Wednesday, 7 November 2018

Eindelijk komt Amerika tot zijn zinnen

De Westerse wereld keek met argusogen uit naar de uitslagen voor de tussentijdse verkiezingen. In de Verenigde Staten werd de mensen ook wijs gemaakt dat dit uitzonderlijk belangrijke verkiezingen zouden zijn.

Al snel bleek dat meerdere mensen aangepord werden door de uitroepen van noodwendigheid om te gaan stemmen.

Het was ongelofelijk dat Trump president kon worden. Alsook is het onbegrijpelijk dat met kennis van zoveel schandalen rond zijn persoon deze bullebak toch nog kon aanblijven als president. Door een grote opkomst van stemmers die de capriolen van Trump moe lijken te zijn kan het zijn dat men nu werkelijk werk kan gaan maken om te onderzoeken of deze 45e president van de Verenigde Staten wel mag aanblijven.

Ook mogen wij aannemen dat deze tussentijdse verkiezingen een nederlaag voor de rechtse agenda van de president mogen genoemd worden. Sinds zijn verkiezing in 2016 kon hij veel van zijn plannen gemakkelijk door het parlement loodsen maar nu zijn partij daar de meerderheid verliest, zal dat een stuk lastiger worden.

In de Senaat, de machtige Eerste Kamer van de VS, wisten de republikeinen wél hun meerderheid te behouden. Daar stond maar een derde van de zetels op het spel, die vooral in handen waren van de democraten - en dan ook nog in staten waar president Trump zeer populair is. Naar verwachting krijgen zij er zelfs een paar zetels bij. Dit is in lijn met wat veel politicologen voorspeld hadden.

Op de televisie konden wij fervente republikeinen horen die toch vonden dat met Trump Amerika de verkeerde weg op ging en dat zij daar een halt wensten toe te roepen door voor de Democraten te stemmen. In Kansas, een oerconservatieve plattelandsstaat, wist zo een democraat het gouverneurschap te veroveren.
Toch konden de Democraten niet overal juichen. In Texas en Florida bijvoorbeeld, werd er in hun nadeel beslist. Het verleidde veel politieke duiders op de nieuwszenders ertoe om al snel te zeggen dat er van een zogeheten ‘golf’, waarbij het land in één ruk een andere politieke koers inzet, geen sprake was.

Er is niet echt een Blauwe Golf en Trump zelf noemde het een "enorme" overwinning. Maar de Amerikaanse kiezer heeft zijn beleid wel degelijk afgestraft, en zet nu een rem op de agenda van Donald Trump. 

Het is onwaarschijnlijk dat de Democratische afgevaardigden makkelijk te porren zullen zijn om wetsvoorstellen te steunen die aansluiten bij Trumps beleidsagenda tot dusver. Het resultaat is waarschijnlijk een politieke verlamming die een grote stempel drukken op de tweede helft van de eerste ambstermijn van de president.

Monday, 22 October 2018

Felle cultuurstrijd tussen rechts en progressief-liberaal, conservatief en progressief Katholiek Polen

Het oh zo katholieke Polen begint nu vele jaren dan ons land de gevolgen te voelen van de verkeerde houding van de Katholieke Kerk tegenover priesters die jongeren misbruikten.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het kerkbezoek nergens ter wereld zo snel achteruit boert als in Polen én dat de Poolse kerk voor het eerst schadevergoeding moet betalen aan een slachtoffer van misbruik.

In 1980 ging nog meer dan de helft van de Polen regelmatig ter kerke, in 1986 was dat gezakt tot een derde. Nergens ter wereld gaat het kerkbezoek zo massief achteruit, concludeert het Pew Research Center.

Voor het ogenblik blijft Karol Wojtyla, alias paus Johannes-Paulus de Tweede nog steeds de belangrijkste Pool uit de wereldgeschiedenis genoemd. Toen hij in 2005 stierf, was er een hele generatie Polen opgegroeid die hem en alleen hem als paus hadden gekend. De “Generatie JP2” wordt ze genoemd. Bij hen en veel andere landgenoten was Wojtyla de man die met zijn subtiele en dappere uitspraken mee had gezorgd voor de instorting van het communisme, de terugkeer van de vrijheid in Polen en de toetreding tot de Europese Unie. Redenen genoeg dus voor langdurige en diepe dankbaarheid.
Maar de opvolger van JP2, de Duitser Joseph Aloisius Ratzinger, bleek met zijn hang naar uiterlijk vertoon niet meteen populair in Polen. De Generatie JP2 bleef haar idool trouw en ging niet massaal achter de nieuwe paus aan marcheren.
Ook de huidige paus Franciscus I is geen onverdeeld succesnummer in Polen.

De clerus is er verdeeld langs progressieve en conservatieve krijtlijnen.
De progressieve vleugel, traditioneel sterk in universiteitsstad Krakau, draagt de eenvoudige paus een warm hart toe. Maar de conservatieven, met aloud bolwerk Torun, zeggen openlijk dat deze paus een fout begaat door waarden als eenvoud, nederigheid en dienstbaarheid centraal te stellen.
Liever houden de conservatieven vast aan het idee van een machtige en sturende kerk waar noch binnen de eigen rangen, noch bij de gelovige kudde twijfel wordt gezaaid. Die gelovige kudde ziet die tweespalt en houdt er niet van. Bewijs? Ondanks de teruglopende cijfers voor kerkbezoek, noemt volgens Pew Research Center 93 procent van de Polen zich katholiek. De kloof tussen individueel geloof en de kerk als instituut is kilometers diep.
Kler Poster

De resultaten van het onderzoek raken uitgerekend bekend terwijl de bioscopen vol lopen voor ‘Kler’. De film gooit een bom  op de kerk en de Poolse samenleving in haar geheel. Onder de slogan “Niets menselijks is hen vreemd” toont ‘Kler’ priesters die zich te buiten gaan aan wodka, financieel gewin, minnaressen en misbruik van kinderen. Nu ook in België te zien.


„To, że ktoś jest katolikiem nie znaczy, że jest lepszym człowiekiem (...)”.
In het openingsweekend ging maar liefst een miljoen Polen ‘Kler’ bekijken. Dat is meer dan één Pool op veertig.

Er zitten heel wat hilarische scènes in ‘Kler’. Zo zie je een vrouw handenwringend en huilend haar biecht afleggen terwijl de priester aan de andere kant van het luikje stomdronken in slaap is gevallen. Wanneer een minnares van een priester meldt dat ze zwanger is, vraagt de man nurks waarom ze geen voorbehoedsmiddelen heeft gebruikt, waarop de jonge vrouw antwoordt: “Dat laat mijn katholieke geloof niet toe.”
Het zijn scènes waarbij de hele zaal schuddebuikt van het lachen, lachjes van herkenning vaak. Maar later in de film gaat het om grootschalige fraude en over kindermisbruik en dan kan je in de cinema een speld horen vallen.


Men kan indenken dat de Poolse Katholieke Kerk niet blij is met deze kritische film. Zoals de Kerk ook vroeger in Vlaanderen een ban over boeken en films uitsprak heeft zij nu ook deze film in de ban geslagen.
Ook binnen de nationalistische, katholieke regering van ‘Recht en Rechtvaardigheid’ valt de film slecht. De onderminister van Justitie noemde ‘Kler’ “een laffe aanval op de kerk”. De CEO van de openbare omroep, die trouw aan de leiband van de regering loopt, zei dat hij regisseur Wojtech Smarzowski “zeker niet zal feliciteren”.

Zoals meestal doet zulk een nieuwsgierig makende antireclame de interesse voor de film niet dalen maar draagt deze bij tot het publieke succes van de film.

Regisseur Smarzowski brengt met deze film niet zijn eerste kritische kijk op Polen. Hij draaide eerder al gesmaakte films over corruptie bij de politie en over het soms kille, alcoholische, rauwe huwelijksleven van sommige Poolse gezinnen.
Met ‘Kler’ viel hij trouwens in de prijzen bij het gerenommeerde filmfestival van Gdynia. En zo toont de heisa over ‘Kler’ nog maar eens aan hoe diep verdeeld het huidige Polen is en hoe fel de cultuurstrijd tussen rechts en progressief-liberaal woedt.

Wednesday, 17 October 2018

Belofte voor 2018-2019

In het voorgaande academisch jaar is er misschien niet zo veel gepost op dit platform, maar nog minder op mijn eigen Ruimte (Marcus Ampe's Space).

in het seizoen 2017-2018 heeft mijn hoofd en mijn "pen" niet stil gestaan. Op heel wat religieuze platforms heb ik mijn woorden wel laten vloeien, waardoor ik dan ook minder tijd had voor mijn eigen persoonlijke blogs.

Het is mij opgevallen dat hier, zo wel op WordPress, ik uit vergetelheid meerdere artikelen ongepubliceerd heb gelaten.  Voor dit komende seizoen heb ik dan besloten om deze in de vergeethoek geraakte artikelen toch te publiceren. Ook Instagram is totaal in de vergetelheid geraakt betreft het publiceren, maar net voor het bekijken van anderen hun mooie prenten, foto's en video's, welke ik dan ook kon 'taggen' of 'liken'. Ik moet toegeven op Instagram heb ik al heel wat mooie dingen kunnen zien, waarvan ik nog niet geleerd heb hoe ik deze met anderen kan delen. (Iemand mag mij daar steeds bij helpen - ook voor het delen van video's op mijn Instagram account.) Op dat platform zit ik nog in 1992 ... maar hoop daar vandaag nog verandering in te brengen, door over te gaan naar foto's uit 2006.

Vergeef mij mijn vergeetachtigheid en mijn verstrooidheid en vindt tussen de nieuwere artikelen ook die oudere die ergens in een hoekje waren achter gelaten.

Sommigen willen niet zo graag herinnerd worden aan het verleden anderen doen gewoon de moeite niet om even terug te kijken of na te gaan wat er in het verleden gebeurde. Maar dat verleden kan heel kostbaar zijn aan nuttige gegevens om in de toekomst niet zulke stommiteiten te laten gebeuren. Men hoort lessen te trekken uit dat verleden.

Zoals voorheen al gezegd kunnen wij best van het verleden enkel dat goede herinneren en datgene wat ons tot onderricht kon zijn, ook al mocht het op dat ogenblik niet zo prettig zijn te ervaren.  Steeds kunnen wij best de goede tijden laten primeren boven de minder goede. Maar om de goede tijden uit de slechte te halen moeten wij ze ook als dusdanig kunnen erkennen.

Mijn voornemen (en belofte) is dit seizoen met wat meer regelmaat ook hier weer (meer) artikelen te plaatsen en de niet geplaatste artikelen te publiceren.
Ook al mogen die vergeten artikelen al wat ouder zijn hoop ik toch dat ze nog interessant leesvoer mogen aanbrengen.

Veel leesplezier.

+

Lees ook:

 1. Vergeten artikels
 2. Tijd
 3. Vijf jaar en ouder.
 4. Het verleden zo strak op je borst klemmen dat het je armen te vol laat te om het heden te omhelzen
 5. Laat gisteren niet te veel gebruiken van vandaag
 6. Zekerheid van het verleden
 7. Reflectie voor 8 Juli – Verleden in de rug
 8. Voorbij het verleden
 9. Reflectie voor 12 Juli: Terugkopen van verleden
 10. Niet te bepalen wat er op je afkomt
 11. Gevangene van je verleden of pionier van je toekomst
 12. Verleden, heden, toekomst, lessen en volhouden
 13. Mogelijkheid om het verleden af te sluiten
 14. Laat gaan wat was
 15. Opbouw van verleden naar toekomst
 16. Leg de afstand af 
 17. Gelukkig is de persoon die weet wat te onthouden van het verleden
 18. Christelijke Overdenking: Kijk naar vandaag

Tuesday, 21 August 2018

Can a state create a church

Normally one would think a state can not create a church, but in the Ukraine this year the country may see the formation of the Ukrainian Orthodox Church of the Kiev Patriarchate (UOC-KP) headed by a self-proclaimed leader named Patriach Filaret Denisenko becoming to be accepted by the
Ecumenical Patriarch Bartholomew of Istanbul (formerly Constantinople) who is been asked as first among equals (primus inter pares) primarily for historic reasons (because Constantinople, before its takeover by Turks in 1453, was the centre of Orthodox Christianity) to accept this new church.

Russian Patriarch Kirill, speaking in Moscow at the celebrations of the 1030th anniversary of Vladimir’s baptism of Rus, warned against attempts by secular authorities in Ukraine to interfere with church affairs or to split the historic church.

Orthodox faithful inside Ukraine, both ethnic Russians and ethnic Ukrainians, see the plans of Poroshenko’s government and Denisenko as an illegal assault on their tradition and religious heritage. In addition, some deputies in the Ukrainian Rada (Parliament) have warned that there could be “bloody consequences” if the properties of the UOC-MP are confiscated and its members forced to join a new church.

According to the historical record, the Baptism of Kievan Rus by Vladimir had the support and participation of the Greek Church in Constantinople, then the official church of the Eastern Roman Empire, later known as Byzantium. The first Orthodox bishops and metropolitans (equivalent to Western archbishops) in Russia were Greeks from Constantinople who got their “apostolic succession” from Christ’s disciples. 

Poroshenko: More moves against Moscow.

The petition to Ecumenical Patriarch Bartholomew to approve the invention of a new “united” Ukrainian church that eliminates the UOC-MP would violate this sacred apostolic succession, says the Moscow Patriarchate. The UOC-MP has also protested that neither Poroshenko nor the Rada are empowered to ask Bartholomew to change the church’s organization in Ukraine.
The strength of the Russian Orthodox Church and its Ukrainian sister UOC-MP lies in the apostolic succession, which the current Ukrainian government can neither provide nor imitate,”
 the Russian Orthodox Church’s spokesman said.
 “The state cannot `create’ a church, nor should it aspire to do it. But this is exactly what the Ukrainian authorities are trying to do, urging the Ukrainian Orthodox Church to merge with Denisenko’s entity and asking from the ecumenical Patriarch in Constantinople an autocephalous status for this new `united’ Ukrainian church of their own invention.”
This initiative is an abuse of power, an interference of state into church affairs,”
 UOC-MP’s the spokesman said. 

The UOC-MP has remained the only public organization in Ukraine which still legally has the word “Moscow” in its name, and for millions of Ukrainian citizens, ethnic Russians or not, any kind of legal linkage to Russia is still valued.

 > Preceding:

Ukraine Poroshenko-Denisenko plan to form independent Orthodox church in Ukraine

Ukraine Poroshenko-Denisenko plan to form independent Orthodox church in Ukraine

In the Ukraine we may find Patriach Filaret (born Denisenko) a former cleric of the Moscow Patriarchate, who left the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate (UOC-MP) in 1992 following the collapse of the Soviet Union. He had lost an ecclesiastical election and tried to form his own church, the Ukrainian Orthodox Church of the Kiev Patriarchate (UOC-KP) and therefor he became excommunicated. His church is not recognized by any of the other members of the international community of Orthodox churches. 

Now the Poroshenko government, formed in the beginning of the civil war that followed the U.S.-backed 2014 bloody coup in the “Euromaidan” uprising, is favouring the split-off of the traditional church by the anti-Moscow church known as the Ukrainian Orthodox Church of the Kiev Patriarchate (UOC-KP)

They have called on Ecumenical Patriarch Bartholomew in Istanbul to remove the authority of the Moscow Patriarchate and recognize a new, single independent Orthodox church in Ukraine, severing all ties to Moscow.
The single church in the Poroshenko-Denisenko plan would carry the UOC-KP name with the authority, according to Denisenko, to seize all churches, temples, chapels, monasteries and other properties belonging to the UOC-MP. 

It would mean dispossessing the historic UOC-MP, which has direct “apostolic” continuity with the 1030-year-old original Kievan church and Christianity in the Eastern Roman empire, once brought there by Christ’s own disciples. UOC-MP said they would not pray in church together with the excommunicated Denisenko.


Tuesday, 24 July 2018

Evangelicalism in France on the rise

It looks like Evangelicalism in France is on the rise, a study by the National Council of Evangelicals in France (CNEF) has found.
The study reported by Evangelical Focus shows around 35 new evangelical churches were opened in France last year or three a month.

France is an overwhelmingly Catholic country, with an estimated 56 per cent of the population having been baptised. Some of the cities may still have very conservative priests and institutions who do not allow people in their churches with bare arms and legs. (Two years ago I was sometimes considered to naked to enter a church but not enough naked to walk on the beach.) In some cities you also can see nuns and priests still clothed in their long dresses and nuns with covered heads. But for the amount of citizens who go to the Catholic church it seems the youngsters are not so much interested in that Catholic faith. The Catholic Church suffers from an aging and over-stretched priesthood and a shortage of vocations, and weekly mass-going is estimated at only around six per cent, which is much more than in Belgium.

The protestant church seems to be more attractive to many youngsters because they offer services with lots of entertainment.
There are around 650,000 evangelical Christians in France, around a third of all Protestants, and according to CNEF study the numb has increased tenfold in the last 60 years.

Saturday, 21 July 2018

Prayer Bible verses to help us to get a deeper conversation with God

Many people consider Jesus to be God and as such Jesus praying to himself. Though Jesus did not pray to himself but to his heavenly Father which he considered to be greater than Him. Jesus very well knew he could not do much without his heavenly Father. Consider the two scriptures that follow, as they relate to personal prayer times of the one sent by God to the earth to declare Him.

Luke 6:12: One of those days Jesus went out to a mountainside to pray, and spent the night praying to God.
Matthew 14:23: After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone.
All who love God and want to follow Christ Jesus should remember that he asked his followers to pray to his Father and to go out into the world to preach the gospel of the coming Kingdom of God.
Every follower of Christ should consider setting aside a time and place for continuous and uninterrupted prayer. Each of us should make it a discipline that can not, and will not be interrupted.

Some may find that prayer can be exhausting, so it should not be something that will take away from themselves freshness of intimacy with God. Therefore they better can take some time for themselves remembering some prayer verses which were given by the master teacher himself and by his disciples of the first hour.


Prayer Bible Verses
· 1 Chronicles 16:11
Look to the Most High God Jehovah and His strength; seek His face always.
· Psalm 4:1
Answer me when I call to you, O my righteous God. Give me relief from my distress; be merciful to me and hear my prayer.
· Psalm 145:18
The Elohim Hashem Jehovah is near to all who call on him, to all who call on him in truth.
· Proverbs 15:29
The Elohim Hashem Jehovah is far from the wicked but he hears the prayer of the righteous.
Let us also remember
· Matthew 7:11
If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him!
and follow the example of the master teacher
· Luke 6:12
One of those days Jesus went out to a mountainside to pray, and spent the night praying to God.
· Luke 18:1
Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up.
We also may be assured that God is there for those who call unto Him.
· Romans 8:26
In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us with groans that words cannot express.
· Philippians 4:6
Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God.
When taking time for prayer we should not mind all sorts of way to come into a good conversation with our heavenly Father. We also should not do it once in a while but regularly.
· Colossians 4:2
Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful.

· 1 Thessalonians 5:17
pray continually;
· 1 Timothy 2:8
I want men everywhere to pray, lifting up holy hands
It must comfort us that we can speak to the Most High Divine Creator. Jesus has prepared the way to Him and restored the relationship with God. We also now have Jesus as the mediator between man and God and can count on him.
· Hebrews 4:14
Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess.
· James 1:7
That man should not think he will receive anything from the Lord;
· James 4:3
When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures.
· James 5:16
Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective.
· 1 John 1:9
If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.

Friday, 22 June 2018

For those who do everything to stop the work of Christadelphians

In this godless world we do find lots of people who try to get people away from their faith in the only One True God. The majority of the people who are against Christadelpians are people who call themselves Christian. They tell all sort of lies about the founding fathers of the Christadelphians and mostly have no idea how they wanted to be seen in a movement which was to follow Christ and not as such an other human person. What disturbs them so much is that Christadelphians do not worship a triune godhead or the Trinity. This makes them so cross that they find they can use all sort of means to get the Christadelphians or Brothers in Christ, out of the picture. Though the Christadelphians are not the only one they fight against. The other even more well-known denomination is the Jehovah's Witnesses, which they hate even more.

Looking at those people who fight against the Jehovah's Witnesses (JW) and the Christadelphians (Cd) is that they really go against the Only One True God Who is One. In reality their action can be more seen as a fight against Jehovah the God of gods Himself and against Jehovah and the organisations He uses on this earth.

What they also do not seem to understand properly is how the JW and Cd are structures or not structured and how they organise their meetings or worship services. For the JW it is more clear for them how the Watchtower Bible and Tract Society directs everything. For the Cd they also think there is a general governing body like the Governing Body of the JW. But then they see some differences in the several groups and claim than those groups are not following John Thomas or are having their own weird teachings. Looking at their discussions about those teaching we mostly see that they did not take the effort to really look in detail to the teachings of the Christadelphians, and continue to build their fantasies on sayings from other trinitarian denominations who wrote untrue things of the Christadelphians.

It is clear that their agenda is not only to destroy those non-trinitarian denominations, but that they really want to try every one away from the Only One True God Who is an unseen eternal Spirit. Because they want to get every body to believe in their Trinity and to their denomination, we can say that their aim is really to work against Jehovah's followers and therefore it can be said that they are anti-Jehovah.
They may call us the anti-christ, but it are more them that are the Anti-Christ, spoken about in Scriptures.

Please do find out more  about how can be reacted against those who do not love God, nor His people and find also some ways to look at several Christian denominations  and how we should look at the Bible, the book of books that should be our Guide and Anchor. On the new site is shown how we should trust the bible more than those sites which cling to human doctrines.

Please find > Unmasking anti Jehovah sites and people

 

Monday, 18 June 2018

To sacrifice our being for Christ

The Nazarene Jew Jeshua (Jesus Christ) put his own will aside and offered himself as a lamb for God, as a ransom for us all.

