Wednesday, 11 March 2009

Gulden Parel wordt Ademtocht

BRUSSEL (KerkNet) – Gulden Parel, de religieuze beweging voor gepensioneerden en senioren verandert van naam. Voortaan heet de beweging Ademtocht. Daarmee wil men een dynamischer imago krijgen en aangeven dat men de beweging wil verruimen tot “zoekende gepensioneerden". Maar het blijft een uitdrukkelijk christelijke beweging. Adem in de naam verwijst daarbij naar de Geest, die de beweging moet inspireren.
De beweging rust op drie pijlers. Vooreerst de hartelijkheid, men wil senioren die na hun pensionering in een vacuüm dreigen terecht te komen een warme kring bieden. Tweede pijler is het engagement. Het is niet omdat je niet langer beroepsactief bent dat je niets meer zou kunnen. Integendeel veel gepensioneerden engageren zich op velerlei terrein en zetten zich in voor de parochie, verenigingen, kinderen en kleinkinderen. De derde pijler is de geloofsvorming. Door samen met anderen na te denken over het geloof, te getuigen en open te staan voor het evangelie wil men daaraan werken.

(Kerknet)