Wednesday, 11 March 2009

Mik Hoog: Voorbeelden van te volgen Goddelijke karakters

Mik Hoog: Voorbeelden van te volgen Goddelijke karakters


Wordt Abrahams in het geloof.

Wordt Isaacs in angst (Gen 31:42).

Wordt Jacobs in worstelen.

Wordt Abels of Noahs in gerechtigheid.

Wordt Enochs in heiligheid.

Wordt Jobs in geduld.

Wordt Mozes' in het opofferen van de geneugten van de zonde.

Wordt Jethro's in vreugde (Exod 18:9).

Wordt Samuels bij het verdedigen van gehoorzaamheid.

Wordt Josephs in vergeving.

Wordt Davids in gebed en lof.

Wordt Nehemiahs in onbeschroomdheid.

Wordt Calebs of Joshuas gehele bemoediging.

Wordt Johannesen en Jonathans in liefde.

Wordt Josiahs in zachtheid.

Wordt Aarons in consecratie.

Wordt Jeremiahs in verzuchting.

Wordt Paulus in zijn enthousiasme en ijver.

Wordt Habakkuks in heilig trillen.

Wordt Esthers in adellijk lossen (Esther 4:16).

Wordt Persis in de arbeidsproductiviteit.

Wordt Cornelius' of Dorcas' in welwillende werk en wapendaden.

Wordt Isaiahs in hoogheid.

Wordt Phebes in dienst en bijstand.

Wordt Stephens in onweerstaanbare argument.

Wordt Antipas' in trouw.

Wordt Nathaniels in argeloosheid.

Wordt Arimathean Josephs op zoek na het lichaam van Christus.

Wordt Daniels in moedige toewijding.

Wordt Marias in de vergadering aan de voeten van Jezus, en in duur blijken van liefde.

Wordt Johannes de doper in de brandende en lichtende getuigenis.

Wordt Mordecais bij het zoeken naar het belang van Israël.

Wordt Timotheus in het lezen van de Schrift.

Wordt Gideons in dapperheid.

Wordt Samsons in sterkte.

Wordt Salomons in wijsheid.

Wordt Elijahs in vurige gebed.

Wordt Lydias in aanbidding.

Wordt Sarahs in rust en onderwerping.

Wordt Titus' in "serieuze zorg".

Wordt Marcussen in vruchtbaarheid (2 Tim. 4:11).

Wordt Appolos' in welsprekendheid, en kennis van de Schrift.

Wordt Annas in getuigen van Christus (Lukas 2:38).

Wees James in trouwe vermaning.

Wordt Peters in durf (Handelingen 4:13).

Wordt Philemons in het verfrissen van de heiligen (Phil 7).

Wordt Lois' of Eunices in ongeveinsde overtuiging.

Wordt Hezekiahs in tranenvolle erkenning van de kastijdende hand van God.

Wordt Abigails in milddadige erkenning van de verleende dienst.

Nathans Wordt in eenvoudige beschuldiging (2 Sam 7:7).

Wordt Elishas in onderscheidingsvermogen, als naar tijd en omstandigheden waarin geschenken mogen ontvangen of geweigerd (2 Koningen 6:26).

Wordt Ezras in compromisloze raad.

Wordt Ezekials in de trouwe tentoonstelling van boosheid en de gevolgen ervan.

Wordt Lukassen in schriftuur aan de uitstekenden van de aarde (Lukas 1:3).

Wordt Malachis in het trouw getuigenis afleggen tegen het kwaad.

Wordt Jepthahs in overeenstemming houden met uw woord (Rechters 11:35).

Wordt Ruths in de resolutie en het doel.

Wordt Zadocks in het niet dwalen.

Wordt Andronicus, en Junias in opmerkingswaardigheid.

Wordt Priscillas en Aquillas in hulpvaardigheid.

Wordt Samaritanen in goede verstandhouding met de buren.

Wordt Efeziërs medeplichtigheid weigerend met het kwaad.

Wordt Pergamians in vasthoudendheid aan het geloof.

Wordt Thyratirains in werken van het geloof, geduld en liefde.

Wordt Philadelphians in de lijn het woord, en erkennend de naam van Christus.

 

In een woord, wordt Christus' in geest en in waarheid (Romeinen 8:9).

 

(1883)