Wednesday, 14 January 2009

Oproep tot gebedsleven in video-boodschap

“Het belangrijkste dat een kerkleider moet doen, is bidden voor zijn gemeenten en ze leren hoe ze zelf moeten bidden,” zegt de Jonathan Gledhill, Anglicaanse bisschop van Lichfield in een filmpje op Youtube.

Gledhill geeft sinds een aantal jaar een videoboodschap voor zijn gemeenten in Staffordshire en Shropshire. Dit jaar is de film dus een oproep om te bidden. “ Christenen kunnen er net zo uit zien als een niet-christen, maar van binnen hebben ze de actieve aanwezigheid van God.”

“Dus alles wat we doen als Christenen komt van binnen uit en wordt gevoed door de actieve, maar onzichtbare aanwezigheid van God in ons. Dit houdt in dat iedere kerk gevoed moet worden in dat onzichtbare leven en anderen moet leren te bidden.”

In dat verband zegt Gledhill dat het geen toevalligheid is dat “gezonde kerken degenen lijken te zijn waar echt gebeden wordt.”

“Is alle zichtbare activiteit, al het evangeliseren, al het goede doen voor de gemeenschap, gefundeerd op ons onzichtbare innerlijk? Wonderen gebeuren nog steeds wanneer mensen ootmoedig bidden.”

  ...

No comments:

Post a Comment