Thursday, 11 March 2010

Teruggave St.Pauluskerk in Tarsus

BRUSSEL (KerkNet/Domradio) – Het Turkse ministerie van Toerisme heeft de teruggave van de St.-Pauluskerk in Tarsus toegezegd. Voorzitter Luigi Padovese van de Turkse bisschoppen, die graag een schriftelijke bevestiging wil, spreekt van een doorbraak in de relaties tussen de Turkse katholieke Kerk en de overheid en hij looft de bijdrage van de pauselijke nuntius in deze doorbraak.

 

De kerk is momenteel nog een museum. Tijdens het Paulusjaar (2008-2009) mochten groepen gelovigen wel opnieuw eucharistie vieren in de kerk. Het Turkse ministerie voor Religieuze Aangelegenheden verklaarde zich al eerder akkoord om het gebouw opnieuw in zijn oorspronkelijke kerkelijke functie te herstellen.

De beslissing moet gezien worden tegen de achtergrond van het Turkse streven naar EU-lidmaatschap. De Turkse premier Erdogan beloofde deze week ook de financiering van de restauratie van het Apostel Andreasklooster in het Turkse Noord-Cyprus, een belangrijk bedevaartsoord.

No comments:

Post a Comment