Wednesday, 1 July 2009

Ark van het verbond

ETHIOPISCHE KERK TOONT VOOR HET EERST ARK VAN HET VERBOND

Patriarch Abuna Pauolos

Patriarch Abuna Pauolos Bron: Peter Williams/WCC

Vrijdag 26 juni werd op een persconferentie de plaats van de ‘Ark van het Verbond’ bekendgemaakt. De ark, waarin volgens de Bijbel de Tien Geboden van Mozes door het volk van Israël werden meegedragen, spreekt al eeuwen tot de verbeelding en inspireerde onder meer films als ‘Raiders of the Lost Ark’. De meest gangbare opvatting is dat de Ark vernietigd werd tijdens de verwoesting van de eerste tempel van Salomo, omdat hij daarna decennialang niet meer werd genoemd in schriftelijke bronnen.
Over de authenticiteit van de kostbare Ethiopisch-orthodoxe relikwie bestaat ernstige twijfel. Maar het is wel een feit dat de relikwie al sinds 642 na Christus door de Ethiopische Kerk gekoesterd wordt en voor de buitenwereld wordt afgesloten. Daardoor bezit de relikwie een grote cultureel-historische waarde. Patriarch Abuna Pauolos: “De Ark bevindt zich al vele eeuwen in Ethiopië. Tot op heden kon slechts een slechts een select groepje gekwalificeerde mensen die met eigen ogen zien. De Ark bevindt zich in één kerk, maar om de schat te beschermen is een kopie daarvan in elke kerk in Ethiopië geplaatst. In Aksum, een stad in het uiterste noorden van Ethiopië, is een museum gebouwd, waar de Ark tentoongesteld wordt.” De ark zou zich naar verluidt al jaren in de Maria-van-Zionkerk in Aksum bevinden.