Saturday, 13 June 2009

De receptie van Calvijn en zijn theologie in de gereformeerde orthodoxie

Was Calvijn de grondlegger van de gereformeerde orthodoxie? was de vraag in de lutherse Trinitaskapel in Dordrecht.

Prof. Donald W. Sinnema (Chicago) stelde dat Calvijn geen directe invloed uitoefende op de Dordtse synode. In numerieke zin was de helft van de verwijzingen in de acta van de synode afkomstig van Augustinus en andere kerkvaders, slechts zes verwezen naar de Reformatie en de periode daarna. Volgens Sinnema stempelde Calvijn de Synode van Dordt, maar hij was daarin slechts een van de velen. En die velen waren vooral de na-Calvijnse theologen.

Lees verder >Congres nuanceert omgang erfenis Calvijn