Thursday, 4 August 2011

Christa-Delphos Welcome


 • Welcome on this Christadelphian Bible students Forum for news about the Christadelphian community, reflections and Bible study.
  We want to offer an open space where Christians of all sorts of denominations can meet each other.
 •  The name 'Christadelphian' is compounded of two Greek words: 'christos' and 'adelphoi' and means 'brethren in Christ'.  The Christadelphians are a group of people associated together by a common belief in 'the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ the Messiah (Acts 8v12).
 • We are a worldwide community whose aim is to follow as closely as possible the teaching and example of Jesus Christ, as recorded in the Bible.  We endeavour to read the whole Bible at least once every year.  In a world full of uncertainties we enjoy a simple, direct and logical faith, offering peace and contentment now, and the promise of everlasting joy to come.
 • Everybody is invited to share their thoughts about God, Jehovah, Yahweh, Allah,  His creation, religion and Christianity.
 • Originally this site was mainly in Dutch with some postings in English. [If you want to see only the English texts you can choose the tag "English text" or click on the other one "English texts" (which is for shorter notes, mixed English articles, and links) and/or on the tag "general"]
  Later we got the Dutch postings placed on Bijbelonderzoekers Journal and the English equivalent here. But because trying to reach the Belgian public in particular the tags where kept in Dutch. (The best way if you are looking for a certain subject please do translate the English word to Dutch and find it under the tags.)
 • From the Summer 2011 onwards the main articles are placed on the Wordpress site of the Belgian Christadelphian Ecclesia. Please do find more over there.
 • (From Summer 2011 onwards) This Multiply site with its Blog: the Christadelphians Journal is functioning more as a notice board, Forum and a place were you can find Photos, Videos and Links.
To find recent English additions please scroll down to the English texts tag-box on the Homepage where you can find the most recent English additions and favourite texts.

- republication from Multiply by transfer Multiply articles to Blogger 2012 October

Christa-Delphos

Wij wensen allen welkom die hier op deze pagina's terecht komen en hopen dat zij geïnspireerd mogen geraken om verder de Bijbel ter hand te nemen en zelf op onderzoek te gaan wat er in de Heilige Schrift werkelijk staat.

De naam "Christadelphian" is een samentelling van twee Griekse woorden : "Christos" en "adelphoi" en betekent 'broer in Christus'. De Christadelphians is een groep van mensen die samen verbonden zijn door hun gemeenschappelijk geloof betreffende de dingen aangaande het Koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus (Handelingen van de  Apostelen 8v12).

Wij zijn een wereldwijde gemeenschap wiens doel is zo trouw als mogelijke de leerstelling en voorbeeld van Jezus Christus  te volgen, zoals het geregistreerd staat in de Bijbel. Wij trachten de hele Bijbel tenminste eenmaal per jaar volledig te lezen.

In een wereld die vol is van onzekerheden genieten wij van een eenvoudig, rechtstreeks en logisch geloof, dat nu al vrede en voldoening aanbiedt en de belofte van het nog te komen eeuwigdurende vreugderijk: het Koninkijk van God.

Om een artikel naar uw interesse te vinden kan u het woord in Nederlands onder de trefwoorden aanklikken.

Welkom

Wij wensen allen welkom die hier op deze pagina's terecht komen en hopen dat zij genspireerd mogen geraken om verder de Bijbel ter hand te nemen en zelf op onderzoek te gaan wat er in de Heilige Schrift werkelijk staat.

De Broeders en Zusters in Christus, Bretheren, of Christadelphians (Christadelphes; Urchristengemeinde; of Cristadelfiana) zijn onafhankelijke gelovigen die zich voorgenomen hebben zich enkel door het Woord van God te laten leiden. Zij zien de Bijbel als Gods woord, en leggen nadruk op de noodzaak om dat woord te lezen en bestuderen. Jezus zijn boodschap volgend om uit te gaan en te onderwijzen trachten wij hier op te volgen. Wij proberen hier dan ook op verschillende manieren hulp aan te bieden om verder te groeien in uw geloof.

Sommige mensen denken dadelijk aan Jehovah Getuigen als zij Christenen Gods Naam horen noemen of horen dat deze Bijbelonderzoekers zijn. U mag er gerust op aan dat er gelukkig nog andere Christenen zijn die Gods Naam kennen en loven.

Dit platform maakt onderdeel uit van praatgroepen voor in de Heilige Schrift en voor God genteresseerden. Deze groep tracht meer informatie te geven over wie wij zijn en hoe wij denken. Het brengt gedachten over volgens de Christadelphians of Broeders en Zusters in Christus.

