Tuesday, 8 March 2011

Christelijke houding tegenover slavernij

Twee eeuwen geleden waren er Christenen die bleven volharden dat het een keuze van God was in welke klasse men geboren werd en dat er slaven werden gebruikt.

Vandaag zou elke Christen anders moeten weten en er zeker van moeten zijn dat Jezus naast de vrede gelijkheid onder broeders predikte, waarbij verdraagzaamheid moest getoond worden en bescherming van de andere, geen uitbuiting.

Die uitbuiting moet niet slaan op de rechtstreekse behandeling van een bepaalde groep van mensen. Als Christen en als beschaafde mens moeten wij er bewust van zijn dat wij ook de mogelijkheid tot uitbuiting kunnen laten ontstaan door aan bepaalde systemen de mogelijkheid te geven om te blijven bestaan.
Indien wij bij onze aankopen de voorkeur geven aan bepaalde producten die dan wel zeer goedkoop mogen zijn maar zijn verwezenlijkt zonder respect naar mens of natuur dan zijn wij fout bezig. Al hetgeen wij gebruiken dient op een verantwoorde manier geproduceerd te zijn. Die dingen waarvan de aankomst niet zeker is kunnen wij dan ook best links laten liggen. Laten wij er voor zorgen dat wij steeds propere handen hebben.

Lees ook: