Friday, 28 November 2008

Bijbel op cd-rom in het Arabisch

Bijbel op cd-rom in de maak voor moslims

Door de Bijbel op cd-rom aan te bieden, zijn meer moslims bereid die aan te nemen, dan wanneer ze de Bijbel in boekvorm ontvangen. Een cd-rom is ‘veiliger’ en valt minder op. Veel moslims die wel geïnteresseerd zijn in het Evangelie vinden het moeilijk om een Bijbel aan te nemen. Samen met de Digital Bible Society wil het World Bible Translation Center daarom Bijbels op cd-rom onder moslims verspreiden. Op de cd-rom staat de volledige Bijbel in een eenvoudige, hedendaagse versie in het Arabisch. En daarnaast een rijk geïllustreerde Kinderbijbel.

Bron: Manna Vandaag

Studiebijbel breidt uit naar Spaans taalgebied

Studiebijbel breidt uit naar Spaans taalgebied

De Studiebijbel gaat ook verschijnen in het Spaans. Dat meldt de stichting Centrum voor Bijbelonderzoek in Veenendaal. De missie van de Stichting Centrum voor Bijbelonderzoek (CvB) die de Studiebijbel uitgeeft, is het toerusten van voorgangers en andere christenen. De achterliggende decennia was deze missie binnen het Nederlandse taalgebied zo zwaarwegend, dat buitenlandse activiteiten geen prioriteit kregen.

Nu het redactionele werk van de Studiebijbel nog slechts vijf jaren te gaan is, heeft de stichting onderzocht of in het Spaanstalige gebied een bijbelgetrouw en academisch verantwoord werk als de Studiebijbel beschikbaar is. Dit bleek niet het geval. Hierop heeft het CvB besloten zijn activiteiten uit te breiden naar dit gebied. Er wordt gestart met de vertaling van het commentaar op Lukas.

Het CvB te Veenendaal werkt al ruim vijfentwintig jaar aan een eigentijdse becommentariëring van de bijbel. Deze Studiebijbel wordt door heel christelijk Nederland gezien als een gezaghebbend encyclopedisch standaardwerk.

Bron: CVB/ Manna Vandaag

The big agenda item

"The big agenda item is God and His glory,
not me and my comfort."
- Max Lucado

"He said in a loud voice, 'Fear God and give Him glory,
because the hour of his judgment has come.
Worship him who made the heavens, the earth, the sea and the springs of water.'"
Revelation 14:7
Enhanced by Zemanta

A better tomorrow

"You can't have a better tomorrow
if you are thinking about yesterday all the time."
- Charles F. Kettering

"And Jesus said unto him,
No man, having put his hand to the plough, and looking back,
is fit for the kingdom of God."
Luke 9:62

Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk

Nu het Calvijnjaar is begonnen, lijkt het erop dat de reformator opeens heel veel te zeggen heeft.
Calvijn was een reformator van de tweede generatie. Waarin verschilde hij van Luther?
„De verschillen tussen Calvijn en Luther over het avondmaal en de uitverkiezing worden vaak uitvergroot. In ons boek hebben we vooral de eenheid tussen beide reformatoren willen benadrukken. Toen de volgelingen van Luther hem na diens dood probeerden na te apen, verzuchtte Calvijn: Leefde Luther nog maar.” zegt prof. Van ’t Spijker, emeritus hoogleraar kerkgeschiedenis van de Theologische Universiteit Apeldoorn
Prof. Van ’t Spijker levert ook een bijdrage aan de herdenking van het 500e geboortejaar van Calvijn. Samen met prof. dr. W. Balke en drs. J. C. Klok redigeerde hij het boek ”Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk” (uitg. Kok), dat morgen in de oude lutherse kerk aan het Spui in Amsterdam wordt gepresenteerd. Van ’t Spijker schreef de hoofdtekst; dertig andere Calvijnkenners belichten in excursen bepaalde aspecten van het leven en de geschriften van Calvijn.

>Calvijn, verguisd of verheerlijkt

Prayernight

De Prayer Night, vroeger onderdeel van de Nationale Gebedsdag, is drie jaar geleden  losgekoppeld, het heette toen nog "Jongeren Gebedsdag". De Nationale Gebedsdag valt op dezelfde datum maar is overdag. Deze dag wordt in alle grote steden in Nederland georganiseerd en waar mogelijk kan de plaatselijke organisatie van de Prayer Night hiermee samen werken. Bijvoorbeeld om de zaalhuur en promotie samen te regelen.
Men wil graag dat jongeren met verschillende kerkelijke achtergronden elkaar en God ontmoeten.Alsook wordt de dag  en de nacht voorgesteld om samen je leven, familie, omgeving, buurt, school, werk, het land, Israël en de wereld aan het begin van het jaar aan God op te dragen en Hem te prijzen. De oprichter , de Evangelische Aliantie wil hiermee de plaatselijke gebedsactiviteiten onder jongeren stimuleren.
Een Prayer Night is een avond waarop gezongen en gebeden wordt in heel veel verschillende plaatsen in Nederland, maar niemand houdt iemand tegen om het ook in België te organiseren natuurlijk. Allemaal op 17 januari 2009.

>prayernight.nl

Joseph and the amazing technicolor dreamcoat

De musical 'Joseph and the amazing technicolor dreamcoat' is van 22 november tot en met 12 juli 2009 te zien in verschillende Nederlandse theaters. Op de site van de musical staat te lezen dat de musical geïnspireerd is op het beroemde verhaal van Jozef in het oude Egypte.

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil echter graag duidelijk maken dat de musical geïnspireerd is op een verhaal uit de Bijbel. Daarom bieden het Nederlands Bijbelgenootschap en de IKON op WieisJozef.nl achtergrondinformatie bij de Bijbelse Jozef.

> Joseph and the amazing technicolor dreamcoat: Wie is Jozef?
> Joop van den Ende musical Joseph

Catechisatie aan moeilijk lerende kinderen

Catechisatie aan moeilijk lerende kinderen bezorgt kerken al jaren hoofdbrekens. Materiaal is er niet, evenmin een georganiseerde aanpak. Daarnaast is er altijd de vraag wat het beste is voor deze kinderen: aparte catechese, of meedraaien in een reguliere groep.

"Er is werkelijk niets voor kinderen met een beperking in leren, lezen of begrip'', zegt Joke Dam, van de stichting Geloof.nu. Daarom wordt volgende maand de catechesemethode van de stichting, die afkomstig is uit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Hardinxveld-Giessendam, aangevuld met een zogenoemd 'beeldboek'. Daarin wordt alle leerstof van de reguliere catechese uitgelegd met duidelijke illustraties en korte, makkelijk leesbare zinnen.
logo

,,Er is werkelijk niets voor kinderen met een beperking in leren, lezen of begrip'', zegt Joke Dam, van de stichting Geloof.nu. Daarom wordt volgende maand de catechesemethode van de stichting, die afkomstig is uit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Hardinxveld-Giessendam, aangevuld met een zogenoemd 'beeldboek'. Daarin wordt alle leerstof van de reguliere catechese uitgelegd met duidelijke illustraties en korte, makkelijk leesbare zinnen.

Deze aanpak vergde veel keuzes van de makers, aldus de begeleidende tekst bij het boek, waarvan een proefles is te zien op www.geloofnu.nl. Naast een zorgvuldig vertaalde Bijbeltekst staat er in de teksten ,,alleen die extra informatie die beslist nodig is voor het begrip of de plaatsing van het verhaal''.

In de tekeningen is gekozen voor terugkerende, vaste symbolen. Zo wordt God uitgebeeld door een driehoek, voorzien van accenten die bij de les passen, zoals bliksemflitsen of een warmrode gloed. De duivel is herkenbaar als een gestileerde draak tegen een meestal donkere en dreigende achtergrond. De lezer komt zichzelf ook tegen: in elk verhaal staat een 'ik-figuur', een afbeelding van een kind.

> Lees verder in het Nederlands Dagblad

> Geloof nu
> Leerplan voor geloofsonderwijs Materiaal

Zoeken naar eenheid ook voor Hersteld Hervormde Kerk

'Zoeken naar eenheid geldt ook voor HHK'De oproep van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) om te zoeken naar eenheid en de mogelijkheid van kanselruil met de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), geldt ook voor de Hersteld Hervormde Kerk (HHK).

Dat schrijft ds. P. den Butter in het blad Bewaar het Pand, dat vrijdag verschijnt. De emeritus predikant reageert op twee artikelen in het kerkelijk orgaan De Wekker van vorige week. Daarin stelde ds. W. van ’t Spijker, voorzitter van deputaten van de eenheid van gereformeerde belijders in Nederland van de CGK, dat de mogelijkheid die er voor christelijke gereformeerde predikanten bestaat om voor te gaan in gemeenten van een gereformeerd karakter in de PKN niet zomaar mag worden doorgetrokken naar de HHK.

