Saturday, 1 June 2013

Bloggers Voor Vrede"Ons voornaamste doel in dit leven is om anderen te helpen.
En als je ze niet kan helpen, in ieder geval niet te kwetsen. "
~ Dalai Lam

Enkele maanden geleden hebben in de Verenigde Staten van Amerika Kozo Hattori en Cheri Speak het inittiatief genomen om bloggers van over de gehele wereld op te roepen om hun krachten te bundelen en samen te regelmatig te bloggen voor vrede.Bloggers For Peace (Blogger4Peace) is stilaan aan het groeien en meerdere schrijvers en schrijversters dragen hun steentje bij om de boodschap van wereldvrede uit te dragen.


Al diegenen die betrokken zijn bij Bloggers voor de Vrede kunnen over zeer verscheiden onderwerpen praten. Men kan er gedichten, proza, commentaren of kritieken vinden of historische en andere artikelen, die ernstig kunnen zijn maar ook om te lachen. Het is de bedoeling om de boodschap verdere uit te dragen. Dat kan gebeuren door de verscheidene berichten te posten, te lezen, te her-posten, te tweeten , re-tweeten , te volgen, en de boodschap mee helpen te verspreiden.

De oprichters en wij vragen dat u zou willen mee helpen om de boodschap van vrede elke dag te verspreiden waar u ook bent.

 "Als we geen vrede hebben, is het omdat we zijn vergeten dat we bij elkaar horen."
~ Moeder Teresa
Mother Teresa of Calcutta (26.8.1919-5.9.1997)...
Moeder Teresa van Calcutta  op de pro-life meeting in 1986 in Bonn, Duitsland (Photo credit: Wikipedia)Als mensen op deze aardbol moeten wij de verbondenheid voelen tussen de verscheidene mensen in de verschillende wereldstreken. Of men nu gelovig is of niet, blijft er ontegensprekelijk de menselijke factor. Het 'mens zijn' dat ons allen eigen hoort te zijn.

Zij die gelovig zijn weten dat iedereen in de beeltenis van de Grote Schepper is gemaakt en zo een onderdeel uitmaakt van de Schepping van de Allergrootste God, wiens wonderwerken wij kunnen bewonderen  en horen te respecteren.

Dat respect moeten wij zelf niet enkel uitoefenen, wij moeten het overdragen naar hen die rondom ons zijn. Al diegenen die ons omringen zouden wij een warm hart moeten toedragen. Aan onze Schepper zijn wij dat verschuldigd. Hij heeft het universum gemaakt en er voor gezorgd dat wij daar in een plaats kunnen krijgen. Die plaats moeten wij nu zelf waar maken.

Jezus heeft zijn apostelen en allen die hem willen volgen de opdracht gegeven om uit te gaan en de boodschap van liefde en vrede uit te dragen. Dat is wat wij als Christenen horen te doen.

Zij die willen bloggen voor vrede, zijn diegene die een algemeen universele boodschap van liefde en vrede willen uitdragen. Zij willen de liefde verkondigen die mensen er toe kan brengen om samen dingen op te bouwen en om samen zich verenigd te voelen in een groot geheel waar men een waardig burger in wil zijn die samen met ander mee bijdraagt tot het welvormen van een vredelievende maatschappij.

Vrede kent geen grenzen. Bij vrede zijn er geen noemenswaardige gebreken en worden geen fouten aangerekend. Vergevingsgezindheid moet voorop staan en de weg openen om samen te groeien.
We hebben geen vijanden. Zet een "Bloggers for Peace 'badge op je blog (zie hieronder). Zet het ergens op je blog, in de post, op je 'over' pagina, zoals een afbeelding widget op je menubalk op uw pagina "awards", op je avatar pagina, of als een gedragen kenteken. Koppel uw bericht aan ten minste een andere post van een andere blogger voor Vrede. Door de berichten te delen kan je zo lezers naar andere boodschappers van vrede leiden en hen een stem geven in een bredere omgeving.

