Monday, 14 December 2009

Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God

In de artikelen die niet konden getagged worden kunnen wij het vervolg vinden over het Judas evangelie: Evangelie van Judas #3 Gnosticisme waar dieper wordt ingegaan op wat gnostiek eigenlijk is. Verder wordt er geduid dat Jezus er niet op uit was, zoals sommigen denken, om het Romeinse bewind daar te vervangen door een theocratie.
+ Evangelie van Judas #4 Selectie canon

Verder is er de vraagstelling of wij bewust zijn van wat de Heilige Schrift of Bijbel onderwijst:
Are you aware that the Bible teaches

Schriftuurlijke aanduidingen rond Zoon van God versus God de Zoon

2 comments: