Wednesday, 27 March 2019

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers

Heden zijn wij in een tijd gekomen waar een „radeloze angst onder de volken” blijkt waar te nemen. Er kan niet worden ontkend dat de situatie voor de natiën en hun politieke, economische, militaire en religieuze raadgevers te moeilijk blijkt te zijn.

Talloze mensen zijn zeer verontrust, zij voelen zich hopeloos. Dit komt doordat zij alles van menselijk standpunt uit bezien, en op zich heeft de mensheid niets te bieden. Ze heeft herhaaldelijk bewezen niet bij machte te zijn om zichzelf uit de moeilijkheden te redden. Er bestaat voor haar in het geheel geen reden om nog langer naar het christendom op te zien.

Heel wat eeuwen gaven de mensen in onze streken hun vertrouwen aan de kerkelijke instellingen. Eerst aan de Rooms Katholieke Kerk, dan aan andere Katholieke Kerken om vervolgens bij de breuk tot het protestantisme over te stappen. Al snel bleek er in die protestantse beweging ook veel onenigheid te bestaan omtrent Bijbelse zaken en leerstellingen, waardoor nog meerdere splitsingen in het christendom een realiteit werden.

In de schaduw van dat christendom bleef een minderheid zich als een beweging in de christenheid profileren. Doorheen de eeuwen heen zijn er steeds ware volgers van Jezus of getrouwe volgers van Jeshua (of Jeshuaisten) geweest. Grotendeels bleven zij in de onbekendheid mits het voor hen veel te gevaarlijk was om zich kenbaar te maken. Maar bepaalde predikers gaven niet om dat gevaar en wilde volstrekt de opdracht van Jezus opvolgen en bleven in het openbaar prediken en mensen tot hun groepering brengen. Zo kon men mensen vinden die zich opnieuw lieten dopen en tot groeperingen toetraden die daarom ook wel "Wederdopers" of "Baptisten" werden genoemd.

Maar ook die beweging kreeg het moeilijk om zich te handhaven tussen de vele trinitariërs. Nadat in de vorige eeuwen jacht was gemaakt in Frankrijk op niet-trinitariërs die zich in de Franse bergen hadden schuil gehouden, kwam in de vorige eeuw het gevaar van uit Amerika waar de Southern Baptitst Union die druk uitoefende om samen met andere protestantse bewegingen de Drie-eenheid te dienen.
Eind vorige eeuw zochten de vele niet-trinitarische Baptisten dan andere kerkgemeenschappen op waarbij zij zich konden bij aansluiten en verder de ware Jezus dienen in plaats van mee te gaan met de meerderheid die Jezus als een godheid wensten te aanbidden.

+

Voorgaande
  1. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
  2. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom 
  3. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
Vervolg

No comments:

Post a Comment