen. We hebben “verlichte ogen” nodig, zoals in Paulus’ Efeze brief staat beschreven. De Geest van wijsheid en van openbaring.

De situatie lijkt alleen maar ingewikkelder te worden. Menselijkerwijs gesproken is er geen oplossing voor het conflict. Met Hemelvaartsdag net achter de rug mogen we gedenken dat Jezus de Messias aan Gods rechterhand is gezeten in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen.

We hebben Hem nodig en Hem alleen.

Eppo Bruins is oud-Tweede Kamerlid en werkzaam op het grensvlak van wetenschap, innovatie en politiek. Hij schrijft iedere twee weken een column op CIP.nl.

+

Voorgaand

Christen en Joods Zionisme in het mei 2021 conflict

++

Conflict Israël-Palestijnen

  1. - SGP-jongeren: escalatie van geweld in Israël en Gaza overschaduwt werkelijke problemen
  2. - Christelijke ambassade plaatst extra schuilkamers in grensgebied Israël met de Gazastrook
  3. - Het Palestijns-Israëlische conflict is een geestelijke strijd
  4. - Gert-Jan Segers stelt vraagtekens bij pro-Palestina demonstraties: "Wanneer zijn vlaggen van China verbrand?"
  5. - Israël-Palestijnse conflict: theoloog Stefan Paas roept op tot nuchterheid
  6. Meer over Conflict Israël-Palestijnen »

No comments:

Post a Comment