Friday, 31 July 2009

Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken


"Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken,
maar we kunnen de gevolgen van het uit de weg gaan van onze verantwoordelijkheden niet ontwijken. "
- Josiah Stamp

"Wat je ook doet, werk er aan met heel uw hart,
alsof je zou werken voor de Heer, niet voor mannen,
omdat je weet dat je een erfenis krijgt
van de Heer als een beloning.
Het is de Heer Christus die u aan het dienen bent.
Iedereen die verkeerd doet zal worden terugbetaald voor zijn fout,
en er is geen favoritisme. "
Kolossenzen 3:23-25


"Je zal de straf voor je slechte plannen ondergaan
en de gevolgen dragen van uw zonden van afgoderij.
Dan zul je weten dat ik de Soevereine Heer ben. "
Ezechiël 23:49

"Maar als het wordt vastgesteld voor mannen om een keer sterven, maar na deze het arrest
zodat Christus, eenmaal werd aangeboden de zonden van velen te dragen.
Voor degenen die gretig wachten voor hem dat hij een tweede keer verschijnt
afgezien van de zonde, voor het heil. "
Hebreeën 9:27-28

Heer, laat mij steeds mijn verantwoordelijkheid dragen.
God geef dat ik steeds de juiste beslissingen zal nemen
en mijn verantwoordelijkheid durf opnemen.
En geef dat ik een goed voorbeeld mag zijn naar anderen toe.


No comments:

Post a Comment