Ds. Den Butter schreef twee weken geleden in Bewaar het Pand dat hij soms op verzoeken van kanselruil met hersteld hervormde gemeenten ingaat en "met grote vreugde vanwege de geestelijke herkenning die we dan wederzijds beleefden" voorgaat in kerkdiensten onder verantwoordelijkheid van de HHK.

Lees verder in het Reformatorisch Dagblad

Thursday, 27 November 2008

Thanksgivingday

Vandaag is een dag waarop in verscheidene gemeenschap extra aandacht wordt gegeven aan de erkentelijkheid voor de dingen rondom ons en voor wie wij hiervoor onze dankbaarheid moeten getuigen.
God is de voorziener van alles en Hem moeten wij ook prijzen. Hij verdient alle lof en eer.

> Dankzegging aan God

Make thankfulness happen

You don't hear a lot of premarital counselors instructing young couples, "You know, you need to be thankful because that's really important for your relationship." They ought to, though.

Thankfulness defeats gloominess or feelings of hopelessness about marriage.
Thankfulness is binding because it requires some humility. You can't be thankful and boastful at the same time.
The humble aspects of thankfulness remove the necessity of power struggles between people.
Thankfulness colors how we pray and how we teach.

>Make Thankfulness Happen
As different as husbands and wives are, we need this foundational point of connection
Annette LaPlaca

> Thanksgiving <

> Praise and thanksgiving
The Lord's Prayer begins and ends with praise. Giving praise to God helps us to understand just how awesome He really is! We should praise Him for how powerful He is. We should praise Him for how giving He is. We should praise Him for how loving He is. We should thank Him for all that He has done, is doing and will do for us as His children. And the list goes on …

De marketing van God een op maat gemaakt bedrijfsadvies

Katholiek en Protestant kunnen opnieuw een succesvol merk worden dat zegt marketingdeskundige en journalist Charles Swietert.

‘Vaticaan is net Heineken’

Oud-staatssecretaris Swietert was jarenlang internationaal marketingconsultant en daarna directeur van de Nederlandse Kamer van Koophandel in Thailand. Hij hield de kerkorganisatiestructuur onder andere langs het 7S model van topadviseur McKinsey (‘strategy, Systems, Structure, Skills, Staff, Style en deze hebben alle te samen een Shared Value’) en levert met zijn boek De marketing van God een op maat gemaakt bedrijfsadvies voor ‘Vatican Inc.’ en de ‘bv Rooms Katholieke Kerk Nederland’.

Vatican Inc. noemt hij de ‘grootste leverancier van religie ter wereld’ met 1,2 miljard klanten en De Bijbel als meest succesvolle internationale bestseller ooit. Ook is de 265e topman van de multinational, paus Joseph Ratzinger, lang zo nukkig niet als men bij zijn ambtsaanvang vreesde. Hij weet zich met enig elan en gevoel voor drama te handhaven in het vacuüm dat zijn voorganger Karol Wojtyla achterliet. ‘Er zijn groeimarkten in Latijns Amerika, Azië en Afrika. Ik heb me gefocust op Nederland, echt een probleemgebied’, vertelt landenhopper Swietert vanuit Dubai. Als bedrijfsorganisatie komt Vatican Inc volgens hem enigszins overeen met Heineken, waarvan de familie Heineken de meerderheid van aandelen bezit. Freddy Heineken is Heineken, Ratzinger is volgens Swietert Vatican Inc.’

Katholiek en Protestant kunnen opnieuw een succesvol merk worden als ze zich aan de door Swietert opgestelde voorwaarden houden. Ten eerste moeten ze terug naar de corebusiness; spiritualiteit. ‘Daar is een enorme behoefte aan in ons land, kijk alleen maar naar de talloze glossy’s als Happinez die de winkelschappen sieren.’ Ten tweede moet de kerk harde doelen stellen. ‘Geen enkel bedrijf redt het zonder.’ Ten derde moeten de bestuurders aan kwaliteitsmanagement doen, en aan een betere marketing. ‘De kerk heeft 20 eeuwen ervaring in spiritualiteit, ze moeten het alleen naar het nu vertalen. Net als de hiërarchische verhoudingen. ‘Het is nog net geen Noord Korea’, zegt Swietert. Tot slot: de kerk moet weten wie haar klanten zijn. ‘Daar is niet eens een databestand van.’

Ook moet de bv RKKN zich beter in de kijker spelen. ‘Zoek de media op, zoals Antoine Bodar dat doet. In Frankrijk mengen kardinalen zich continu in het publieke debat. Neem mediatrainingen, laat praktisch christendom zien. Je hebt grote groepen nonnen in Nederland die geweldig werk doen met prostituees, gevangenen, de zwakken van de samenleving. Daarmee moet je veel meer naar voren treden. En als de kerk weer succesvoller wordt, lost dat meteen het personeelstekort op. Kijk naar Shell.’

Al kunnen de RKKN-managers volgens Swietert doorgaans ‘verdraaid slecht’ tegen kritiek, tot nu toe heeft hij onverdeeld positieve reacties gekregen. Mediapriester Antoine Bodar en bisschop van bisdom Haarlem Jos Punt zijn alvast fan. Nu de CEO van Vatican Inc. nog, Jozef Ratzinger. Want al doet hij het aardig, een Freddy Heineken is Ratzinger nog niet. ‘Dat mocht hij willen.’

Vervolging Kerk als een cycloon

Vervolging vergelijkbaar met cycloon

Overal ter wereld worden christenen om hun geloof vervolgd. Ze hebben gebed van mede-christenen hard nodig, aldus de sprekers op de ontmoetingsdag van de stichting Hulp Vervolgde Kerk.

,,In de vervolgde kerk zie je het lelijke, bloederige gezicht van God. Daar kunnen we niet zomaar aan voorbijlopen.,,
 
,,Op dit moment zijn er zo'n veertig landen ter wereld waar christenen vervolgd worden,,, vertelt de Duitse prediker Hans Braun. Hij spreekt op de ontmoetingsdag van de stichting Hulp Vervolgde Christenen in scholengemeenschap De Driestar in Gouda. De zeventig deelnemers luisteren aandachtig. Buiten regent het.
 
,,Christenvervolging is als een cycloon'', gaat Braun verder. ,,Vroeger ging Oost-Europa eronder gebukt. Nu is India aan de beurt. In de deelstaat Orissa worden kerken verbrand, voorgangers vermoord en vrouwen in stukken gehakt. Men vlucht massaal de jungle in.''
 
Braun heeft in het verleden samengewerkt met de bekende Lutherse predikant Richard Wurmbrand uit Roemenië, die lange tijd onder het communistische regime gevangen heeft gezeten. Daarover vertelt Braun een verhaal.
 
Vlekkerig
,,Eens werd Wurmbrand uit zijn cel gehaald voor een verhoor. Doorgaans betekende dat vernedering en marteling. Maar dit keer ging het anders. 'Gaat u zitten', zei de officier. 'Geen zorgen, ik zal u niets doen. Ik wilde met u praten over de Bijbel', en hij legde een exemplaar van op de tafel. 'Gelooft u alles wat dit boek zegt?' Wurmbrand knikte. 'Dan gelooft u dat alle mensen naar het beeld van God zijn geschapen', concludeerde de officier.
 
'En u dus ook!' Hij haalde een spiegel tevoorschijn en liet Wurmbrand naar zichzelf kijken. Wurmbrand, die al jaren vastzat, schrok geweldig: zijn huid was afgetakeld, vlekkerig en geel. 'U bent enorm lelijk, vind u ook niet?', vroeg de officier. Dat kon Wurmbrand niet ontkennen. 'Als u al zo lelijk bent, hoe lelijk moet die God van u dan wel niet zijn!' ging de officier verder. 'Waarom zou ik in zo'n lelijke God geloven?'
 
Wurmbrand was even stil, zocht naar een antwoord. 'God heeft niet maar één gezicht', zei hij ten slotte. 'Net als wij mensen heeft hij meerdere gezichten. Een voor als we blij zijn, en een voor als we pijn hebben. God heeft een blij gezicht als mensen hem dienen, en een gezicht vol lijden, als Hij in zijn vervolgde kerk opnieuw wordt gekruisigd'.''
 
Ernstig
Braun: ,,Wat wij in onze vervolgde broeders en zusters zien, is het lelijke, bloederige gezicht van God. Daar kunnen we niet zomaar aan voorbijlopen. De situatie is ernstig. Veel christenen in Azië staan op het punt om hun geloof op te geven. Vind je het gek? Wat zou jij doen als je christen was en in een straatarm land leefde waarin mensen voor het vermoorden van een christen tweehonderd euro kregen?''
 
Ook de volgende spreker heeft het over India. In 2001 richtte dr. P.P. Job het Michael Job center in Coimbatore op, een opvanghuis voor dochters van om het leven gekomen christenen. Er wonen nu vijfhonderd meisjes.
 
Het opvanghuis is geen normaal weeshuis, vertelt Job. ,,Ik heb al die meisjes geadopteerd. Volgens de wet van India zijn ze dus geen wezen meer, maar stuk voor stuk mijn kinderen!'' lacht hij. Ernstiger: ,,Veel van deze meisjes zijn psychisch beschadigd. Het is niet makkelijk om zo'n centrum met maar vier stafleden te leiden. Dat we het redden is elke dag weer een wonder.''
 
In 1999 ontkwam Job, vertelt hij, ternauwernood aan een moordaanslag van hindoe-extremisten. Kort daarna reden deze extremisten Jobs 21-jarige zoon Michael dood. Acht jaar later werd ook John, zijn andere zoon, vermoord, vertelt hij verder. ,,Ik heb jarenlang voor de vervolgde kerk gewerkt. Ik heb met vervolgde christenen gehuild en gebeden, maar de diepte van hun pijn ervoer ik pas toen ik mijn twee zoons verloor. Nu pas weet ik wat ze doormaakten. Ik ben niet meer dezelfde. Mijn kinderen zijn van mij weggenomen. Voor veel mensen is het christendom niets meer dan een hobby, een aardig tijdverdrijf. Maar voor ons in India is het een kwestie van leven en dood'', zegt hij geroerd, terwijl achter hem filmpjes van brandende kerken worden getoond.
 
Nog onder de indruk van zijn verhaal lopen de mensen naar de lunch. Er worden Zeeuwse bolussen verkocht, ten bate van de kinderen in India. ,,Tjonge'', verzucht een oudere vrouw. Ze staat aan een tafel met een bolus in de hand. ,,Ik weet niet of ik zou standhouden. Als ik met de dood bedreigd werd...'' Een levendige man van in de vijftig stelt haar gerust. ,,God geeft de kracht op het moment dat het nodig is. Hij geeft ons genoeg reisgeld voor welke reis we ook moeten maken. We hoeven ons geen zorgen te maken. Echt niet!''
 
Bron: Endtimes/Nederlands Dagblad

Historische betrouwbaarheid van Bijbelse gebeurtenissen

Gelovigen staan te vaak met de mond vol tanden als het gaat om de historische betrouwbaarheid van Bijbelse gebeurtenissen, vindt Andries Knevel. Zijn conclusie in zijn -deze week verschenen- boek ”Is het waar?”: „Geen enkel geloof in deze wereld heeft zo’n betrouwbare basis als het christelijk geloof. Maar wie weet dat nog?”

Knevels boek is, evenals zijn voorganger ”Avonduren” (2007), een dagboekverslag van ontmoetingen in medialand. Gaandeweg stelt hij aan de orde waar het hem dit keer om te doen is: de historiciteit van de evangeliën.

Knevel concludeert dat het Nieuwe Testament het meest betrouwbaar overgeleverde boek uit de oudheid is. Uit vergelijkend onderzoek van de manuscripten blijkt dat de tekst voor 99,5 procent is vast te stellen. „Ik besef dat ik bezig ben met het opsommen van droge feiten die niemand tot geloof zullen brengen, maar ik vind toch dat het noodzakelijk is. Het is nogal wat als geconstateerd kan worden dat het Nieuwe Testament het best bewaarde boek uit de oudheid is. Wie weet het? Hoeveel christenen weten het?”

Het optreden van de Heere Jezus vond vooral plaats tussen 30 en 33 volgens de klassieke telling. Het betekent dat er slechts een zeer beperkt aantal jaren zit tussen de historische gebeurtenissen en het moment waarop de verhalen zijn opgeschreven. Toen het eerste Evangelie werd geschreven, waren de oor- en ooggetuigen voor een groot deel nog in leven. Daarom kan er ook geen sprake van zijn legendevorming, vindt Knevel.

De evangeliën zijn wel uitdrukking van getuigende geschiedschrijving. „Geen naakte feiten alleen, maar een verhaal waardoor mensen Jezus gaan leren kennen en in Hem gaan geloven. Meer met nadruk op thema’s dan op chronologie. Meer een schilderij dan een foto.”

De vier evangeliën zijn ongewijzigd in de canon opgenomen. „Ze zijn niet bijgekleurd of geharmoniseerd. Dat kon ook niet, want men wist dat het levende getuigenissen van Jezus waren.”Lees meer >Knevel: Gelovige heeft behoefte aan argumenten


Zondagdienst 30 November 2008

KomendeZondagdienst 30 November 2008 zullen wij dieper in gaan op de toestand waarin de doden zullen opgewekt worden.
>
Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?
 > How are the dead?

Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?

Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?

In de zondagochtend dienst van 30 november 2008 gaan wij dieper in op de toestand van de herrezenen bij de opstanding uit de doden.
Op de dag van het laatste oordeel zullen wij allemaal moeten verschijnen voor de troon van de rechter Jezus Christus om beoordeeld te worden. Dit zou dan kunnen betekenen dat nog zeer veel kan gebeuren met het lichaam voor Christus. Maar door God opgewekt geworden zou het ook kunnen zijn dat Hij ons dadelijk van het juiste lichaam heeft voorzien. De goedgekeurden hebben dan mogelijk een lichaam gekregen dat sterfelijkheid al of niet in zich draagt maar onbederfelijk is. Uit het stof zullen zij een lichaam krijgen dat in de eeuwigheid verder zal kunnen leven in een vorm waarbij al de goede eigenschappen en essentiële herkenningspunten van die persoon bewaard blijven. Zo zullen wij elkaar terug kunnen zien in het hiernamaals.
Wij zullen ingaan op de vraag: "Hoe worden de doden dan weer levend gemaakt? En wat voor lichaam hebben zij dan?"
In de Heilige Schrift zullen wij lezen dat elk vlees niet gelijk is. Er is verschil tussen het vlees van mensen, vee, vogels en vissen. Er zijn hemelse en aardse wezens; en de schoonheid van de hemelse is anders dan die van de aardse. Zon, maan en sterren hebben een verschillende helderheid; en ook de sterren onderling verschillen in lichtsterkte. Zo is het ook bij het levend worden van de doden. Het lichaam dat in de aarde wordt gelegd, zal vergaan. Maar het lichaam dat levend wordt gemaakt, kan niet vergaan zegt Paulus aan de Korinthiërs. Wat levend wordt gemaakt zal schitterend zijn en grote kracht hebben. Wat in de aarde werd gelegd, is een natuurlijk lichaam. Maar wat levend wordt, is een geestelijk lichaam. Want als er een natuurlijk lichaam is, moet er ook een geestelijk lichaam zijn. Er staat immers in de Boeken: "De eerste mens, Adam, kreeg een natuurlijk leven." Maar Christus, de laatste Adam, geeft geestelijk leven. Het natuurlijke lichaam komt eerst en daarna pas het geestelijke. Adam, de eerste mens, werd uit stof van de aarde gemaakt. Christus, de tweede mens, kwam uit de hemel. Alle mensen stammen af van Adam en hebben dus een aards lichaam, net als hij. Maar de mensen die uit Christus voortkomen, zullen een hemels lichaam krijgen, net als Hij. Maar na de verrijzenis kwam Jezus weer op de aarde en konden de apostelen zijn vlees en zijn beenderen voelen. Dus, zoals wij op de aardse Adam lijken, zullen wij ook op de hemelse Christus lijken.
Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste trompet schalt. Ja, er zal het machtig geluid van een trompet te horen zijn; en dan zullen de doden voor altijd levend worden gemaakt en wijzelf zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. De oude menselijke natuur en het denken zullen grondig vernieuwd worden en wij zullen op staan als een heel nieuw men, die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de Boeken staat: "De dood is opgeslokt in Gods grote overwinning." ” (1 Korinthiërs 15:35-54, Efeziërs 4:20-24)
Dan kunnen wij ons dus afvragen of de rechtvaardigen dadelijk hun onsterfelijk of een onbederfelijk lichaam krijgen. Kunnen zij ook nog een oordeel krijgen als zij voor de Rechterhand van God verschijnen? Want vinden wij in de Schrift plaatsen waar wordt vermeld dat diegenen die spijt betuigen over hun fouten vergiffenis hebben gekregen. En eens de schulden kwijt gescholden zullen zij niet meer in aanmerking worden genomen.
“Geen van zijn vroegere zonden zal hem worden aangerekend, want hij heeft zich bekeerd tot het goede en zal in leven blijven.” (Ezekiël 33:16 BOEK)
De onrechtvaardigen zullen geen goede daden in hun voordeel hebben en zullen vernietigd worden.
“Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken? De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en gij hebt Mij niet gekleed; Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet komen bezoeken. Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd? Daarop zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.’” (Mattheus 25:31-46 WV78)
Diegenen die de goede daden verricht hebben zullen over gaan tot eeuwig leven. Daar kan men dan ook de vraag bij stellen of niet gelovigen of anders denkenden (mensen van verschillende denominaties) hierbij kans maken om gered te worden. Zou het zo niet kunnen zijn dat trinitariërs voor de stoel dan hun keuze zullen moeten maken als zij horen dat er slecht een unitaristische God is, of andersom zullen niet-trinitariërs moeten aanvaarden dat God dan wel een drie-eenheid of slechts een twee-eenheid is. Op de dag van het laatste oordeel gaan wij te horen krijgen hoe de vork juist in de steel zat. En zal dan niet iedereen alsnog de keuze krijgen om voor de Ware God te kiezen en verder beoordeelt worden op de daden die hij of zij verricht heeft in het leven?
“Want allen moeten wij voor Christus’ rechterstoel verschijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad.” (2 Korinthiërs 5:10 WV78)
“Toen zag ik een grote, witte troon, en Hem die daarop gezeten is. De aarde en de hemel vluchtten weg van zijn aanschijn en hun plaats werd niet meer gevonden. En ik kon de doden, groot en klein, voor de troon zien staan. En de boeken werden geopend. Nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld naar hun daden, zoals die in de boeken beschreven stonden. En de zee gaf haar doden terug, en de dood en de onderwereld gaven hun doden terug, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn daden. Toen werden dood en onderwereld in de vuurpoel geworpen. Dit is de tweede dood, de poel van vuur. En ieder wiens naam niet stond in het boek des levens, werd geworpen in de poel van vuur.” (Openbaring 20:11-15 WV78)

