Thursday, 4 August 2011

Christa-Delphos

Wij wensen allen welkom die hier op deze pagina's terecht komen en hopen dat zij geïnspireerd mogen geraken om verder de Bijbel ter hand te nemen en zelf op onderzoek te gaan wat er in de Heilige Schrift werkelijk staat.

De naam "Christadelphian" is een samentelling van twee Griekse woorden : "Christos" en "adelphoi" en betekent 'broer in Christus'. De Christadelphians is een groep van mensen die samen verbonden zijn door hun gemeenschappelijk geloof betreffende de dingen aangaande het Koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus (Handelingen van de  Apostelen 8v12).

Wij zijn een wereldwijde gemeenschap wiens doel is zo trouw als mogelijke de leerstelling en voorbeeld van Jezus Christus  te volgen, zoals het geregistreerd staat in de Bijbel. Wij trachten de hele Bijbel tenminste eenmaal per jaar volledig te lezen.

In een wereld die vol is van onzekerheden genieten wij van een eenvoudig, rechtstreeks en logisch geloof, dat nu al vrede en voldoening aanbiedt en de belofte van het nog te komen eeuwigdurende vreugderijk: het Koninkijk van God.

Om een artikel naar uw interesse te vinden kan u het woord in Nederlands onder de trefwoorden aanklikken.