Wednesday, 21 July 2021

Vastbesloten om bij de waarheid te blijven.

Iedereen van ons heeft de eigen keuze om te kiezen wat te geloven en wat als onwaar te beschouwen. Maar de Goddelijke Schepper verlangt van d mensheid dat deze afstand neemt van menselijke verzinsels omtrent Zijn bestaan en Schepping .

Broeder Roberts schrijft:

We werden uitgenodigd om deel te nemen aan de overgave van de Bijbel...

in de handen van zijn talrijke vijanden. We werden gevraagd te knipogen naar begrippen, en in te stemmen

met argumenten die de bijbel praktisch vernietigen als door schimmel of verrotting. Dat hebben we niet gedaan.

niet: wij kunnen niet: wij zullen niet: wij durven niet.

 De verantwoordelijkheid en de resultaten liggen

bij hen die zich niet bij ons willen aansluiten in een grondige houding. (Bro. Roberts).

Het moet duidelijk zijn voor ons en deze rondom ons welke weg wij willen opgaan. Wij moeten daarbij beseffen dat het niet altijd van een leien dakje zal gaan. Het vergt moed en vastberadenheid om regelmatig tegen de stroom op te zwemmen. Maar wij mogen er zeker van zijn dat de opofferingen en onze betrachting om op het juiste pad te blijven haar vruchten zal dragen en zeker zal lonen.

No comments:

Post a Comment