Now time has come that we should also let him and his heavenly Father see Who we want to follow and Who we want to have as our God. Jesus showed his love for his God, Who is the Only One God of Israel, the God of Abraham. He asked his followers to become one with his God like he is one with Jehovah God. Coming closer to the time of Great Tribulation it is time to show the world to who you want to belong. It is high time to show the world for what you care and what or whom you love.

Did you ever ask yourself for whom you would risk everything?

Today we still face this materialistic world. But we should know that time for this world is limited. Today there are still many people, kings, presidents, ministers, as leaders demanding people to follow them and who reign their country as if it belongs to them. But everything on earth belongs to the Divine Creator. When he created this world He had a purpose for it and it shall become a reality whatever man may try to do.

In the New Testament we do find Jesus telling many stories in the form of parables which should open our eyes and should let us think about the reign to come and to look for. He talks about a realm of heaven and calls us to put our hands to work and help get the ground prepared to receive the love of God.He gives many examples how faith without works is dead and how we should be careful not to loose the entrance to the Kingdom of God by not living up to God's Wishes or not fulfilling God's commandments.

When looking at the Scriptures we can see how we are challenged to train our eyes to look beyond the problems and to see the promises of the world around us. And we have been told, repeatedly, that the “reign of heaven” is small, even hidden, but it is always at work. We are called to look for the hidden treasure and to go for Biblical truth and not to be of this world, loving all those materialist and perischable treasures.

Look around us we should see what is good and what is bad and learn from it. Though there are many who think by the death of Christ everybody is saved and does not have to do anything any-more, we should know that we for sure still have to do a lot of work. Every day we should work at ourself. Every hour of the day we should try to build up our Christlike character. that shall not so easy as so many think. It demands an effort. 

Jesus asks us to come together and to meet each-other regularly to study the Word of God and to praise the Most High. Together we should form a unit, giving ourself as inhabitant of the realm of Christ. As partakers of his spiritual Body, we should feel united and work to keep everything around us pure and 'sanctified'.
Every one of the partakers of the Body of Christ should be wiling to give himself or herself to Christ Jesus, putting the own selfish I away. 


Each person on this earth should be looking for the hidden treasures of God and should know that the “reign of heaven” is like a discovery that disrupts all other priorities, and those who make the discoveries have their entire lives shaped by them. 

Those who love Jesus and want to have a good relationship with him and his heavenly Father should be prepared to put the earthly wishes aside and go for heavenly treasures. They should not be afraid for those of the world who do not want to know about God and who would laugh at those who want to give their life to God. But those who know better shall be happy to give their life to the One God and to present themselves as sons of the realm. For it is in the believe in Jesus that we want to go as partakers of the Body of Christ, willing to unite in his Church, which is the Church of God.

With the knowledge that there is the Unseen God Who has prepared the unseen realm and shall present the earthly realm to mankind, to those who are ready for it, we may have the assurance in the hope that one day the world shall have to face that reality of the Great Kingdom, which shall go above all kingdoms of the world.

Giving ourselves to Christ shall make our union sealed and secure.

Partakers and sons of the Realm

In this world, coming closer to the end times, we can see how all the prophesies concerning those times are coming true and visible.

First we had the war in Afghanistan and Iraq, then we had children revolting against their parents, an increase of natural disasters, and more and more religious groups starting to fight against each other. the world shall have to become aware that a great tribulation shall come over this world. In that universal war the words of Jesus to his apostle Peter will be true:
 “All they that take the sword shall perish with the sword.” (Matt. 26:52, AV
But those abiding by the words of Isaiah 2:4, who come under attack by Gog of Magog, will survive the universal war, just as Noah and his family survived the global flood.

It are those who shall unite with each other as children of Christ and sons of the realm, being in union with each other, like Jesus is in union with his heavenly Father, who shall strengthen each other so that each member shall be able to withstand that awful period of great war.  We shall need that strength and should count on Jesus and his God (our God) to be with us and to be our refuge.

Together as brothers and sisters in Christ we shall be looking for that light in the darkness and shall climb the mountain of Jehovah, the Kingdom territory under Christ,where the veil of Satan does not exist (Isa. 25:7, AS). It is to its protection that men and women and children from all nations are told to flee now, and hundreds of thousands have already done so, and many more thousands are in the process of fleeing, and still other thousands will yet wake up and flee, and all together they will survive the war from heaven to enjoy everlastingly the peace it brings to earth. they shall find each other in ecclesiae (churches or prayer halls) to meet as brothers and sisters, praising the Only One True God, Jehovah.

As brothers and sisters in Christ we become children of God and become to belong to God His Realm, the Kingdom of God. We united as children of God shall have that marvellous prospect of
becoming to belong to the earthly class of sheep who shall find peace here on earth.
 “Inherit the kingdom prepared for you from the world’s foundation.” (Matt. 25:34, NW)
 Christ is spoken of as
 “the Lamb who was slaughtered from the world’s foundation,”
meaning the new world of visible and invisible parts, or earthly and heavenly parts, and for which world he became the foundation when he died and shed his blood and later presented the merit of his shed blood before Jehovah in heaven. When Jehovah created the earth he meant for it to be inhabited and put Adam and Eve on earth to populate it, and he held out the hope of earthly life to faithful men before Christ; so an earthly class was purposed or predestinated long before Christ’s sacrifice laid the foundation for it. Also those who are to reign with Christ in the heavenly kingdom were predestinated or foreordained as a class “before the world’s foundation.”—Rev. 13:8; Eph. 1:4, NW.

Those lovers of God who believe in the son of God to be the sent one from God and the Messiah may be pleased to forward to those coming times that we as sons of the realm, belonging to the Church of God, shall be allowed to enter that new realm of Christ and God their Kingdom.

The Realm of profession in Christianity

A realm can be a space or area or sphere, but also a community or territory over which a sovereign rules; a kingdom.

Christ Jesus asked his followers to have him as a cornerstone and to gather in union, being part of his spiritual body. We may look at the realm of Christ, his royal domain, the kingdom he may govern from his heavenly Father. Those belonging to Christ should all be partakers of the Body of Christ and as such also be members of the realm of Christ. Together as members of the Body of Christ the followers of the Nazarene Jeshua should have as their profession the proclamation of the Good News of the coming Kingdom of God.

In Scriptures we do find people mentioned to be part of the realm of Christ.

Prophetic Patterns and Descriptions of People Now Living Who Will Inherit the Earthly Realm of God’s Kingdom
 
Foreshadowed by the following groups or individuals:
(1) Noah’s sons and daughters-in-law (Genesis 6-9).
(2) Lot and his daughters (Genesis 19).
(3) Joseph’s ten repentant half brothers (Genesis 37, 42-45).
(4) Famine-stricken Egyptians who sold themselves to Joseph (Genesis 41; 47:13-26).
(5) Mixed company that left Egypt with Israel (Exodus 12:38).
(6) Twelve non-Levite tribes of Israel on Atonement Day (Leviticus 16; Matthew 19:28).
(7) Alien residents in Israel (Leviticus 19:34).
(8) Hobab the brother-in-law of Moses (Numbers 10:29-32).
(9) Rahab of Jericho (Joshua 2, 6).
(10) Gibeonites who sought peace with Israel (Joshua 9, 10).
(11) Jael the wife of Heber the Kenite (Judges 4, 5).
(12) Jonathan son of King Saul (1 Samuel 18; 23:16, 17).
(13) Foreigners who fought along with David (2 Samuel 15:18-22).
(14) Queen of Sheba (1 Kings 10).
(15) Naaman cleansed of leprosy (2 Kings 5).
(16) Jehonadab the son of Rechab (2 Kings 10:15-28).
(17) Foreigners who prayed toward Jehovah’s temple (2 Chronicles 6:32, 33).
(18) Nethinim and sons of non-Israelite servants of Solomon (Ezra 2, 8).
(19) Rechabites (Jeremiah 35).
(20) Ebed-melech the Ethiopian (Jeremiah 38; 39:16-18).
(21) Repentant Ninevites (Jonah 3).

Additionally, described prophetically as follows:
(1) Families of the ground that bless themselves by means of Abraham through his seed (Genesis 12:3; 22:18).
(2) Nations that are glad with Jehovah’s people (Deuteronomy 32:43).
(3) Righteous ones, those hoping in Jehovah (Psalm 37:9, 29).
(4) Virgin companions of the bride (Psalm 45:14).
(5) Upright and blameless ones (Proverbs 2:21).
(6) Nations being taught at Jehovah’s house and walking in his paths (Isaiah 2:2-4).
(7) Nations that turn inquiringly to the Signal (Isaiah 11:10).
(8) Nations that come out of darkness (Isaiah 49:6, 9, 10).
(9) Nation not previously known (Isaiah 55:5).
(10) Foreigners ministering to Jehovah and loving his name (Isaiah 56:6).
(11) “Wealthiness of the sea,” “resources of the nations,” those that come ‘flying like a cloud of doves’ (Isaiah 60:5, 6, 8).
(12) Strangers that shepherd Israel’s flocks, foreigners that are its farmers and vinedressers (Isaiah 61:5).
(13) Those marked in forehead by man with secretary’s inkhorn (Ezekiel 9).
(14) Persons who call on the name of Jehovah and get away safe on his fear-inspiring day (Joel 2:32).
(15) Desirable things of all nations (Haggai 2:7).
(16) Nations that become “joined to Jehovah” (Zechariah 2:11).
(17) ‘Ten men who take hold of skirt of a Jew’ (Zechariah 8:23).
(18) Nations to whom King speaks peace (Zechariah 9:10).
(19) “Sheep” who do good to King’s brothers (Matthew 25:31-46).
(20) Repentant prodigal son (Luke 15:11-32).
(21) “Other sheep” who listen to the Fine Shepherd’s voice (John 10:16).
(22) Persons who exercise faith in Christ and “never die at all” (John 11:26).
(23) Creation that will be freed from enslavement to corruption and have glorious freedom of children of God (Romans 8:20, 21).
(24) Those of the world who gain everlasting life because they exercise faith in God’s Son (1 John 2:2; John 3:16, 36).
(25) “Great crowd” that serve day and night in Jehovah’s temple (Revelation 7:9-17).
(26) Anyone drinking life’s water and himself saying to others, “Come!” (Revelation 22:17).


In the Bible we find  people mentioned who as individuals showed their love for God and got them as persons separated from the nations that are gathered before Jesus his throne. They look forward to being blessed by the Kingdom of Jesus Christ and his spiritual “brothers.” So what they inherit is the earthly realm of the Kingdom, where Paradise is to be restored all around the globe. 

When Jehovah God made our earth he purposed for it to become a paradise everywhere, and he put man and woman on earth to make it that way, starting with the garden of Eden, or Paradise of Pleasure. The fall of Adam and Eve into sin and death did not deal out a defeat to God’s purpose. (Isaiah 55:11) He at once made preparation for bringing about the earth-wide Paradise by means of a heavenly Kingdom, in which his loyal Son would be the Ruler, or King. It had to be a celestial government if it is yet to crush out of existence the originator of sin and deception, Satan the Devil, a mighty spirit creature.​—Genesis 3:15.

Today we may still find people who want to be part of those close followers of Christ Jesus. They feel called by Jehovah God to unite as brothers and sisters in Christ and as such want to take up the profession of preaching the Gospel and being part of the realm of profession, the Church of Christ.

As “sons of the Realm” they want to be the children of God within that realm of profession, the Church of real followers of Christ, who want to be like a mustard seed becoming a big fruitful tree. though the real followers may be with not many, coming closer to the end times they shall find each other spread all over the world, willing to join hands and to unite under Christ.

Today Christendom, although having taken Christ’s title, is not expressing loyal love to God and his Kingdom Heir nor to Jesus Christ whom they have made into their god. Instead of remaining neutral, it has taken sides in the East-West struggle for world domination, sharing in this world’s materialism and militarism it also has taken opposition against other religions, not allowing other cultures and religions to around them, with the believe that it is God Who allows things to be. It will therefore perish with this old world at Armageddon. In that great war it are those who love God and His son who should share the brotherly love with others and show how there is a need to unite under Christ.

Unto the real of profession belong those who have Christian fruitage: sharing (Romans 15:27, 28; Philippians 1:22); holiness (Romans 6:21); goodness, righteousness, truth (Ephesians 5:9); good work ad knowledge (Colossians 1:10); praise and charity (Hebrews 13:15).

All those  things that build up character and make some one special should be mastered or professionalised by the one who wants to call himself Christian.

The test is on. To go counter to the whole world is not easy. To do so with success we must lean heavily on Jehovah’s loyal love. For our assurance He has caused to be recorded twenty-six times in Psalm 136 alone that “his loyal love is to time indefinite.” (Margin) But we must do our part, for as we read elsewhere: “All the paths of Jehovah are loyal love and truthfulness for those observing his covenant and his reminders.”—Ps. 25:10,

Thursday, 14 June 2018

GeenStijl-columnist Ebru Umar reageert op Geert Wilders die alle 475 moskeeën in Nederland wilsluiten

475 moskeeën.
In veertig jaar tijd.
Omdat het kan.
Omdat het mag.
Omdat de grondwet voorschrijft dat het hoort.
Godsdienstvrijheid.
"475 moskeeën zijn 475 plekken in Nederland waar Nederland dan wel de Nederlandse waarden en normen worden afgewezen,"
stelt GeenStijl-columnist Ebru Umar. Wat haar betreft gaan alle islamitische gebedshuizen per direct op slot.
Umar:
 "Er is één wet waar we het nooit over mogen hebben want – ja want wat eigenlijk? Godsdienstvrijheid is een recht. Dat dat recht de Nederlandse samenleving de das omdoet omdat de islam nog erger dan onkruid woekert, daar zijn politici blind voor. En wij argeloze burgers die anders willen en dús anders stemmen, staan de blinden niet eens in de weg. Wij hebben het fatsoen om opzij te gaan. Wij wél. En dus zullen er met de dag meer moskeeën bijkomen."
Volgens haar zijn wetten niet in beton gegoten maar simpelweg gemaakt door politici en krijgen de mensen uiteindelijk op hun bord wat zij populistische politici hebben laten voorschotelen.
Wetten worden rücksichtslos aan de kant gezet, als het de boven-ons-gestelden goed uitkomt. Er is één wet waar we het nooit over mogen hebben want – ja want wat eigenlijk? Godsdienstvrijheid is een recht.
Maar dan vraag ik mij wel af hoe dat zij dat recht op  godsdienst bekijkt en hoe vele Nederlanders en Belgen dat wel bekijken. Want hun 'Christelijk geloof' willen en moeten zij wel kunnen uitoefenen, maar anderen horen hier precies niet hun geloof in het openbaar te kunnen vertolken.  In welke mate is er echt geloofsvrijheid als Hindus hun tempels niet moge bouwen of moslims geen openbare moskeeën in het land mogen hebben?

Als men vrijheid van mening wil en vrijheid van godsdienst wil, moet men eenieder zelf vrij laten kiezen welke mening hij of zij er op na wil houden alsook welke godsdienst zij al of niet wil beleven. Ook houdt dat in dat een mens zich vrij naar de godsdienstvoorschriften moet kunnen kleden en gedragen.

Vrijheid houdt tolerantie in. Zonder verdraagzaamheid voor andere meningen of overtuigingen kan er geen goede samenleving zijn.

Op de vraag wat er dan zou moeten gebeuren met gebouwen van Syrisch-, Grieks- en Russisch-orthodoxe kerken en hindoe-, sikh- en boeddhistische tempels, antwoordt Umar via Twitter:
"Mag allemaal dicht, inclusief de kerken. Gelovig zijn doe je maar thuis."
Volgens blogger Michael van der Galien bewijst Umar hiermee
 "dat het radicale secularisme waar zij achter staat niet minder een religie is dan het christendom, het jodendom en, jawel, dan de islam... en dat deze seculiere religie kan wedijveren met de meest intolerante stromingen binnen die grote theïstische religies."
Michael citeert pastoor Jan-Jaap van Peperstraten:
 'Ik hoor regelmatig dat ik eigenlijk geen burgerrechten zou mogen hebben. Gelovige moslims hebben dit echter nog nooit tegen mij gezegd. U weet wel, die mensen waar ik steeds tegen gewaarschuwd word door Ebru cs.'

CIP presenteert serie over gebedsgenezing

CIP+ heeft zich voorgenomen om iedere week stukken van bekende en bevriende christelijke tijdschriften te publiceren alsook inspirerende fragmenten uit nieuwe en opvallende christelijke boeken voor te leggen. Zo kan men te weten komen wat er wordt uitgegeven en is het makkelijker te kiezen welk boek je deze maand echt wil gaan lezen, alsook kun jij dan kennis maken met bladen waar je misschien nog nooit van gehoord hebt en heb je toegang tot de beste artikelen uit die bladen (volgens hen).

CIP.nl start met een serie lange artikelen over gebedsgenezing. De artikelen zullen worden geschreven door Matthijs Vlaardingerbroek en hierna worden aangevuld worden met interviews en artikelen van andere christenen in Nederland.
In dat land kijken heel wat gelovigen op naar gebedsgenezers en kan men heel wat fanatieke 'christenen' vinden. Hierbij zijn de meeste gelovige Nederlanders er van overtuigd dat God ook vandaag de dag nog steeds kan genezen en dat dit, hoewel niet in de mate van de tijd van Jezus, soms nog steeds gebeurt. 

Men mag niet vergeten dat in de bijbel duidelijk staat dat de mensen moeten aankloppen en vragen, alsook dat God niemand onnodig laat afzien en steeds bereid is om mensen nabij te komen. zo mogen wij er zeker van zijn dat God nog steeds bovennatuurlijk ingrijpt in het leven van mensen, die hierdoor op een wonderbaarlijke manier bevrijding, genezing en herstel vinden. Echter zien wij dat niet iedereen geneest die God om genezing vraagt. Eerlijker zou zijn om te zeggen dat slechts een heel klein percentage van christelijke (en niet-christelijke) zieken genezen. Op de vraag:
 “Waarom konden Jezus en zijn discipelen veel meer mensen met Gods kracht genezen dan wij vandaag de dag?”
heeft de artikelen schrijver ook geen kant-en-klaar antwoord. Hij denkt er wel veel over na en blijft op zoek naar mogelijke verklaringen.

Joop Paardenpoep reageerde al op de aanzet van de reeks en schreef:
Meneer Vlaardingerbroek is op basis van z'n eigen pijn en frustratie al lange tijd hard aan het roepen, maar nu graag een keer cijfers en argumenten! 

Dat zou ook niet slecht zijn dat wij eens echt cijfers zien van al dat werk dat die Nederlandse gebedsgenezers leveren en welk resultaat zij kunnen opbrengen. Als wij ze op televisie aan het werk zien geloof ik dat er veel poespas bij komt te kijken en dat het show werk er de bovenhand haalt, waarbij men de kwaliteit van het predikingswerk en genezingswerk in twijfel kan trekken.

God heeft een duidelijk doel met ons mensen en met zijn hele schepping.
In het Nieuwe Testament wordt dat helder en duidelijk neergezet:
 “ … opdat je zult volstromen met Gods volkomenheid …”!
 Ook weten wij dat de mens zelf de wereld in handen heeft en dat God hem de mogelijkheid heeft gegeven om zijn plan te trekken, de wereld te regeren en  om zelf keuzes te maken. In deze materialistische wereld zien wij dat de meerderheid wil blijven vasthouden aan de vele leugens van de tegenstanders van God en hierdoor verstoppertje blijven spelen voor God, waardoor wij helaas ook buiten het doel en het Plan van God blijven.

Een groot probleem in onze tijd is de opstelling tegenover het Woord van God, zowel in het modernisme in de religie, als ook in allerlei overleveringen en leringen van mensen, die nog steeds de voorkeur wensen te geven aan menselijke leerstellingen in plaats van Bijbelse leerstellingen.
Hierdoor wordt het Woord van God bij veel mensen van zijn kracht beroofd en krijgen een heleboel mensen geen duidelijkheid door dat zij aan die verwarrende dogma's vasthouden.

Hierbij kan men de vraag stellen of die mensen die naar zoor gebedsgenezers gaan wel degelijk geloven of hopen op een mirakel en zo van hun pijn verlost te zijn. Voor sommigen doet het er eigenlijk niet toe of die persoon van de duivel of iemand anders komt, als zij maar genezen zijn.

Manuela Dieleman zegt hier op
Eigenlijk is het heel eenvoudig: Wie niet gelovig en vertrouwend bidt om genezing, wordt in ieder geval niet genezen. En als je er wel om bidt, laat je God vrij, want Hij weet het beste wat goed voor je is en voor Zijn plan met je leven in Zijn koninkrijk. 
Dat God weet wat het beste is voor ons zien veel mensen echter niet zitten.   een grote meerderheid denkt zelf wel te weten wat voor hen het beste is. Daarbij is bij vele mensen het vertrouwen in God ver te zoeken. Ook mag men niet vergeten dat de meerderheid van die bezoekers aan gebedsgenezers nog eens mensen zijn die wie weet een verkeerde god aanbidden. Als zij al gelovig zijn hangen zij meestal een drie-eenheidskerk aan en aanbidden zij Jezus als hun god in plaats van de God van Jezus te aanbidden. Vraag is dan ook in welke mate God hun geloof in Jezus als een aanvaardbaar geloof  of hun vraag als een haalbare kaart wil aanschouwen.

Kan men niet stellen dat wie het Woord van God aan de kant schuift, niet moet menen dat hij aanspraak kan maken op de werking van God en op het eeuwige leven?

Is er in de Schrift niet duidelijk aangegeven dat men slechts één God mag aanbidden? Jazeker! En dat is wat mensen sowieso zullen moeten komen in te zien.  Ook zullen de mensen moeten komen beseffen dat God er wel wil zijn voor hen die in Hem willen geloven maar dat Hij hen niet zomaar kan vrijwaren van al het slechte, doordat de mens de wereld in handen heeft en God ook niemand voor zich wil winnen op Zijn wijze van geven of iemand aan Hem gebonden krijgen wegens de verwachtingen van mensen naar Hem toe. Dat zou trouwens al te makkelijk zijn om dan de 'suikernonkel' of 'naïeve papa' te paaien en alles van hem los te krijgen.

Men kan om een goed inzicht in die materie te krijgen best het verhaal van Job nog eens door nemen. Ook al was hij een gerechtvaardigd mens die het eerst zeer goed had, kwam hij ook in de miserie en konden allerlei mensen rondom hem ook beschuldigingen uiten naar hem, dat hij niet godsvruchtig genoeg was, enz. maar toch bleef Job getrouw aan God. Wij ook, doorheen al onze zorgen, problemen, pijnen en verdriet moeten wij onze weg door dit leven banen en vertrouwen op God, die ons hart kent.

Ook al moeten wij in dit leven misschien ferm afzien, mogen wij er op aan dat diegene die het Woord van God hoort en ernaar handelt, ‘zalig’ (volmaakt gelukkig) zal zijn en worden.

Betreft predikers die rond gaan om mensen het Goede Nieuws te verkondigen maar ook handen op te leggen en te genezen, kan men de vraag stellen in welke mate dat in een religieuze dienst moet plaats grijpen en in welke mate de besproken genezingsdaden van de eerste eeuw, verricht door de apostelen, nu ook nog door de huidige verkondigers kunnen verricht worden of de vraag stellen door wie en voor wie.

Naar aanleiding van de CIP reeks merkt Wim Peeters ook op:
In Mattheus 4:23 zien wij dat het "seizoen" van genezingen begon met het onderwijzen exclusief en uitsluitend aan het Joodse volk over koningschap van een aards rijk. Dat bleef ook aanhouden tot de Joden aanleiding vonden het koningschap over een aardse koninkrijk niet langer meer kon worden verwacht. Immers werd duidelijk in (Handelingen 15) binnen het Evangelie van het kruis en de overwinning over de dood, er geen onderscheid meer mocht bestaan, (vers 9) over "hen" heidenen en "ons" Joden.

Gayformatorisch Dagblad

Onder de titel Gayformatorisch Dagblad brengt stichting Roze Maandag eenmalig een krant uit over homoseksualiteit en geloof. De uitgave wil „een dialoog op gang brengen.” 

De krant verschijnt digitaal en in een beperkte gedrukte oplage, die via onder meer bibliotheken wordt verspreid. De eerste voorvertoning heeft plaats tijdens een bijeenkomst op 27 juni in de Clarissenkapel in Tilburg, in aanloop naar de zogeheten roze maandag op de Tilburgse kermis in juli.


De al eerder aangekondigde krant is een reactie op de commotie over de flyers van Civitas Christiana die in maart via het Reformatorisch Dagblad werden verspreid, en waarop een rood kruis staat op de foto van twee zoenende mannen, zegt voorzitter Rona van der Heijden van stichting Roze Maandag.
 „Deze flyer sloot mensen uit, terwijl wij juist staan voor insluiting. We willen laten zien dat geloof en geaardheid, inclusief een huwelijk tussen man en man of vrouw en vrouw, elkaar niet hoeven te bijten.”
Hierin werd geprotesteerd tegen de 'zedenloze' posters van SuitSupply, waarop twee mannen met elkaar zoenen. De flyers waren van de actiegroep 'Gezin in Gevaar' van de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana. 
Naar aanleiding daarvan begon activist Jasper Klapwijk een crowdfundingsactie om een advertentie in het Reformatorisch Dagblad te krijgen die positief was over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. De krant plaatste deze advertentie  niet


Men zou algemeen moeten komen te aanvaarden dat mensen een bepaald geloof kunnen aanhangen, waarbij anderen hun geaardheid niet als een onoverkomelijk iets moeten aanschouwen om hun uit te sluiten of al of niet in een gemeenschap op te nemen.

Christenen moeten ook inzien dat zij de geest van Christus Jezus moeten aannemen en daarbij open moeten staan voor allerlei mensen en verschillende culturen. Wel mogen zij die bij een bepaald geloof willen behoren niet vergeten welke de leerredenen zijn van die geloofsgroep.

Vreemd is de zinspeling naar het Reformatorisch Dagblad.

 Niet beledigend 

De naam Gayformatorisch Dagblad is gekozen
 „omdat we een naam zochten die een beetje schuurt en uitnodigt tot lezen.”
Zowel op de bijeenkomst in de Clarissenkapel in Tilburg als in de krant komen mensen aan het woord die „een geloofsovertuiging hebben” en homo zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld ook moslims zijn.
 „We zijn er volop mee bezig. Ik kan nog geen concrete namen noemen.”

Het verhaal van een homoseksuele christen die op Bijbelse gronden geen relatie wil aangaan, past even goed in de krant als dat van een getrouwde homo, zegt Van der Heijden.
 „We willen zo breed mogelijk zijn. De hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad nodigen we eveneens uit om een bijdrage te leveren. Uiteraard voeren wij wel de eindredactie en geldt dat artikelen nooit beledigend of aanstootgevend mogen zijn.”
Verbaasd 

Hoofdredacteur Steef de Bruijn van het Reformatorisch Dagblad zegt in een reactie dat hij verbaasd was over de naam ”gayformatorisch”.
„De lezers zullen straks uiteraard het verband leggen met de aanduiding ”reformatorisch” en ik hoop dat ze zich gaan afvragen waar die naar verwijst. Ik ga zeker gebruik maken van de gelegenheid onze opvatting over homoseksualiteit en homorelaties aan de lezers van deze speciale krant voor te houden.”

Harriet Beecher Stowe born on this day June 14, 1811


Harley, the slave trader, examining one of the human lots up for auction, illustration from an early edition (c. 1870) of Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin.As kid I loved "Uncle Tom's Cabin", in full Uncle Tom’s Cabin; or, Life Among the Lowly, novel by Harriet Beecher Stowe, published in serialized form in the United States in 1851–52 and in book form in 1852. An abolitionist novel, it achieved wide popularity, particularly among white readers in the North, by vividly dramatizing the experience of slavery. By the South of the United States of America it was vilified  It so enflamed popular opinion that when Harriet Beecher Stowe met Abraham Lincoln during the war between the states he said,

 "So this is the little lady who made this big war!"
Harriet was born in Litchfield, Connecticut on this day June 14, 1811, the sixth child of the prominent Congregationalist minister Lyman Beecher, an ardent Calvinist and Puritan, and is the sister of Catharine, Henry Ward, and Edward. She grew up in an atmosphere of learning and moral earnestness.
 
Lyman remarked

"Wisht it had been a boy".

Although he doted on his daughters, he desired sons who could become preachers and soul-winners. The fifth Beecher child had also been named Harriet, but had died of whooping cough a few weeks after birth.

Harriet was often morbid while growing up as she struggled with issues of faith. But when she was fourteen, she cried to her father that she had given herself to Christ. Later in her marriage to Calvin Stowe, she would plead with him to seek Christ with the same burning devotion with which he sought knowledge.
"If you had studied Christ with half the energy that you have studied Luther ... then would he be formed in you ... "
When he turned to spiritualism, she pleaded with him, the biblical scholar, that it was unbiblical.
Although Harriet wrote many other books and stories, Uncle Tom's Cabin is her best. Uncle Tom’s Cabin tells the story of Uncle Tom, depicted as a saintly, dignified slave. Blacks are shown as fully human and, more importantly, as created in the image of Christ. Many of the characters, such as Uncle Tom, Simon Legree, Eva and Topsy are vivid and memorable. Eliza, crossing the Ohio river by leaping from chunk to chunk of ice, is an unforgettable picture and is based on the true account of a desperate fugitive.

While being transported by boat to auction in New Orleans, Tom saves the life of Little Eva, whose grateful father then purchases Tom. Eva and Tom soon become great friends. Always frail, Eva’s health begins to decline rapidly, and on her deathbed she asks her father to free all his slaves. He makes plans to do so but is then killed, and the brutal Simon Legree, Tom’s new owner, has Tom whipped to death after he refuses to divulge the whereabouts of certain runaway slaves. Tom maintains a steadfastly Christian attitude toward his own suffering, and Stowe imbues Tom’s death with echoes of Christ’s.

June 14, 1381 Simon of Sudbury his head hacked off as traitor


Rebels Killed Archbishop SudburyIn 1380, the Archbishop of Canterbury, Simon of Sudbury became Lord Chancellor of England. It was an honor that cost him his life. Outraged by a corrupt church, a failing war with France, and the hardship of special taxes, England's peasants revolted. Under the leadership of men like Wat Tyler, Jack Straw, and John Ball, they petitioned for the abolition of serfdom, and the reform of tithes, game laws and use of the forests. Above all they wanted the hated poll (head) tax abolished.  Archbishop Sudbury had approved this crushing burden. The Roman Church was at a low ebb of respect at the time, particularly because of the great schism which had rival popes warring with one another.
On this day, June 14, 1381, while Wat Tyler negotiated with the king, the mob broke into the Tower of London, shouting, "Where is the traitor to the kingdom? Where is the spoiler of the commons?" When they found Archbishop Sudbury, he was at prayer before an altar with some of his associates. The rebels dragged all of them outside and down some steps to Tower Hill where they hacked off their heads as traitors. Lifting the heads on pikes, they carried them in triumph through the city.
 
 

June 14, 1381
 

Tuesday, 12 June 2018

Kijk op een afgezant van een Hogere Macht

In het Christendom gelooft de meerderheid nog steeds in de valse leerstelling van de 4de eeuw. In België valt het wel op dat hier mensen zijn die zich Christen noemen en daar eigenlijk Katholiek mee bedoelen maar dan toch een Katholiek met een dubbel kantje. In België zijn er namelijk Katholieken die wel geloven dat Jezus de zoon van God is en Niet God. Hierbij zien ze over het hoofd dat hun gedachte in tegenstelling is met de Katholieke leer welke gelooft in de Heilige Drie-eenheid.

Voor hen die geloven in de Heilige Drie-eenheid of Drievuldigheid zijn er enkele nieuwe artikelen gepubliceerd om duidelijkheid te scheppen over de positie van Jezus Christus. Die artikelen praten over Jezus als de door God op de wereld geplaatste afgezant of gedelegeerde. Die artikelen over de  gezondene van God moeten een duidelijk beeld geven over wie Jezus is en welke zijn rol hier op aarde was en welke zijn rol in de toekomst zal zijn.

De Bijbel of Heilige Schrift is duidelijk dat er slechts één God bestaat. Die Enige God verklaart in de Schrift dat Jezus Zijn zoon is. Indien Hij het zou zijn die naar de aarde zou gekomen zijn, zou God dat wel gezegd hebben, want Hij is een God die geen leugens vertelt en een God van orde en klaarheid is. Ook Jezus eist nooit de positie van een god of van God op. Hij wist trouwens zeer goed dat hij niets kon doen zonder zijn hemelse Vader, Die ook zijn God is.

 “ Hierop nam Jezus opnieuw het woord en sprak: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: de Zoon kan niets uit zichzelf, maar alleen datgene wat Hij de Vader ziet doen. En alles wat Deze doet, doet de Zoon insgelijks.” (Joh 5:19 WV78)

 “ Gij heb Mij horen zeggen: Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik.” (Joh 14:28 WV78)
In de tijd van Jezus  konden enkelen een stem uit de lucht horen, die aan gaf dat die man van vlees en bloed, die in de rivier de Jordaan stond, na zijn doop door zijn neef, Zijn eniggeboren welbeminde zoon was.
 “21   Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging 22   en de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, over Hem neerdaalde, en een stem uit de hemel sprak: ‘Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld.’ 23   Deze Jezus nu was bij zij optreden ongeveer dertig jaar. Hij was, in de opvatting der mensen, de zoon van Jozef, de zoon van Eli,” (Lu 3:21-23 WV78)
Uit de onderstaande artikelen zal u kunnen opmaken hoe belangrijk het is voor een mens om in geloof te komen, en welbepaald te geloven dat er slechts één God is en dat Jezus de gezondene of afgezant van God is in wij onze hoop en geloof moeten stellen voor een betere wereld en verlossing en aanvaarding in het Koninkrijk van God mogen ontvangen.

Lees meer over die bijzondere man, welke vele mensen kon boeien met zijn verhalen en parabels, maar ook met de wonderen die hij verrichtte, zoals mensen doen lopen, horen en zien die dat daar voor nooit hadden kunnen doen.


>

Omtrent de kennis van God en Zijn Woord:

 1. Bijbel - Enige bron van kennis en openbaring van God 
 2. Bijbel baken en zuiverend water
 3. Bijbel verzameld Woord van God
 4. Bouwen op het Bijbels fundament 1.Feit of fantasie?
 5. Rond God de Allerhoogste 
 6. De Enige Ware God 
 7. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 8. Eigenheden aan God toegeschreven  
 9. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling  
 10. Is God Drie-eenheid?
 11. Overtuigd door de Schriften 
 12. Plan van de Goddelijke Maker
 13. Waarheid van mens of van God 
 14. Woord van God tegenover dat van mensen   

Omtrent Jezus

 1.  Jezus de Heer
 2. Jezus de zoon
 3. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 4. De Gezondene  
 5. Gezondene van God 
 6. Zoon van God 
 7. Zoon van God - Vleesgeworden woord 
 8. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 9. Afstraling van Gods heerlijkheid 
 10. Rond Jezus 
 11. Eigenheden aan Jezus toegeschreven 
 12. De Onschuldige 
 13. Jezus moest sterven
 14. Het Beschreven Lam 
 15. Zoon van God dé Weg naar God
 16. Adam en Christus
 17. Actie bij aanvaarding van Redder Jezus
 18. Christus in profetie
 19. Zoenoffer 
 20. Lijden bedekt door Zoenoffer
 21. Het Zoenoffer 
 22. Lam van God 
 23. het beschreven lam
 24. Hij die Komt 
 25. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader   
 26. Priesterschap van Christus 
 27. Redenen dat Jezus niet God is 
 28. Jezus wederkomst
 29. Christus' wederkomst en Eindtijd tekenen
 30. Reddingsplan
 31. Redding mogelijk voor allen
 32. Uitdaging van Bijbels Christendom 
 33. Vertrouwen in Jezus Christus 
 34. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God