How are the dead?

Concerning the dead at the awakening on the day of judgement. “The dead shall be raised incorruptible” To be discussed in our Sunday service November the 30th.

Allon Maxwell wrote:
Hi Marcus,
I saw your post on the Christadelphian Facebook Site on this topic.

Do I assume from this that you believe that the (righteous) dead will rise immortal?

My own belief is that we will rise from the grave immortal.
Marcus Ampe wrote:

I think at the day of judgement we shall have to come in front of the chair of Christ to be judged. This would mean that still a lot could happen to the body in front of Christ. But been resurrected by God, who knows our state, we could already be given the 'body' of the group to which we shall belong to. As righteous receiving an incorruptible body and as cursed a body that can and shall die again. The approved of would perhaps not have mortality any more (or immortality), so those taken out of the grave to come in front of the judgement seat have undergone a transformation. Out from the ashes they shall receive a form that shall hold all the essences of the previous body and live. Their body shall not deteriorate or not been killed any more if they are accepted by God to live forever after.

It is true that there is also a solemn warning that fear of the judgement is something experienced by the wicked – NOT the righteous! So you could say that the righteous shall straightly become 'awake' directly in an incorruptible body and should not be afraid of what would come.
If the sins of the repentant are never to be mentioned ever again, how can it be possible that they must be put on public exhibition at the judgement, and be accounted for a second time? But perhaps there are sins been committed wherefore no repentance had been brought before dying. You also think that sins done after baptism when you feel guilty about them and repent, would not any more be accounted for. Would we not be reprimanded for it? I agree that we would not get a dead penalty for it, and that God shall forgive them. But shall He not do like a worldly father does and talk about what has gone wrong? Shall the forgiveness and cleansing not happen on the day of judgement? Christ is going to do the division and sending us to the right or the left side.
Is it not that those who thought they were doing right but did wrong or believed wrongly would be put in the right place at the day of judgement. For example when someone has lived according to his believes in his faith (catholic, protestant, etc.) or did not have the opportunity to learn God, but learns how it really is on the day of judgement, would he not be left the choice to choose right and be saved. Or would you think no Trinitarian would make a chance to be saved if there is no tri-une God, or the other way that non-Trinitarians would be damned when there is a bi- or a tri-une God? I take it that those who believe in Christ as the Saviour and live according the will of God make a change to live eternally, no matter which denomination they were in. (cfr Ezekiel 33:16)
Coming in front of the judgement throne the righteous can proof to the others that they kneel down and praise the right Lord. Showing the others how they should have behaved in front of Christ and onto God. To them it is not a judgement as such (sentence or conviction) that comes over them.
Because the verdict shall be 'not guilty' the righteous shall be free to live eternally in the form they shall have received by their awakening.
So you assumed rightly that I think that the righteous will rise immortal in a certain way because dead shall not come over them any more. (But not having the eternality of God who never can die, but if He would like to make an end to it all He can and could destroy us) (But we have the promise of eternal life) Therefore the word incorruptible is better.

Wednesday, 26 November 2008

Synodevergadering VPKB

PROTESTANTEN VERGADEREN

BRUSSEL (KerkNet/VPKB) – De synodevergadering (het ‘parlement’) van de Verenigde Protestantse Kerk in België kwam bijeen in Vaalbeek bij Leuven. Gespreksonderwerp was een studierapport over het ambt van predikant. Er was echter ook aandacht voor de sociale hulpacties en buitenlandse contacten, in het bijzonder partnerschappen met de Verenigende Kerk in Zuidelijk Afrika en de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda. Zo spelen Belgische protestanten een interessante rol in het aanhoudende verzoeningsproces na de genocide in Rwanda, onder meer met de onderwijsactie ‘Ik help een kind’. In 1997 werden 70 jongeren gesteund, dit jaar meer dan 300. Protestantse Solidariteit bracht ook verslag uit vaan haar projecten in de strijd tegen aids, tuberculose en lepra in Afrika. Er werd ten slotte bekendgemaakt dat de overheid Protestantse Solidariteit opnieuw als ontwikkelingsngo erkende.

(Kerknet)

Vaticaan publiceert procesakten van Galileo Galilei

VATICAAN PUBLICEERT PROCESAKTEN VAN GALILEO GALILEI

Galileo Galilei

Galileo Galilei Bron: Free Images.com

BRUSSEL (KerkNet/LaCroix/kipa-Apic) – Het Vaticaan kondigt de publicatie aan van de procesakten van Galileo Galilei (1564-1642), vierhonderd jaar nadat de wetenschapper en astronoom in Rome in ongenade viel met zijn bewering dat de aarde om de zon draait. Pas in 1835 werd die stelling officieel bijgetreden door het Vaticaan. Galilei hoopte met zijn publicaties te laten inzien hoe doordacht het door God geschapene in elkaar zat. Die stelling kreeg slechts matige bijval in Rome. In tegenstelling tot Giordano Bruno, die intussen wel eerherstel kreeg van het Vaticaan, belandde Galilei niet op de brandstapel. De rechtbank van de kerkelijke inquisitie veroordeelde Galileo Galilei tot levenslang huisarrest, van 1633 tot zijn dood in 1642, en zijn werken mochten niet langer gepubliceerd worden.
Volgens mgr. Gianfranco Ravasi, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Cultuur, werd de veroordeling nooit ondertekend door paus Urbanus VIII. Met de publicatie van de documenten wil het Vaticaan aantonen dat de gangbare stelling dat de paus Galilei in de banvloek sloeg onjuist is. Mgr. Ravasi deed zijn uitspraken naar aanleiding het congres over Galilei, dat vandaag in Rome van start is gegaan. De heruitgave van de akten van het proces moet helpen het geheugen op te frissen.
In 1992 verontschuldigde paus Joannes Paulus II zich namens de Kerk en verleende de wetenschapper eerherstel. In 2009 krijgt hij een standbeeld in de tuinen van het Vaticaan.

(Kerknet)

Zondervan neemt Bible Gateway over

Zondervan heeft Bible Gateway over genomen en hopelijk gaan zij niet doorvoeren wat zij wel nu te kennen geven namelijk dat er een 99 cent per zicht zou moeten vergoed worden.
Nu werd het namelijk mogelijk gemaakt dat mensen gratis in verschijdene talen de Bijbel konden raadplegen.

Gospelcom heeft een enorme bijdrage geleverd aan de wereld van het Christendom op het net.

> voorbeeld van laatst aangevoerde talen

Three new Bible versions now available


 > Bible Gateway Blog

>  Why Zondervan Bought BibleGateway.com

Parables work for christians too

PARABLES WORK FOR CHRISTIANS TOO: The beauty of a parable is that it embeds truth within the story. Unless you forget the story, truth has been smuggled into your mind. There are several parables that illustrate to Christians some issues relating to mission and evangelism:

Orchard parable - The Society for the Picking of Apples:
http://home.snu.edu/~hculbert/apples.htm

Emlyn and the Far Pools - fishing parable:
http://www.internetevangelismday.com/fishing.php

A Tale of Two Clubs - golfing parable:
http://www.internetevangelismday.com/golf-parable.php

More on strategic value of parables:
http://www.internetevangelismday.com/parables.php

Psychology and online evangelism and discipleship

THE PSYCHOLOGY OF CYBERSPACE - DISINHIBITION

Psychiatrist John Suler offers some valuable insights into the way people interact and behave differently in cyberspace, compared with face-to-face interaction. These are very insightful in relation to online evangelism and discipleship:
http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/disinhibit.html

Protestanten in Duitsland gedaald

MINDER DAN 25 MILJOEN PROTESTANTEN IN DUITSLAND

Sfeerbeeld van de Evangelische Kirchentag in Keulen

Sfeerbeeld van de Evangelische Kirchentag in Keulen Bron: Kerknet

BRUSSEL (KerkNet/Kipa-Apic/CTB) – Voor het eerst daalde het aantal protestanten in Duitsland tot minder dan 25 miljoen. Volgens de recente cijfers van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) wonen er in Duitsland 24,83 miljoen protestanten. Dat is 269.000 minder dan eind 2006 en twee miljoen minder dan in 1997. De Duitse katholieke Kerk telt 25,6 miljoen gelovigen. Momenteel is 31% van de Duitsers katholiek en 30,2% protestant. Zowel het aantal katholieken als protestanten daalde de voorbije jaren sterk.

(Kerknet)

Godsdienstvrijheid mensenrecht

PAUS GROET FRANSE LEKEN

ROME (KerkNet/VIS/CEF/RadVat) – “De godsdienstvrijheid is het eerste mensenrecht”, schrijft paus Benedictus XVI in een boodschap aan de deelnemers van de Franse Sociale, die door staatssecretaris kardinaal Tarcisio Bertone werd voorgelezen. Het is de 83ste keer dat de Sociale Week, dit keer in Lyon, georganiseerd wordt. Een van de belangrijke gespreksonderwerpen van het belangrijkste overleg van leken in Frankrijk is uiteraard de huidige financiële crisis. In zijn boodschap aan de deelnemers schrijft de paus dat de verschillende levensbeschouwingen belangrijke antwoorden bieden op de problemen waarmee wij vandaag geconfronteerd worden. “Om hun positieve maatschappelijke rol te blijven vervullen moeten de godsdiensten elkaar respecteren. Samen moeten zij zich voor het vreedzame samenleven en het respect voor de mensenrechten inzetten.”

(Kerknet)

Why did Christ not reveal the exact time of his second coming?

SOMETHING TO CHEW ON

Why did Christ not reveal the exact time of his second coming? We may find the answer to this question in three places, the first of which, though not the most reliable, is simple logic. We are Christians, but at the same time we are human beings and it is our tendency to procrastinate when we feel that this can be done without great loss or damage. God is the Creator. He made us. He knows us better than we know ourselves, and He knows that many of His followers would put off the needful preparation until the last minute if they knew exactly when Christ is coming. The danger inherent in this course of action is abundantly clear, for in our weak, human nature this would be too great a temptation for many of us.

  In his instruction, Christ made it very clear that one of the reasons his followers should watch and be alert is the fact that they do not know the hour when their Lord will come. To impress this on the minds of his disciples, Christ gave the illustration of the householder and the thief. “But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would not have suffered his house to be broken up” (Matt. 24:43).

  In one respect, there is a great difference between the coming of the thief and the coming of Christ. The thief hopes that the householder will be unprepared. Our Lord desires us to be watching and ready for his appearing. “Therefore be ready: for in such an hour as you think not the Son of man comes.” It is hardly possible to be alert and ready at all times for the appearance of a thief. It is possible however, to always be ready for the coming of the Saviour, and this is what Christ has commanded. It is his desire that his followers be ready at all times - not because they are fearful, not because they dread his appearing, not just because he has a reward for them, but because they love him and wish to be with him.

  We are not to know the definite time for the outpouring of the Holy Spirit in the last days or for the coming of Christ. The times and the seasons God has put in His own power. Why has He not given us this knowledge? because we would not make a right use of it if He did. A condition of things would result from this knowledge among us that would greatly retard the work of God in preparing a people to stand in the great day that is to come. We are not to be engrossed with speculations in regard to the times and the seasons which God has not revealed. Jesus has told his disciples to “watch,” but not for definite time. His followers are to be in the position of those who are listening for the orders of their Captain; they are to watch, wait, pray, and work, as they approach the time for the coming of the Lord; but no one will be able to predict just when that time will come; “for of that day and hour knoweth no man.” We will not be able to say that he will come in one, two, or five years, neither are we to put off his coming by stating that it may not be for many years.

  Now let us look at our third proposition, the reason why the Lord has not already come and why we are not already in his  kingdom.

  Christ spoke to his disciples of two servants. One he called a faithful and wise servant. The other was characterized as an evil servant. The faithful servant was following his master’s instructions. He was doing the work that had been committed to him. Of the other servant Christ said, “But and if that evil servant shall say in his heart, My Lord delays his coming; and shall begin to smite his fellow servants, and to eat and drink with the drunken; the lord of that servant shall come in a day when he looks not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth” (Matt. 24:48-51).

  What is the sin of the evil servant? Certainly it was wrong for him to smite his fellow servants and to eat and drink with the drunken. But these were the results of his downfall, not the cause. The greatest sin of the evil servant was the disregard of his master’s desires and commands; the inclination to do what was pleasing to himself on the theory that the master would not return soon and that there would be time to change his course of action before he returned. Notice that the evil servant did not proclaim to his fellow servants that the coming of his lord was delayed. This he said in his heart. This was his philosophy and his motivation, but he kept it covered up as much as possible. The inference is strong that this servant was a hypocrite. He pretended to be that which he was not.

  It is easy to see the sins of the evil servant. Perhaps it is not so easy to apply the lesson in the 21st century. Let us ponder the words of the servant of the Lord as we consider the reasons why our Saviour has not already returned to this earth to take up his kingdom. Had the purpose of God been carried out by His people in giving to the world the message of mercy, Christ, because of this, may have possibly come to the earth by now, and the saints would have received their welcome into the city of God.

  Perhaps the most important question that any Christian can ask himself is this: Am I ready for the Lord to come? If your answer, or my answer, to that question is not an unqualified yes, then there is no time to lose. God wants us in His kingdom. This is why He was willing to send His Son to die on Calvary. Too many of us may be like the boy who wanted to live with Jesus - but not just yet! As the story has it, two farmer lads walking barefoot on the dusty road met the new minister. Thinking to give them some food for thought, the minister greeted them and then asked, “Do you boys want to go and live with Jesus?” One answered in the affirmative, but the other dug his toe in the soft sand and shook his head. “You really don’t want to go and live with Jesus?” the minister inquired with a tone of disbelief. “No, sir.” “Do you mean to tell me you want to die and not be raised to live forever with Jesus?” “Oh no!” said the lad “I didn’t know you were talking about when I die. I thought you were making up a load to go to him today.”

  We may smile at this simple story, but we should be sure that our own experience and attitude could not be described in a similar, though more sophisticated, manner.

  Perhaps the second most important question that the Christian can ask himself is this: What am I doing to hasten the coming of the Lord? Were all who profess His name bearing fruit to His glory, how quickly the world would be sown with the seed of the gospel and God’s number would be made up. Watching, waiting, and working - this is what God expects of us in these last moments of earth’s history. We should be “looking eagerly for the coming of the Day of the Lord” (2 Peter 3:12).

 John Aldersly

God is geen mens

“God is geen mens, Hij liegt niet, geen mensenkind, Hij krijgt van zijn woord geen spijt. Hij zou zeggen en niet doen? Hij beloven en niet volbrengen?” (Nu 23:19 WV78)

“En bedenk wel: de Heerlijkheid van Israel liegt niet en kent geen berouw; Hij is immers geen mens dat hij terug zou komen op een besluit!’” (1Sa 15:29 WV78)

Religie in Nederland in kaart gebracht

In het tweede deel van het  "Handboek religie in Nederland" worden de religies in Nederland in kaart gebracht, zoals christendom (onderverdeeld in katholicisme, protestantisme, evangelische beweging, migrantenkerken, etc.), islam, hindoeïsme en new age. Ook humanisme en atheïsme vinden merkwaardig genoeg een plaats in dit tweede deel. Kenmerkend voor deze tijd is, aldus de inleiders, dat nu naar religie wordt gekeken vanuit een veelheid van disciplines en gezichtspunten.

Hijme Stoffels stelt vast dat in het protestantse volksdeel onmiskenbaar tendensen van evangelicalisering zich aftekenen, zonder dat er sprake van is dat deze een overheersende plaats krijgen. Miranda Klaver wijst in dat kader op interkerkelijke netwerkorganisaties als de Alpha-cursus, Willow Creek en New Wine. De grote evangelicale kerken ontwikkelen zich volgens haar in de richting van ’servicecentra’ voor verschillende doelgroepen op de religieuze markt. Vooral in de grote steden zijn veel nieuwe initiatieven te zien. De verwachting voor groei van de evangelicale beweging in de toekomst is ook volgens haar echter bescheiden.

Het aantal leden van migrantenkerken (oftewel niet-westerse allochtonen) bedraagt naar schatting 842.000, zo stellen Jorge E. Castillo Guerra en Moniek Steggerda. Het is volgens hen te verwachten dat hun aantal de komende jaren toeneemt. Een belangrijke vraag voor de toekomst is in hoeverre de kerkelijke participatie van allochtone christenen een instrument kan zijn bij een succesvolle integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. „Juist om die laatste reden is er vanuit politiek Den Haag de laatste tijd meer belangstelling voor deze groep.”

Volgens John van Schaik kunnen voorgangers in de traditionele kerken nog maar slecht uit de voeten met het esoterisch christendom, zo schrijft hij in een bijdrage over deze groep. Universiteiten laten dit onderwerp liggen in het curriculum. Toch neemt de belangstelling voor deze gnostische wijsheidsleer toen binnen het traditionele christendom. „Gelovigen verlaten de kerk niet, maar proberen de nieuwe kennis te integreren in het traditionele geloof.”

> Religie verdwijnt én verschijnt opnieuw

400 jaar Baptisme

Het Baptisme bestaat 400 jaar en dat wordt gebruikt om dit te vieren.
Het thema van het jubileumjaar is ‘Kiezen voor verbinding'. Allereerst vinden ze zich verbonden met God. Baptisten laten met de doop op belijdenis zien, dat ze, op Gods uitnodiging, een welbewuste keuze maken voor een verbintenis met Hem. Maar zij kiezen ook voor verbinding met andere gelovigen, door zich aan te sluiten bij een plaatselijke gemeente, door als gemeente onderdeel te zijn van de Unie en door met andere kerken samen te werken in bijvoorbeeld diaconaat of evangelisatie.
Vroeger hadden de Baptisten volledig het recht verschillend te denken en zo konden zo wel trinitariërs als unionisten samen leven. De laatste jaren hebben de niet trinitariërs zich in vele landen moeten terug trekken en zijn ze over gestapt naar andere denominaties. In Australië heerst er nog veel vrijheid en kunnen daar nog niet-trinitarische gemeenschappen vinden. In onze contreien zijn het hoofdzakelijk trinitariers.
Dezen blijven nog wel als christenen kiezen voor verbinding met hun omgeving, vanuit de bewogenheid die Jezus ons heeft voorgeleefd. zij vinden het nog steeds geweldig als christenen, individueel en als gemeente, met ontferming bewogen handen en voeten te geven aan hun geloof!

> Kiezen voor Verbinding

Citaten van Augustinus

Citaten van Augustinus

(CIP)

Augustinus blijft een centrale figuur, zowel binnen het christendom als binnen de geschiedenis van het westerse denken. Zelf was hij beïnvloed door verschillende filosofische stromingen: Plato en het neo-platonisme, het scepticisme, de Academie en de Stoa. De kracht van Augustinus lag in het feit dat hij nauwelijks werd beïnvloed door de Griekse christelijke denkers en zodoende zelf op creatieve wijze naar oplossingen zocht. In verschillende opzichten was hij een autodidact.

Van groot belang is zijn vroege en invloedrijke schrijven over de menselijke wil, een centraal onderwerp in de ethiek. Later zouden filosofen als Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche dit thema nader uitwerken.

Latere theologen, zoals Thomas van Aquino, Johannes Calvijn en Cornelius Jansen, zijn sterk beïnvloed door het werk van Augustinus. De 16e eeuwse reformatie, in gang gezet door Maarten Luther, zelf augustijn, Calvijn en Huldrych Zwingli is gevormd op grond van Augustinus' denken. In hun leer over zonde en genade grepen deze reformatoren weer geheel terug op Augustinus.

Citaten 
De aarde is vol barmhartigheid, omdat het vol ellende en pijn is, maar in het hemelrijk is geen barmhartigheid, want daar is geen pijn.

Ga niet uit je zelf vandaan; richt je naar het binnenste, want in de innerlijke mens huist de waarheid.
 
Heb lief en doe dan wat je wilt.
 
Als Christus 1.000 maal geboren zou zijn in de stal, maar niet in ons hart, dan was Zijn geboorte waardeloos.
 
Waar geen afgunst is, heerst eendracht in verscheidenheid.
 
Geloof is aannemen wat wij niet zien, en de beloning voor geloof is zien wat wij aannemen.
Waarheid komt niet tot ons uit de duisternis, maar uit de Zon.
 
Hoevelen die binnen de kerk zijn, zijn daar buiten. En hoevelen die er buiten zijn, zijn binnen.
 
Ik zag met het oog van mijn ziel het Licht dat nooit verandert. Wie de Waarheid kent, kent dat
Licht, en wie het kent, kent de eeuwigheid.
 
Alleen de liefhebbende deelneming biedt het middel de mensen te verstaan.
 
God heeft zout in onze monden gelegd, opdat wij naar Hem zouden dorsten.
 
De doden zijn niet afwezig, zij zijn alleen onzichtbaar. 
 

Weekly World Watch

The Weekly World Watch is a PowerPoint presentation covering 7 days of events from that day.
> Weekly World Watch16-22 November 2008
> Weekly World Watch Archive

Worldly Week Watch documents

It is very interesting to watch how a particular "theme" has developed over the year. It may also be useful for those writing talks about current events.

Israel - the Jews & Palestinians
Click Here to download this, it is approx 2500kb

Gog - Russia turned back
Click Here to download this, it is approx 1600kb

Tarshish - Britain
Click Here to download this, it is approx 800kb

The Beast - Europe
Click Here to download this, it is approx 400kb

The Harlot - Roman Catholicism
Click Here to download this, it is approx 250kb

Ancient Babylon - Iraq
Click Here to download this, it is approx 350kb

Persia - latter day Iran
Click Here to download this, it is approx 1100kb

Lebanon & Syria
Click Here to download this, it is approx 700kb

Immorality & Godlessness
Click Here to download this, it is approx 450kb

Earthquakes / natural disasters
Click Here to download this, it is approx 1000kb

Archeology
Click Here to download this, it is approx 300kb

Young Lion - America
Click Here to download this, it is approx 900kb

Saudi Arabia
Click Here to download this, it is approx 200kb
With love in the Lord
Andy Walton

Audio talks of Worldly Week Watch

AUDIO TALKS TO DOWNLOAD
The Light of the World Right Click Here to download the MP3 audio. It is 27 meg so will take 5 minutes on broadband to download.
The Sword of the Spirit Right Click Here to download the MP3 audio. It is 45 meg so will take 10 minutes on broadband to download.
Review of 2007 Right Click Here to download the MP3 audio. It is 13 meg so will take 2 minutes on broadband to download.
Passover Exhortation Right Click Here to download the MP3 audio. It is 27 meg so will take 5 minutes on broadband to download.

Tuesday, 25 November 2008

Scheiding van Kerk en staat

Kan in onze westerse maatschappij een neutraal regeer beleid gehouden worden waar men af ziet van religies?
De term 'scheiding van kerk en staat' werd voor het eerst gebezigd door Thomas Jefferson in een brief aan een groep baptisten waarin hij verwees naar 'het eerste amendement van de grondwet van de Verenigde Staten'. Niet dat het probleem nieuw was. Men denke aan de eis van de romeinse keizer dat alle onderdanen hem aanbaden als god, de investituurstrijd en de godsdienstoorlogen van de Reformatieperiode. Reeds Luther ontwikkelde het idee van twee Koninkrijken, het ene geestelijk, het andere wereldlijk.

Het instellen van een scheiding van kerk en staat betekende toch vooral een einde aan de onderdrukking van religieuze minderheden (m.n. de puriteinen, hugenoten en wederdopers).
"Er is momenteel een schijnscheiding tussen kerk en staat die in stand wordt gehouden met een vermeende objectiviteit die religie geen enkele voet tussen de deur gunt. Deze situatie leidt tot ideologische verblinding in het politieke debat en maakt elke confessionele denkrichting vleugellam." schrijft Jos de Keijzer in
De scheiding van kerk en staat een illusie

Een kaars aansteken

Het is beter een kaars aan te steken
 dan te klagen over de duisternis
 
Het leven is de moeite waard
omdat God dienen de moeite waard is.

Vrijheid. Denken en handelen in naam van godsdienst

Men kan de vraag stellen in welke mate personen wel vrij zijn in hun geestelijk denken.
Er is de algemene tendens en de tradities die elkeen omgeven. Allen zijn wij een product van onze tijd. Velen beweren niet onderhevig te zijn aan die tijdsgeest of stromingen die er heersen, maar zijn zij er wel zo vrij van?
 The World Book Encyclopedia zegt dat „de meeste adolescenten zich sterk betrokken voelen bij leeftijdgenoten — hun kring van vrienden en kennissen. Deze tieners zoeken de goedkeuring van hun leeftijdgenoten in plaats van die van hun ouders, en het kan zijn dat zij zich anders gaan gedragen om die goedkeuring te winnen." Tieners, zo vervolgt deze encyclopedie, „nemen aan dat zij zich normaal ontwikkelen als hun leeftijdgenoten hen accepteren en aardig vinden". Daarom „gaan zij helemaal op in dingen die naar hun mening met hun populariteit te maken hebben, zoals hun kledingstijl, leiderskwaliteiten en succes in het maken van afspraakjes".
zijn volwassenen vrij van die dringende vraag van de maatschappij? Ik vrees er voor dat de sociale druk zo krachtig is dat men niet eens merkt dat er een groepsdruk is. Vooral bij religie zit die wortel zo diep, dat de mensen hun angst om te botsen met algemeen overheersende gedachten, hen dot kiezen voor de meest gangbare. Zijn zij dan echter vrij? Behoren zij dan tot een vrij godsdienst?

Zelfs binnen de christelijke gemeente kunnen wij onder de invloed komen van ongezonde groepsdruk wanneer wij geestelijk zwakke personen als onze naaste metgezellen kiezen (1 Korinthiërs 15:33; 2 Thessalonicenzen 3:14). Zulke mensen zijn vaak niet geneigd over geestelijke zaken te spreken; wellicht bespotten zij zelfs degenen die daar wel graag over praten. Wanneer wij deze personen als onze naaste metgezellen kiezen, zal groepsdruk ons wellicht in eenzelfde vorm dwingen, en wij zouden al gauw kunnen bemerken dat onze denkwijze en onze houding de hunne weerspiegelt. Wij zouden zelfs negatief kunnen gaan denken over degenen die oprecht zijn in hun geloof en die geestelijke vorderingen trachten te maken. — 1 Timotheüs 4:15.

Eigenaardig is het dat bepaalde andersdenkende groepen steeds als de mindere worden beschouwd. Nochtans zou men kunnen stellen of juist niet diegenen die klakkeloos aannemen wat de meerderheid zegt dat juist die meelopers de zwakken zijn. Zij denken dan dat zij vrijheid van denken en handelen hebben maar zijn de slaaf geworden van de dirigerende geestelijke  leiders van die grondleer of geestelijke leerstelling.

Doorheen de wereldse menselijke geschiedenis hebben veel mensen het zekere voor het zekere gekozen. Zij hebben voor een 'vrijheid' gekozen, welke betekende dat hun lijfelijke lichaam veilig gesteld werd. Zij kozen een gemakkelijke weg om lichamelijke vrijheid te krijgen. Maar kregen zij wel geestelijke vrijheid!?!Velen hebben hun geestelijke vrijheid weg gegeven om dat het lichaam hun meer lief was.

De Bijbel laat ons echter vele moedige mannen en vrouwen zien, welke hun aardse vrijheid durfden opzij te zetten in weerwil van de reacties van anderen. Deze roeiers tegen de stroom kregen het daardoor zeker niet gemakkelijk en riskeerden soms letterlijk hun leven.

Diegenen die durven neen zeggen tegen de aangeboden verleiding van een mooi toekomst weten wel wat sterkte en vrijheid inhoud. (Genesis 39:1-12; 39:8, 9; Daniël 1:3-20; Mattheüs 6:13; 1 Thessalonicenzen 5:17) zij die zeggen dat het allemaal niet zo belangrijk is of dat het zo een vaart niet zou lopen, zijn zij wel juist? Zijn veel vrijheden niet onderworpen aan Gods gedachten, en zijn zij misschien toch gebonden in zekere zin, maar bevrijdend in de andere zin!

Sadrach, Mesach en Abednego demonstreerden ook de waarheid van wat Jezus Christus later zei: „Wie getrouw is in het geringste, is ook getrouw in veel" (Lukas 16:10). Hun moedige standpunt ten aanzien van zoiets betrekkelijk kleins als voedsel en de schitterende wijze waarop Jehovah het liet aflopen, sterkten hen ongetwijfeld voor een latere, ernstiger toets (Daniël 1:18-20). Deze toets kwam toen hun op straffe van de vuurdood werd bevolen mee te doen aan afgoderij. Moedig bleven de drie jonge mannen bij hun standpunt om alleen Jehovah te aanbidden en vertrouwden volledig op hem, wat de afloop ook mocht zijn. Opnieuw zegende Jehovah hen wegens hun geloof en moed — ditmaal door hen op wonderbare wijze tegen het vuur te beschermen toen zij in een oververhitte oven werden geworpen. — Daniël 3:1-30.

Gods Woord bevat nog vele andere voorbeelden van personen die nee zeiden tegen gangbare praktijken. Mozes wilde er niets van weten „de zoon van de dochter van Farao genoemd te worden", ook al zou dit hem voldoende gelegenheid hebben geboden zich over te geven aan „de tijdelijke genieting der zonde" in Egypte (Hebreeën 11:24-26). De profeet Samuël weigerde misbruik te maken van zijn autoriteit door steekpenningen aan te nemen (1 Samuël 12:3, 4). De apostelen van Jezus Christus antwoordden moedig nee toen hun werd bevolen met prediken te stoppen (Handelingen 5:27-29). Jezus zelf zei vastberaden nee tegen alle kwaaddoen — zelfs tot de laatste momenten van zijn leven, toen soldaten hem „met mirre gekruide wijn" aanboden. Het aanvaarden ervan zou op dat kritieke tijdstip zijn standvastigheid hebben verzwakt. ( Markus 15:23; Mattheüs 4:1-10.)

Groepsdruk kan bedrieglijk zijn- misschien merken wij het zelfs niet eens. Er zijn prachtige wetenschappelijke proeven gedaan welke bewijzen hoe beïnvloedbaar de mens wel is. Zonder dat hij het weet kan zijn vrijheid beperkt of gestructureerd geraken door de groepsgeest. Zonder dat zij er erg in hebben worden die leden van de groep elkaar besturend of belemmerend. Door gewenning kan er ook beperking van vrijheid op treden zonder dat de leden er erg in hebben.

Als wij kijken naar de christenen kunnen wij ons afvragen in welke mate zij vrij zijn of gebonden aan kerkgenootschappen? Religie is daardoor zo een zeer moeilijk bespreekbaar iets waar niemand wil onderdoen voor de ander, of openlijk zijn of haar gedacht wil zeggen. De meesten zijn bang niet met een gangbaar gedacht naar boven te komen, of ongewenste reacties te krijgen. Zij vinden het niet aangenaam moesten zij door hun uiting de kansen mislopen iets miszegd te hebben of de andere te raken met een opmerking die hem of haar het vertrouwen of appreciatie zouden kosten. En de mensen gaan zeer ver in hun aanpassing om toch maar door de maatschappij aanvaard te worden.

Hoe de religies elkaar bejegenen laat duidelijk zien in welke mate mensen onder druk worden gezet om niet tegenstrijdig te denken. Door een andere mening te hebben en hier voor uit te komen lopen zij de kans om door deze gemeenschap verworpen te worden, en dat is zeker iets wat zij niet willen dat hen zou over komen. Zij willen geapprecieerd worden in de maatschappij.

Jezus zei: „Gaat in door de nauwe poort; want breed en wijd is de weg die naar de vernietiging voert, en velen zijn er die daardoor ingaan; maar nauw is de poort en smal de weg die naar het leven voert, en weinigen zijn er die hem vinden." (Mattheüs 7:13, 14.)

De brede weg is populair omdat die gemakkelijk te begaan is. Degenen die zich daarop bevinden, zijn genotzuchtig, geneigd tot een vleselijke denk- en handelwijze, en zij willen niet anders zijn maar zich naar Satans wereld schikken. Zij voelen zich door Gods wetten en beginselen moreel beperkt (Efeziërs 4:17-19). Jezus zei echter uitdrukkelijk dat de brede weg „naar de vernietiging" voert.

Maar waarom zei Jezus dat slechts weinigen de smalle weg kiezen? Hoofdzakelijk omdat slechts een minderheid zich in hun leven door Gods wetten en beginselen wil laten leiden en zich erdoor wil laten helpen de vele verleidingen en gelegenheden tot kwaaddoen om hen heen te weerstaan. Bovendien zijn slechts betrekkelijk weinigen bereid weerstand te bieden aan ongeoorloofde verlangens, groepsdruk en de vrees wellicht bespot te worden wegens de weg die zij hebben gekozen. (1 Petrus 3:16; 4:4.)

Jozef, Mozes, Daniël, Sadrach, Mesach, Abednego en vele anderen, hoewel onvolmaakte mensen , zeiden neen tegen gangbare gewoonten, tradities of verwachtingen.Zij onthielden zich kwaaddoen in Gods ogen, niet uit koppigheid of halsstarrigheid, maar wegens morele kracht die voortspruit uit Jehovah’s geest (Galaten 5:22, 23). Zij waren geestelijk gezinde mannen. Zij hongerden naar elke uitspraak uit Jehovah’s mond (Deuteronomium 8:3). Zijn woord betekende leven voor hen (Deuteronomium 32:47). Bovenal hadden zij Jehovah lief en vreesden hem, en met zijn hulp kweekten zij geduldig een haat voor kwaaddoen aan. (Psalm 97:10; Spreuken 1:7.)