Het enige wat je hoeft te doen om deel te nemen aan dit initiatief is ten minste één bericht per maand aan / voor / over vrede te besteden. Wij hopen dat u zich toe kan bereid voelen, en mee dit initiatief wil ondersteunen..

Als je gedichten of fictie wil schrijven, schrijf een stukje over vrede. Als u foto's wil maken, post een foto of galerie die reflecteert, symboliseert, definieert, of rust schept. Of het nu een kort stukje is of een langere tekst, doet er niet toe, als het maar die boodschap van rust en vrede kan over brengen. Maar je kan ook schrijven over datgene wat de vrede kan verstoren, of opmerkingen maken wanneer dingen dreigen te ontsporen, zodat het niet zo ver hoeft te komen dat er problemen zouden ontstaan omdat mensen voor het verkeerde zouden gekozen hebben. Je mag over lieve, fijne , ontroerende dingen schrijven, of je roep naar iets dat de vrede brengt of een tirade brengen over iets dat vrede bevordering verstoort. Voel je vrij om creatief te zijn.

Hopelijk, zal dit een symbiotische synergie veroorzaken die anderen zal inspireren om kunst / poëzie / proza ​​/ foto's / tekeningen / liefde te posten  over vredevolle zaken, om zo die noodzakelijke vrede uit te stralen.

De oprichters van Bloggers4Peace hopen een virtuele cirkel te kunnen krijgen van ons allen die de handen in solidariteit voor de vrede in elkaar steken.

Je kan instructies op uw post plaatsen voor anderen om zich bij de groep aan te sluiten of terug te linken naar dit bericht of naar de pagina Bloggers For Peace op Marcus's Space: Bloggers For Peace, of een link plaatsen naar About B4PEACE.

Bij het verder linken zal u kunnen mee helpen aan de groei van de beweging.
Kun je je voorstellen als we genoeg bloggers zouden kunnen uit nodigen, zodat we elke dag een post voor vrede kunnen hebben?
Stel je de impact voor die we kunnen maken als er dagelijks op het internet een nieuwe creativiteit / energie / emotie / positieve vibratie over vrede zou plaats hebben. Stel je voor dat we verbonden zijn door al deze berichten samen om een ​​web van rust en positieve energie te creëren.
"Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer, maar ik ben niet de enige ..." Zelfs als je niet zelf een post kan of wenst te maken, kan je deelnemen door er zorg voor te dragen dat de boodschap zich verder verspreidt. Je kan namelijk de teksten dan re-bloggen of de sociale media gebruiken om ze met anderen te delen. Zo kan jij ook bijdragen die vredesboodschap verder uit te dragen en mee werken aan het "vrede berichten".

Iedereen kan zijn steentje bijdragen tot het verder verspreiden van positieve gedachten en de roep naar het bundelen van krachten om de vredesboodschap over te brengen in al de uithoeken van deze aarde.
Peace!
Peace! (Photo credit: aldrin_muya)


Als je hier bent, betekent dit dat u de zorg over het helpen van anderen aan gaat. Het betekent dat u geboeid kan zijn door compassie, liefde en empathie zijn en dat het een deel van je leven kan en mag zijn.

Wij waarderen dat u hier langs bent gekomen en hopen dat wij u hier nog meer zullen mogen aantreffen. Ook hopen wij dat u uw weg ook zult kunnen vinden naar andere bloggers die positief nieuws willen brengen en een boodschap van warmte, genegenheid, bezorgdheid, liefde de wereld wensen in te sturen.

Wij waarderen het als u mee in dit initiatief wil stappen en mee wil bijdragen aan de samenhorigheid van de verschillende mensen in deze wereld vol kleur.

Wij voelen ons gezegend om een ​​deel van deze gemeenschap te zijn. Wij kunnen uw energie voelen, en het verandert onze wereld.

Dank u wel.+

Vindt:

 

Bloggers For Peace Kozo & Cheri asks that you…

everyday gurus

Monthly Peace Challenge

Bloggers For Peace connecting from Marcus's Space

 

+++

Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment