Thursday, 11 March 2010

Soulwalking in Kortenberg

Wandelend en aan de hand van inspirerende teksten op zoek gaan naar de diepere drijfveer.

Wandelend en aan de hand van inspirerende teksten op zoek gaan naar de diepere drijfveer. Bron: Hans Medart

`Soulwalking´. Dat is wandelend en aan de hand van inspirerende teksten op zoek gaan naar de drijfveer van geïnspireerde mensen. Om te stappen heb je meer dan anders adem nodig. Geleidelijk wordt het ademen vrijer en wordt je stiller. Diepe woorden borrelen dan op. In het ademen komen ze naar boven. Je ziel wordt naar boven gepompt. Het tedere ademen van God nestelt zich in jouw ademen.

In de Oude Abdij in Kortenberg kan men op zondag 21 maart om 9 uur deelnemen aan zo een soulwalking met teksten van Rumi, een Perzische dichter uit de dertiende eeuw. Rumi stamt uit de mystieke stroming 'soefi' van de islam. De afstand die wordt afgelegd, bedraagt 10 tot 15 kilometer. De tocht begint met een voorafgaand moment van meditatie om 9.30 uur in de abdijkapel. Onderweg wordt gelezen, gebeden, gemediteerd en uitgewisseld over Rumi's teksten. Bij terugkeer in de abdij is er een afsluitend gebedsmoment.

Deelname kost 10 euro.

Info en inschrijving: Oude Abdij, Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg, telefoon 02 757 20 22, e-mail inschrijvingen@oudeabdijkortenberg.be.