Tuesday 1 September 2009

Van jaartallen van diepste spijt zijn vreugden gedistilleerd


"Van jaartallen van diepste spijt zijn vreugden gedistilleerd,
En de beker voor genezing uitgestoken is vaak op Marah gevuld;
God leidt tot vreugde door geween, en tot rust door middel van strijd;
Door opbrengst tot verovering door de dood tot eindeloze leven.
Wees stil! Hij heeft je ingeschreven voor het koninkrijk en de kroon.
Wees stil! Laat Hem je vormen, die u zijn eigen noemt. "
- Onbekend

"Als ik geen vreugde heb in het geloof van zekerheid, dan leef ik met het geloof van kracht."
- Matthew Henry'Rust in de Heer, en wacht geduldig op Hem "
Psalm 37:7

"Het is goed dat een mens moet hopen en rustig wachten op de redding van Jehovah."
Klaagliederen 3:26

God bij U alleen verstilt mijn ziel,
want mijn verwachting is van U.
Op U blijf ik vertrouwen en vraag u mij te vormen,
zodat ik kan worden zoals U het wenst.

No comments:

Post a Comment