Thursday, 11 March 2010

Overstap Anglicanen naar Katholieken

HONDERDTAL AMERIKAANSE ANGLICAANSE PAROCHIES STAPT OVER NAAR DE KATHOLIEKE KERK

BRUSSEL (KerkNet/Cathnews) – Een honderdtal Amerikaanse anglicaanse parochies met duizenden gelovigen stapt in groep over naar de katholieke Kerk. De traditiegetrouwe anglicanen maken gebruik van het aanbod van paus Benedictus XVI om, met behoud van hun anglicaanse identiteit en liturgische traditie, over te stappen naar de katholieke Kerk.
De apostolische constitutie 'Anglicanorum coetibus', een pauselijk besluit dat de intrede van anglicaanse gelovigen regelt, impliceert dat gewijde anglicaanse geestelijken tot katholiek priester kunnen gewijd worden. Gehuwde priesters kunnen echter geen bisschop worden. De gelovigen blijven ook gebruik maken van hun ‘Book of Common Prayer’, maar ze erkennen de paus als hun geestelijke leider.
De overstappende parochies behoren allen tot de Anglican Church of America (ACA), een groep anglicanen van de ‘Traditional Anglican Communion’ die twintig jaar geleden brak met de anglicaanse Kerk omdat die volgens hen steeds liberaler werd en zich steeds verder verwijderde van de christelijke traditie. De parochies brengen bij hun overstap tevens eigen bisschoppen, gebouwen en zelfs een kathedraal mee.

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment