Wednesday 16 March 2011

Judaisme & Katholicisme Universele 'kerken'

Spoedig zult u hier een aantekening kunnen vinden over de nieuwe publicaties over het gebruik van "Kerk" en "ecclesia". Kijkend naar de geschiedenis van het woord 'ecclesia" merkten wij op hoe een zekere groep van gelovigen het aandurvde alleenzeggenschap te hebben over het universeel kerk zijn.
De Rooms-katholieke beschouwen zichzelf als De Enige Universele Kerk. Maar was Judaïsme niet altijd bedoeld om universeel te zijn. Het hele idee over Abram en de echt grote familie (als de sterren, als de zanden) was dat niet dat Israël een test was, die betekent "opengespreid te worden" in de hele wijde wereld als een grote familie –, maar niet gebaseerd op ras (de overeenkomst met Abram was er reeds voor de beëindigen van het neerschrijven van de Thora en Genesis 1 zinspeelde  ook op alle mensen die één onder de Schepper zijn).
In het Christendom zouden wij dit begrip zelfs beter kunnen begrijpen – en christendom is essentieel Joods, al was het Paulinian Joodsheid. 64 van de 66 bijbelboeken werden door  Joodse mensen geschreven, dat veel zegt. 

No comments:

Post a Comment