Wednesday, 27 March 2019

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus

In de Bijbel wordt er gesproken van bepaalde tijden die zullen aantreden, waarbij er meerdere natuurrampen zouden voorkomen en mensen zich tegen elkaar zouden verzetten, zelfs religieuze groepen zich tegen elkaar zouden gaan keren. Wij mogen stellen dat wij nu in die tijden of "samenstel van dingen" zijn aangekomen.

Dit tijdsgebeuren met vele terroristische aanslagen, grote stormen, vele rondtrekkende vluchtende en asiel zoekende mensen, mag meerdere een angst inboezemen.
Meerderen voelen zich hopeloos in de steek gelaten bij de politieke zowel als bij de kerkelijke instellingen. Velen stelden vroeger nog geloof in "de Kerk", maar met al de schandalen rond die kerk hebben zij hun geloof daar in ook verloren.

Men kan wel mensen vinden die naar oplossingen zoeken voor te ontsnappen wat er op deze aardbol gaande is (Luk. 21:25). Maar zij zien hoe nu niet enkel politiek de wereld geweld wordt aangedaan. Ook op religieus gebied gaan er veel groeperingen sterk tekeer.

Gelukkig, mag men stellen, zijn er mensen die begaan zijn met het geestelijke. Zij gaan echter spijtig genoeg niet verder zoeken dan de meest gekende hoofdstromen. In plaats van zich open te stellen naar de christenheid, gaan zij wegens de teleurstelling die zij in het christendom voelen, zoeken bij een sterk opkomende godsdienst waarbij zij merken dat mensen werkelijk in gebed gaan en willen werken aan hun verhouding met hun God.
Zij zouden moeten beseffen dat er voor allen die de mensheid oprecht liefhebben een gegronde reden bestaat om zich niet langer hopeloos te voelen. Men mag gerust zijn dat de bewuste tijd thans is aangebroken en dat het er op aan komt om nu de juiste keuze te gaan maken.

In dit samenstel van dingen komt het er nu op aan om de juiste keuze te maken. Om die keuze te verantwoorden moeten de mensen best goed onderzoeken wie en wat zij willen vormen en waarom.
Hierbij vragen zij die willen overstappen naar de islam, zich best eens af waarom men wil afstappen van hetvertrouwen en geloof in Jezus Christus, de gezondene van God. Zij zouden best eens overwegen waarom zij weg zouden gaan van het christendom of van de christenheid, om over te gaan tot de islam, wanneer voor hen de christenheid een oplossing kan bieden die hen meer vrijheid geeft en volledige bescherming biedt.

Men mag gerust voelen dat de wereldsituatie er niet goed voor staat. Maar men moet beseffen dat de Grote Bestuurder van het gehele universum het niet totaal uit handen zal lopen en zelfs een regering heeft voorzien dat binnen afzienbare tijd in werking zal treden. Die Grote Bestuurder is de Meest Almachtige God Die boven alle goden staat. Het is de allerhoogste godheid Die Zijn zoon naar de aarde heeft gezonden om Zijn werken te openbaren en de mensen in te lichten over wat er zal gaan gebeuren. Hij is ook Diegene Die het toegelaten heeft dat die Nazareense leermeester in zijn naam zou spreken en handelen. Hij is ook Die hemelse Vader van Jezus Die verwacht dat mensen in Zijn zoon zullen geloven en vertrouwen stellen.

Daar komt het nu in deze tijden zeer zeker op aan. Wij moeten geloven in die man die door God aan de wereld is gegeven om redding te voorzien. De redding ligt voorde hand, maar men moet ze willen zien en naar grijpen. Om die redding te verkrijgen wordt er echter verwacht dat men ook geloof in die redding stelt en in die brenger van redding, welke Jezus Christus is.

Voor de mensen is het zeer moeilijk om vertrouwen te stellen in iemand die ze niet gezien hebben of niet zo goed kennen. Doorheen de geschiedenis hebben de mensen steeds vertrouwen gesteld in hen die rondom hen waren of die iets konden bieden wat hen aannemelijk of goed leek.

Op geestelijk gebied kreeg men zo mensen die bijvoorbeeld Calvijn wensten te volgen en aldus Calvinisten werden genoemd. Zij die Luther wensten te volgen werden dan weer Lutheranen genoemd. Anderen gingen meer kiezen voor een typische kerkgemeenschap met haar regels. Zo kan men de Anglicaanse kerk vinden met haar Anglicanen.

Zo kan men stellen dat als een volger van Luther Lutheraan is ook zeggen dat een volger van Jeshua of Jesjoea (zoals meerdere Nederlanders zijn naam schrijven) Jesjoanen zijn of Jeshuaisten. Zoals men ook van stromingen kan spreken, zoals het Anglicanisme, of Presbyterianisme bijvoorbeeld, zou men ook van het Jeshuaisme, of die stroming spreken waarbij Jeshua gevolgd wordt en aan zijn leer wordt gehouden.

Die laatste stroming wordt in deze tijden wel zeer belangrijk, want daar gat het om dat de  mens tot inzicht komt en de ware Jezus zal komen leren te erkennen.
De meerderheid van godsdienstige mensen houdt zich voor het ogenblik nog sterk vast aan de traditionele kerken. Maar zij zullen moeten komen in te zien waar die kerken zijn fout gegaan en waarom het belangrijk is de ware Jezus te kennen en te eren, in plaats van een tot godheid verheven Jezus.


+

Voorgaande
  1. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
  2. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom 
  3. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg 
  4. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
Slot

No comments:

Post a comment