De Nederlandstalige Christadelphians zijn bereikbaar op Flemish Christadelphians (voor België) of Dutch Christadelphians (Nederlandse Broeders)

Barstende wereld

In deze wereld krijgen wij regelmatig te maken met misverstanden en verkeerd lopende relaties.Vandaag en morgen gaan wij het daar over hebben en kan u op onze Vlaamse site Broeders in Christus de inleidende artikelen vinden.

Van zodra twee mensen in de naam van Jezus Christus bijeen zijn en met elkaar de liefde voor God en zijn zoon delen, hebben wij te maken met een gemeenschap van gelovigen of een ecclesia, die al dan niet verder kan uit groeien. Maar ergens moet zij beginnen, en dit gebeurt van uit een klein zaadje dat op haar eigen kan bestaan.

Lees vandaag al:

Barstend België

en Jezus de Heer

Bijbelonderzoekers niet steeds Getuigen van Jehovah

Onderstaande tekst wordt per 4 augustus 2011 van de voorpagina gehaald, maar is nog steeds valabel.

Op dit Blog brengen wij naast Bijbelstudies en bezinningen een Journaal rond het Christelijk gebeuren. U kan zich er op inschrijven en zo dagelijks op de hoogte gehouden worden van de gebeurtenissen rond het geloof.


Sommige mensen denken dadelijk aan Jehovah Getuigen als zij Christenen Gods Naam horen noemen of horen dat deze Bijbelonderzoekers of -vorsers zijn. U mag er gerust op aan dat er gelukkig nog andere Christenen zijn die Gods Naam kennen en loven. Alsook zijn er ernstige Bijbelonderzoekers, Bijbelstudenten of Bijbelvorsers die niet behoren tot de Getuigen van Jehovah en ook niet volledig het zelfde denken als de (Charles Taze Russell) Bijbelstudenten of Biblestudents. Er zijn vele vershillen en het zou fijn zijn moesten allen ze meer met elkaar willen delen.  - Dat is wat hier zou moeten kunnen.

Goddelijke Wijsheid kunnen wij enkel halen door deze op te zoeken in het Woord dat God ons heeft medegedeeld en overgeleverd is door de traditie en door de verspreidingskanalen en geschriften. Op dit platform trachten wij dieper in te gaan op datgene dat er allemaal te vinden is in de Heilige Schrift of het Boek der boeken.

Ook verwijderd maar nog geldend:

Dit platform maakt onderdeel uit van praatgroepen voor in de Heilige Schrift en voor God geïnteresseerden. Deze groep brengt naast algemeen kerkelijke informatie gedachten over volgens de Christadelphians of Broeders en Zusters in Christus. >  Zij zijn bereikbaar per email Flemish Christadelphians (voor België) = Belgische Broeders en Zusters in Christus of Dutch Christadelphians (Nederlandse Broeders)

Voor verdere informatie kan u terecht bij: Belgische Christadelphians, Foksweg 14, B.3061 Leefdaal, Belgium, European Union
of bij  De Broeders in Christus Postbus 520 3800 AM Amersfoort, Nederland EU

U kunt ook een e-mail sturen naar: lektuur@broedersinchristus.nl, of naar christadelphians@scarlet.be >>

Open vraag en informatie plaats (Internationaal vanuit Christadelphia België): Praatplatform: Praatgroep der Broeders in Christus.
Ook kan u terecht op Christadelphians Ecclesia en bij de Bijbelvorsers.

Monday, 1 August 2011

Iranian refugees in Belgium baptised by Carelinks

Carelinks continue to see the providential hand of God in our work, ever seeking to connect people and actively guide circumstances towards the salvation of men and women.

Carelinks providentially come into contact with some Iranians in Belgium who have had contact with the JWs, being impressed by the rejection of the trinity and teaching of the Kingdom coming on earth, but turned away by the various quirks of Watchtower doctrine in other areas.

Brother Andy Taylor of the Windermere UK ecclesia is in the midst of driving over from the UK to Latvia with a car full of literature and welfare clothing for the Riga Bible Center, and he was able to meet with Duncan in Belgium and assist with the baptism of H.
Photo: Andy with H after his baptism
    

They had a most interesting time talking with his flat mates, from Turkey and Iran, who had also been exposed to JW teaching. Andy got back on the highway to Latvia, with another 2 or 3 days driving ahead of him, sleeping in his tent on the way, and Duncan then went on with new brother H to another city to meet and baptize another Iranian, B, who converted to Christianity in Iran many years ago but for the last 12 years has been living in Belgium, reading his well marked Bible but unable to find a church which agreed with his understanding of the Gospel.

There are many other former Moslem contacts in Belgium and indeed throughout Europe that Carelinks continue in contact with, some of whom are thrilled with the simple, logical truths of the Lord Jesus Christ in contrast to what they have previously been taught.

Photos: Happy fellowship after baptism
    
We're pleased that these two brethren have found refuge in Belgium, but there are many others still in camps and on the move in unstable areas whom Carelinks seek to support.