In velen hun ogen waren zij misschien niet vrij, en waren zij slaven van hun geloof.
Maar moeten wij daar geen bewuste keuze durven maken tussen het al dan niet Vrij zijn in de ogen van de wereld of het VRIJ ZIJN in de ogen van God?

Voor mij is de keuze gauw gemaakt. Maar durven wij de keuze ook aan anderen voor stellen?Gods zegen,
In de liefde van Christus,
Marcus Ampe

Monotomy of life

The monotony of life,
if life is monotonous to you,
it is in you and not the world.
  -  Phillips Brooks

Dutch version / Nederlandse versie: Monotomie van het leven
+++

2013 update:

Enhanced by Zemanta

Monday, 24 November 2008

Doop in de huiskerk

Op het oude platform van de Vrije Christenen werden er meerdere onderwerpen ter discussie gebracht.  Deze waren niet meer op het net te vinden. Enkele mensen vroegen mij of ik hen toch de teksten kon bezorgen.
Op Bijbelonderzoekers zal ik enkele discussies herplaatsen. Een bijdrage ging o.a. doop in de Huiskerk.
De Doop in de Huiskerk.
Van: Yvan_Kimpen
Bericht 1 in discussie

Hoe worden catechisanten gedoopt in de huiskerken?   Huiskerken functioneren in ieder opzicht als volwaaridge kerken, en dus dopen zij zelf, hoewel ze af en toe met andere huiskerken samen een groot doopfeest zullen willen organiseren. Om te dopen, is er water nodig en dat vindt men op veel plaatsen in verschillende vormen. De doop kan daarom plaatsvinden in een badkuip, een ton, een vijver, een put, een zwembad, een rivier, een meer of in zee. In huiskerken vindt de doop doorgaans plats door middel van onderdompeling, nadat pasbekeerde christenen een persoonlijke belijdenis van hun geloof hebben gedaan. Daarmee volgen zij het nieuwtestamentische voorbeeld.   In sommige culturen worden mensen direct na hun bekering gedoopt, in andere culturen geeft men er de voorkeur aan dat de doopkandidaten een bepaalde voorbereiding ondergaan. In het laatste geval wordt men soms geleid door het streven naar perfectie. Het lijkt echter een gezond nieuwtestamentisch gebruik te zin om bekering en doop niet ver uit elkaar te trekken. Paulus werd drie dagen na zijn bekering gedoopt (Hand. 9), de Ethiopische eunuch werd ter plekke gedoopt (Hand; 8) en de drieduizend die zich op de Pinksterdag bekeerden, lieten zich klaarblijkelijk allemaal nog dezelfde dag dopen (Hand. 2:41). - Huizen die de wereld veranderen - W. Simson, blz. 122.    In het geval van Paulus, de Ethiopische eunuch en de drieduizend in Jeruzalem moeten we opmerken dat zij joden waren en aldus reeds een ruime kennis hadden van Gods geboden en Zijn wil en de Messiaanse profetieën. Hun snelle doop moet in deze context worden gezien.    Wanneer wij als catechisanten personen hebben die een beperkte kennis hebben van de Weg, is het nuttig gebleken hen grondig te onderwijzen zodat zij met volle kennis van zaken ervoor kiezen zich te laten dopen en aldus te worden opgenomen in de ekklesìa.

Bericht 2 in discussie:
Een interessant artikel over de doop kan men vinden via deze link: http://users.pandora.be/vrijechristenen/Artikelenmap_nieuw/Dopen.htm   Yvan

Van: discipel/ Bericht 3 in discussie

Wanneer kan iemand worden gedoopt ?
Moeten zij eerst een fundamentele studie ondergaan van een jaar of meer ?
Naar mijn oordeel niet.

Als iemand zich er van bewust is dat de doop het teken is om duidelijk te maken dat zij van de ene wereld (hun leven zonder de verzoening door Jezus) overgegaan zijn in de andere wereld (verzoend met God door de Here Jezus Christus) en zij hebben die stap gezet is het geoorlooft.

Wel moet ik daarbij aantekenen dat mensen dan wel moeten weten wat de kosten zijn van Jezus volgen.  Zij moeten in staat zijn om de kosten te berekenen en dan deze stap zetten.
Wanneer mensen niet weten wat de kosten zijn van het volgen van Jezus, dan moeten zij daarover specifiek onderwijs ontvangen om daarna wel zelf de kosten te kunnen berekenen van het volgen van Jezus.

Niemand kan dus een dopeling weren wanneer aan deze eisen is voldaan:
Jezus hebben aangenomen als Redder EN HEER.
Weten van God van je vraagt
De kosten kunnen berekenen van het volgen van Jezus en een besluit kunnen nemen om het te doen.

IN Jezus Christus, DE HEER, mijn HEER,

Dirk

Bericht 4 in discussie

Beste Dirk,   Je schreef: "Wanneer mensen niet weten wat de kosten zijn van het volgen van Jezus, dan moeten zij daarover specifiek onderwijs ontvangen om daarna wel zelf de kosten te kunnen berekenen van het volgen van Jezus."
Daar ga ik helemaal mee akkoord. We leven in een land (NL en B) dat sterk onchristelijk is. Vele mensen kennen niet de elementairste bijbelverhalen, laat staan Jezus' onderwijs voor zijn Ekklesìa. Het is noodzakelijk dat mensen eerst toch weten waarmee ze zich verbinden. We kunnen in deze gevallen moeilijk verwijzen naar de voorbeelden in het NT over snelle doop, omdat deze mensen joden waren of proselieten en een Messiaanse verwachtig koesterden. 
Volgens wat ik mij kan herinneren zijn er 2de eeuwse brieven waaruit toch zou blijken dat nieuwelingen een korte proeftijd ondergingen voor ze tot de onderdompeling werden toegelaten. Ik neem aan dat er uitzonderingen zijn van mensen die onmiddellijk of snel doorhebben waar het om gaat en daar is natuurlijk niets op tegen om hen snel tot de onderdompeling toe te laten.
Yvan

Bericht 5 in discussie

Beste Yvan,
Hetgeen je aan haalde over de proefperiode betreft het afzonderen van mensen voor een periode van 40 dagen voor Pasen, waarin zij onderwijs kregen over het volgen van Jezus en de betekenis van de doop.
Met Pasen werden deze mensen dan gedoopt om daarmee extra duidelijk te maken dat zij met Jezus waren gestorven en met Hem zijn opgestaan tot een nieuw leven.

Dat deze manier van handelen niet overeenkomt met de lijn in het Nieuwe Testament, waar men het heeft over Joden, Jodengenoten en vrome mannen en Godvrezenden is logisch.
Uit de bewoordingen blijkt dat zij de God van Israel kennen en dat zij Jezus aanvaarden als DE MESSIAS, de beloofde Verlosser.

Hierbij mag je heel duidelijk veronderstellen dat zij weten wie God is.
Wanneer het echter gaat om mensen die dat niet weten van voor dat zij tot geloof kwamen mag men natuurlijk een periode inlassen om onderwijs te geven, maar als zij duidelijk weten wat de gevolgen zijn voor hun eigen persoonlijk leven hoeft dit wat mij betreft niet op een vaste periode gezet worden die voor allen van toepassing is.
Waarom zouden we deze periode voor iedereen gelijke lang maken, terwijl God in ieders leven op een andere manier heeft gewerkt ?
Door vaste regels hierover vast te stellen zouden wij meer het risico lopen om te vervallen in wettische regels, terwijl wij nu juist vrij zijn van de Wet, door Jezus Christus.

IN Jezus Christus, Dirk

Bericht 6 in discussie

Beste Dirk,    Je schreef: "Waarom zouden we deze periode voor iedereen gelijke lang maken, terwijl God in ieders leven op een andere manier heeft gewerkt ? Door vaste regels hierover vast te stellen zouden wij meer het risico lopen om te vervallen in wettische regels, terwijl wij nu juist vrij zijn van de Wet, door Jezus Christus."  
Daar ben ik het helemaal mee eens (en met de rest van je bericht ook)! De Vader en Jezus behandelen ons als individuele leden van de ekklesìa. In de setting van een huiskerk weet je gewoon of iemand er rijp voor is of niet. Er zijn geen procedures, maar je weet gewoon als ekklesía dat het goed zit. 
Bij Jehovah's Getuigen moet je meer dan 100 vragen beantwoorden, in driemaal, telkens met een oudste - die daarna je kandidatuur voor de doop goedkeuren of afkeuren. Dit is overdreven! 
Yvan
- - - - - - -

Lees meer over doop en doopsel

Dopen en herdopen